Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Svar på bibelfrågor

Svar på bibelfrågor

Varför innehåller Bibeln profetior?

Varför innehåller bibeln profetior om vår tid? (Lukas 21:10, 11)

Ingen människa kan i detalj säga hur framtiden blir. Men i Bibeln finns många detaljerade profetior, eller förutsägelser. Och när vi ser dem gå i uppfyllelse, kan vi dra slutsatsen att den är en bok från Gud. (Läs Josua 23:14; 2 Petrus 1:20, 21.)

De bibelprofetior som redan har uppfyllts ger oss goda skäl att lita på Guds ord. (Hebréerna 11:1) Profetiorna gör att vi kan vara säkra på att Gud kommer att hålla sitt löfte om en bättre värld. Så de är som en garanti för vårt hopp. (Läs Psalm 37:29; Romarna 15:4.)

Vilken nytta har vi av Bibelns profetior?

En del profetior innehåller viktiga varningar. Vi kan se på ett exempel från det första århundradet. De första kristna hade hört Jesus profetia om Jerusalems förstöring, och när de såg att profetian började uppfyllas lämnade de Jerusalem. De som inte ville tro på Jesus fanns kvar i staden när den blev ödelagd. Men de kristna som lyssnat till varningen hade satt sig i säkerhet. (Läs Lukas 21:20–22.)

I dag uppfylls många profetior som pekar på att Guds rike snart kommer att ta makten från världens alla regeringar. (Daniel 2:44; Lukas 21:31) Gud har valt Jesus till kung i sitt rike. Och det är livsviktigt att man nu visar att man lyssnar till hans ord. (Läs Lukas 21:34–36.)