Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  Augusti 2015

 MÅNADENS TEMA | DE SOM DÖTT KAN VI TRÄFFA DEM IGEN?

Finns det något hopp för dem som dött?

Finns det något hopp för dem som dött?

Kan de döda få liv igen?

BIBELNS SVAR: ”Den stund kommer då alla som är i minnesgravarna skall höra hans [Jesus] röst och komma ut.” (Johannes 5:28, 29)

Jesus sa de här orden med framtiden i tankarna. Under sitt rikes styre kommer han att uppväcka de döda. Fernando, som nämndes i förra artikeln, minns hur han kände det första gången han läste Johannes 5:28, 29. Han berättar: ”De verserna gjorde verkligen ett starkt intryck på mig. De gav mig ett hopp, och jag kunde se ljust på framtiden.”

Job som levde på Bibelns tid trodde att Gud så småningom skulle uppväcka honom efter hans död. När Job ställde frågan ”Om en kraftfull man dör, kan han då få liv igen?” visste han redan svaret. Han sa: ”Jag skall vänta alla de dagar mitt pliktmässiga arbete [den påtvingade tiden i graven] varar, tills min avlösning kommer. Du [Gud] kommer att ropa, och jag kommer att svara dig.” (Job 14:14, 15) Job var verkligen övertygad.

Lasarus uppståndelse ger oss hopp för framtiden.

Att man kan få liv igen var ingen ny tanke för Lasarus syster Marta. När Lasarus hade dött sa Jesus till henne: ”Din bror skall uppstå.” Marta svarade: ”Jag vet att han skall uppstå i uppståndelsen på den sista dagen.” Då sa Jesus: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som utövar tro på mig, han skall få liv, även om han dör.” (Johannes 11:23–25) Sedan uppväckte Jesus Lasarus till liv igen! Den här gripande berättelsen ger oss en försmak av händelser med ännu större proportioner som ligger framför oss. Människor kommer att uppstå inte bara på en plats, utan över hela jorden!

Får några komma till himlen?

BIBELNS SVAR: När man läser Bibeln ser man att Jesus uppståndelse var speciell. De andra åtta som nämns fick ju fortsätta att leva på jorden. Men Bibeln säger att Jesus efter sin uppståndelse satte sig ”på Guds högra sida, eftersom han begav sig till himlen”. (1 Petrus 3:21, 22) Var det bara Jesus som skulle komma till himlen? Jesus själv sa till sina apostlar: ”Om jag går min väg och bereder en plats åt er, så skall jag komma igen och ta er hem till mig, för att också ni skall vara där jag är.” (Johannes 14:3)

I himlen förberedde Jesus för att några av hans lärjungar också skulle komma dit. Hur många är det som kommer att uppstå till liv i himlen? Bibeln säger att det så småningom kommer att vara  144 000. (Uppenbarelseboken 14:1, 3) Vad ska de göra där?

De kommer att ha fullt upp! Bibeln säger: ”Lycklig och helig är var och en som har del i den första uppståndelsen; över dessa har den andra döden ingen myndighet, utan de skall vara Guds och Kristi präster och skall härska som kungar tillsammans med honom de tusen åren.” (Uppenbarelseboken 20:6) De som kommer till himlen ska alltså regera tillsammans med Jesus som kungliga präster över jorden.

Kommer fler att uppstå senare?

BIBELNS SVAR: I Guds ord kan man läsa ett tal som aposteln Paulus höll. Han sa bland annat: ”Jag har ett hopp till Gud, ett hopp som också dessa män själva hyser, att det skall ske en uppståndelse för både de rättfärdiga och de orättfärdiga.” (Apostlagärningarna 24:15)

Guds ord försäkrar oss att miljarder som dött ska få leva igen.

Vilka ingår i gruppen som Paulus kallade ”rättfärdiga”? Det är intressant att läsa vad Bibeln berättar om den troende mannen Daniel. Han fick i slutet av sitt liv höra: ”Du skall vila, men du skall stå upp till din lott vid dagarnas slut.” (Daniel 12:13) Var kommer Daniel att vakna från dödens sömn? I Psalm 37:29 står det: ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” Jesus förutsade: ”Lyckliga är de som är milda till sinnes, eftersom de skall ärva jorden.” (Matteus 5:5) Daniel och andra rättfärdiga män och kvinnor kommer att få leva på jorden igen, men utan att någonsin behöva dö.

Vilka ingår i gruppen som Paulus kallade ”orättfärdiga”? Det är de miljarder människor som levt och dött på jorden. Många av dem fick aldrig chansen att läsa eller förstå Guds ord. När de uppstår kommer de få möjlighet att lära känna Jehova * och Jesus och bli deras vänner. (Johannes 17:3) Alla som då väljer att tjäna Gud kan se fram emot att leva lika länge som Jehova lever – alltså för evigt.

Alla kan få möjlighet att se fram emot ett evigt och lyckligt liv med perfekt hälsa.

Hur kommer livet på jorden att bli?

BIBELNS SVAR: Gud ”skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer”. (Uppenbarelseboken 21:4) ”De skall bygga hus och bo i dem; och de skall plantera vingårdar och äta deras frukt.” (Jesaja 65:21)

Tänk att få leva i en sådan värld tillsammans med nära och kära som väckts till liv igen. Men en fråga kvarstår, hur kan du vara säker på att det kommer att bli en uppståndelse?

^ § 15 Jehova är Guds namn enligt Bibeln.