Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 MÅNADENS TEMA

Vad tycker Gud om krig?

Vad tycker Gud om krig?

Vad skulle du svara på den frågan? Många tror att Gud tycker om krig. De hänvisar till att det faktiskt står i Bibeln att han befallde sitt folk att kriga. Andra fokuserar på att Guds son, Jesus, sa till sina efterföljare att de skulle älska sina fiender. (Matteus 5:43, 44) De drar därför slutsatsen att Gud måste ha ändrat sig under tidens gång och att han nu tar avstånd från krig.

Vad tror du? Godkänner Gud krig? Vems sida står han i så fall på i olika konflikter? Det är viktiga frågor, och svaren kan påverka din syn på krig. Låt säga att du visste att Gud godkänner krig och att han har tagit parti för samma sida som du. Det skulle nog kännas betryggande eftersom din sida då utan tvivel skulle gå segrande ur striden. Men hur skulle det kännas om du fick reda på att Gud stod på motståndarsidan? Det skulle antagligen få dig att tänka om.

Men kan det här resonemanget påverka något ännu viktigare? Ja, för Guds syn på krig kan påverka din syn på honom. Om du är en av de miljontals människor som har fått lida på grund av krig, finns det säkert frågor som är viktiga för dig. Till exempel: Frossar Gud i krig och lidande? Eller är han helt likgiltig för det lidande som krig och konflikter leder till?

Bibelns svar på de här frågorna kanske förvånar dig. Till skillnad från vad de flesta tror har Gud faktiskt alltid haft samma syn på krig. Vi ska se närmare på hur Gud såg på krig under både gammaltestamentlig tid och det första århundradet. Det kommer att hjälpa oss att förstå hur Gud ser på krig i vår tid och om krig kommer att finnas i framtiden.