Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  september 2015

Är du besviken på Gud?

Är du besviken på Gud?

”VARFÖR just jag? Varför lät Gud det här hända?” Det var sådana frågor som 24-årige Sidnei från Brasilien grubblade över. Han var med om en olycka när han åkte vattenrutschbana, och efter det hamnade han i rullstol.

Olyckor, sjukdomar, dödsfall, naturkatastrofer och krig kan lätt få oss att känna oss besvikna på Gud. Så har människor känt i alla tider. Bibeln berättar om mannen Job som drabbades av den ena olyckan efter den andra. Han trodde att Gud låg bakom det och sa: ”Jag ropar till dig om hjälp, men du svarar mig inte. Jag har förblivit stående för att du skall lägga märke till mig. Du förändrar dig till att bli grym mot mig, med din hands fulla styrka ansätter du mig.” (Job 30:20, 21)

Men Job hade inte hela bilden. Det är förståeligt att han undrade varför just han drabbades och varför Gud tillät det. Som tur är hjälper Bibeln oss att förstå varför hemska saker får hända och hur vi kan klara av dem.

VILLE GUD ATT VI SKULLE LIDA?

Gud beskrivs så här i Bibeln: ”Alla hans vägar är rättvisans vägar. En trofast Gud är han, hos honom finns ingen orättvisa; rättfärdig och rättrådig är han.” (5 Moseboken 32:4) Skulle en Gud som är ”rättfärdig och rättrådig” kunna använda sig av olyckor för att rena eller straffa oss? Enligt Bibeln är det omöjligt, det går emot hela hans personlighet.

Bibeln säger: ”Låt ingen under det han prövas säga: ’Jag prövas av Gud.’ Med det som är ont kan nämligen Gud inte prövas och prövar inte heller själv någon.” (Jakob 1:13) Bibelns skildring visar att Gud gav de första människorna en perfekt början. Adam och Eva fick ett vackert hem, allt de behövde och ett meningsfullt arbete. Gud sa till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er.” De hade verkligen ingen anledning att vara besvikna på Gud. (1 Moseboken 1:28)

Men livet i dag är långt ifrån perfekt. Mänsklighetens historia har alltid varit fylld av problem och lidande. I Romarna 8:22 finns en passande beskrivning: ”Hela skapelsen fortsätter att sucka tillsammans och lida smärta tillsammans ända till nu.” Så vad var det som gick snett?

VARFÖR FINNS LIDANDE?

För att få svar på den frågan får vi gå tillbaka till när allt började. Gud befallde Adam och Eva att inte äta av ”trädet för kunskap om gott och ont”. En upprorisk ängel, som senare kallas Satan Djävulen, fick dem att gå emot den befallningen. När de lyssnade på honom visade de att de inte ville följa Guds normer. Satan sa också till Eva att de inte alls skulle dö om de var olydiga mot Gud, och indirekt anklagade han Gud för att ljuga. Han menade också att Gud undanhöll människorna rätten att själva bestämma vad som är rätt och fel. (1 Moseboken 2:17; 3:1–6) Satan påstod alltså att människorna skulle få det bättre utan Gud. Det väckte en viktig fråga: Är Gud rätt person att styra?

Det var inte den enda frågan Satan väckte. Han påstod dessutom att det är av själviska motiv som människor tjänar Gud. Om den trogne mannen Job sa Djävulen till Gud: ”Du har ju själv på allt sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom, du välsignar allt han gör ... Men sträck ut din hand och rör det som tillhör honom, då kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet.” (Job 1:10, 11, Bibel 2000) Här pratar Satan om Job, men han anklagade egentligen alla människor för att tjäna Gud av själviska motiv.

HUR GUD BEMÖTER ANKLAGELSERNA

Hur skulle de här viktiga frågorna bli besvarade på bästa sätt? Gud hade den ultimata lösningen. Hans sätt att lösa problemet var vist och skulle inte göra någon besviken. (Romarna 11:33) Han bestämde sig för att låta människor styra sig själva  under en tid. Resultatet skulle bevisa vems sätt att styra som är bäst.

När vi ser oss omkring på jorden i dag är det tydligt att människans styre har misslyckats. Ingen regering har lyckats ge människor bestående trygghet och lycka. I stället ser vi en situation där jorden är nära att gå under. Bibeln säger att vi inte har förmågan att styra. I Jeremia 10:23 sägs det: ”Det tillkommer inte den man som vandrar att själv styra sina steg.” Men Guds sätt att styra kan ge människor verklig lycka och trygghet. Det är och har alltid varit Guds vilja för oss. (Jesaja 45:18)

Men hur ska Gud se till att hans vilja blir verklighet? Jesus lärde sina efterföljare att be: ”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:10) Med hjälp av sitt rike kommer Gud snart att ta bort allt som orsakar lidande. (Daniel 2:44) Bibeln lovar att fattigdom, sjukdom och död kommer att vara ett minne blott. I framtiden kommer Gud att ”befria den fattige som ropar på hjälp”. (Psalm 72:12–14) Då kommer det inte heller att finnas någon som är sjuk. (Jesaja 33:24) Och om de döda sa Jesus: ”Den stund kommer då alla som är i minnesgravarna skall ... komma ut.” (Johannes 5:28, 29) De här löftena kan verkligen värma hjärtat.

Guds löften kan hjälpa oss att inte vara besvikna på honom.

HUR MAN KOMMER ÖVER BESVIKELSER

Sidnei, som nämndes tidigare, säger 17 år efter olyckan: ”Jag klandrade aldrig Jehova Gud för olyckan, men jag måste erkänna att jag i början var besviken på honom. Det finns dagar då jag känner mig riktigt nere, och det händer att jag gråter när jag tänker på min situation. Men med hjälp av Bibeln har jag förstått att olyckan inte var ett straff från Gud. Den säger att vem som helst kan råka ut för oförutsedda händelser. Jag brukar be till Jehova och läsa vissa bibelställen. Det har gjort mig andligt stark och hjälpt mig att vara glad.” (Predikaren 9:11; Psalm 145:18; 2 Korinthierna 4:8, 9, 16)

Bibeln förklarar varför Gud tillåter lidandet och ger oss hopp om att det snart kommer att få ett slut. Vi kan vara säkra på att Gud ”belönar dem som uppriktigt söker honom”. De som tror på Jehova och Jesus kommer inte att bli besvikna. (Hebréerna 11:6; Romarna 10:11)

Ta reda på mer

BIBELKURSER

Varför undersöka Bibeln?

Bibeln hjälper miljontals människor jorden runt att få svar på livets stora frågor. Vill du vara en av dem?