”Det går inte att förstå Gud.” (Filon från Alexandria, filosof från det första århundradet)

”Han [Gud] är ju inte långt borta från någon enda av oss.” (Saul från Tarsos, när han talade till filosofer i Aten under det första århundradet)

VILKET av de här två uttalandena håller du med om? Saul från Tarsos är också känd som aposteln Paulus, och många tycker att det han sa känns tilltalande och tröstande. (Apostlagärningarna 17:26, 27, Bibel 2000) Samma tanke kommer fram på flera ställen i Bibeln. I en bön Jesus bad till Gud finns till exempel ett fint löfte, som visar att hans efterföljare kan lära känna Gud och bli belönade av honom. (Johannes 17:3)

Men filosofer, däribland Filon, hade en annan syn på saken. De menade att Gud är omöjlig att förstå och att vi aldrig kan lära känna honom. Stämmer det?

Bibeln medger faktiskt att det finns saker som rör Gud som vi människor har svårt att förstå. Det kan till exempel vara svårt att ens föreställa sig hur länge Gud har funnits eller mäta eller beräkna hans intelligens. Det övergår helt enkelt vårt förstånd. Men när vi funderar över sådana saker kan det hjälpa oss att närma oss Gud. (Jakob 4:8) Inget av det här behöver alltså hindra oss från att lära känna honom. Vi ska se på sådant som kan vara svårt att förstå, och sedan ska vi gå igenom sådant som är lättare att förstå.

 Vilka sidor hos Gud är svåra att förstå?

GUD HAR ALLTID FUNNITS: Bibeln lär att Gud har funnits ”från evighet till evighet”. (Psalm 90:2, Bibel 2000) Med andra ord har Gud ingen början och inget slut. Från ett mänskligt perspektiv är detta svårt att förstå. I Bibeln sägs det: ”Hans år kan ingen räkna.” (Job 36:26, Bibel 2000)

Varför det är positivt: Gud lovar att ge evigt liv till dem som blir hans vänner. (Johannes 17:3) Skulle vi kunna lita på det löftet om Gud själv inte var evig? Bara ”evighetens Kung” kan hålla ett sådant löfte. (1 Timoteus 1:17)

GUDS SINNE: Bibeln förklarar att Gud har ett större perspektiv än oss, så ”det går inte att utforska hans förstånd”. (Jesaja 40:28; 55:9) Därför ställer Bibeln den retoriska frågan: ”Vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom?” (1 Korinthierna 2:16, Svenska Folkbibeln)

Varför det är positivt: Gud kan lyssna på miljoner böner samtidigt. (Psalm 65:2) Skulle Guds sinne kunna bli så fullt av intryck att han skulle råka glömma oss eller få svårt att lyssna till våra böner? Inte alls, hans medvetande har inte några gränser. Han ser till och med varje liten sparv som faller till marken, och vi ”är värda mer än många sparvar”. (Matteus 10:29, 31)

GUDS VÄGAR: Bibeln säger att ”människan aldrig till fullo kan komma underfund med det verk som den sanne Guden har gjort”. (Predikaren 3:11) Vi kommer aldrig att få veta eller förstå allt om Gud. Hans vishet och kunskap beskrivs i Bibeln som ”outforskliga”. (Romarna 11:33) Men han är inte obegriplig, utan han hjälper dem som tjänar honom att bättre förstå hans vägar. (Amos 3:7)

Det kan vara svårt att ens föreställa sig hur länge Gud har funnits eller mäta eller beräkna hans intelligens.

Varför det är positivt: I Bibeln kan du alltid lära dig mer om Gud, det han gjort och det han ska göra. Det gör att vi kan fortsätta att lära känna vår himmelske Far bättre i all evighet.

Vad är lättare att förstå?

Vi kan inte förstå allt om Gud, men vi kan ändå lära känna honom. Och Bibeln innehåller mycket som hjälper oss att förstå Guds personlighet bättre. Här är några exempel:

GUDS NAMN: Bibeln lär att Gud har ett namn, som han själv har valt. I Jesaja 42:8 står det: ”Jag är Jehova. Detta är mitt namn.” Guds namn förekommer över 7 000 gånger i Bibeln, vilket är fler gånger än något annat namn. *

Varför det är positivt: I en väldigt känd bön sa Jesus: ”Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat.” (Matteus 6:9) Skulle du kunna använda Guds namn när du ber? När vi respekterar Guds namn och visar att vi vill att det ska bli helgat, kommer han att ge oss hjälp. (Romarna 10:13)

VAR GUD BEFINNER SIG: Bibeln berättar att det finns två världar: en fysisk värld, som inbegriper jorden och universum, och en andlig värld, där andevarelser lever. (Johannes 8:23; 1 Korinthierna 15:44) I Bibeln syftar ordet ”himlen” oftast på andevärlden. Och vår Skapares ”boning” är alltså i ”himlen”. (1 Kungaboken 8:43)

Varför det är positivt: Du kan få en tydligare bild av Gud. Vår Skapare är inte någon mystisk kraft som finns överallt och i allt. Jehova är en verklig  person. Och även om han inte befinner sig i den fysiska världen, finns det ”inte någon skapelse som är osynlig för honom”. (Hebréerna 4:13)

GUDS PERSONLIGHET: Bibeln förklarar att Jehova verkligen har fina egenskaper. ”Gud är kärlek.” (1 Johannes 4:8) Han ljuger aldrig. (Titus 1:2) Han är opartisk, medkännande, godhjärtad och tålmodig. (2 Moseboken 34:6; Apostlagärningarna 10:34) I Bibeln står det att Gud gärna vill ge sin ”förtroliga vänskap” till dem som respekterar honom, vilket kan vara en ny tanke för många. (Psalm 25:14)

Varför det är positivt: Du kan bli Jehovas vän. (Jakob 2:23) Ju bättre du lär känna Jehovas personlighet, desto bättre kommer du förstå skildringarna i Bibeln.

”HAN ÄR JU INTE LÅNGT BORTA”

Bibeln målar upp en klar bild av vem Jehova är. Så det går att förstå Gud, och han vill att du ska lära känna honom. I Bibeln finns det fina löftet: ”Om du söker honom, låter han sig finnas av dig.” (1 Krönikeboken 28:9) Om du ger Bibeln en chans och läser den med eftertanke, lovar Gud att ”han [ska] närma sig” dig. (Jakob 4:8)

I Bibeln kan du alltid lära dig mer om Gud, det han gjort och det han ska göra.

Men du kanske tänker: ”Om jag inte kan förstå allt om Gud, hur ska jag då kunna bli hans vän?” Försök se saken ur en annan synvinkel. Om du till exempel var kirurg, skulle det då krävas en medicinsk utbildning för att vara vän med dig? Självklart inte. Dina vänner skulle säkert kunna jobba med vad som helst. Det viktiga är ju att de bryr sig om vad du tycker och tänker, och att de känner dig som person – inte att de förstår exakt allt du gör på jobbet. I Bibeln kan du lära dig vad Jehova tycker och tänker och hur han är som person, och det är exakt vad du behöver för att bli hans vän.

Bibeln ger ingen diffus bild av Gud, utan berättar vad vi behöver veta för att kunna bli hans vänner. Vill du lära dig mer om Jehova Gud? Jehovas vittnen erbjuder gratis bibelkurser. Du kan få veta mer om du kontaktar vittnena där du bor eller går in på jw.org.

[Fotnot]

^ § 16 En del biblar använder titeln ”Herren” i stället för Guds egennamn, Jehova. Läs om skälen till det på sidan 195 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen. Boken finns online på jw.org.