Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 MÅNADENS TEMA | FAKTA OM JEHOVAS VITTNEN

Hur finansieras vår verksamhet?

Hur finansieras vår verksamhet?

Varje år trycker och sprider vi omkring hundra miljoner biblar och bibelförklarande publikationer. Över hela världen har vi tryckerier och kontor, och varje vecka samlas över 110 000 församlingar i enkla men trevliga möteslokaler som kallas Rikets salar. Hur täcks kostnaden för allt det här?

Vårt arbete stöds helt och hållet av frivilliga bidrag. (2 Korinthierna 9:7) År 1879 skrev man i det andra numret av den här tidskriften: ”Zion’s Watch Tower [som Vakttornet hette då] har, enligt vad vi fullt och fast tror, Jehova bakom sig, och fördenskull kommer denna tidskrift aldrig att tigga eller bedja människor om att ge den finansiellt stöd.” Det här är vår policy än i dag.

En del skickar bidrag direkt till ett av våra avdelningskontor, och andra väljer att lägga det i en av bidragsbössorna i våra Rikets salar. Vi kräver inte tionde och tar inte upp kollekt eller någon annan avgift för det vi gör eller för litteraturen. När vi predikar, undervisar i församlingen eller bygger möteslokaler är det något vi gör gratis på vår fritid. Jesus sa ju: ”Ni har fått för intet, ge för intet.” (Matteus 10:8) De som arbetar heltid på våra kontor världen över har olika uppgifter och olika mycket ansvar, men alla är oavlönade volontärer.

”All Jehovas vittnens verksamhet baseras på frivilliga bidrag. Var och en avgör själv hur mycket och hur ofta han ska ge.” (Uttalande i Europadomstolen 2011)

Bidragen används också till katastrofhjälp. De första kristna gav gärna hjälp till dem som råkat ut för olyckor. (Romarna 15:26) Vi följer samma mönster i dag när vi hjälper drabbade att få mat, kläder och medicinsk hjälp. Och när möteslokaler och människors hem blivit förstörda bygger vi upp dem igen.