Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  juni 2015

Vem är antikrist?

Vem är antikrist?

För några år sedan kom en skräckfilm som hette Antichrist.

En känd musikgrupp har släppt ett album med titeln Antichrist Superstar.

1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche gav ett av sina verk namnet Antikrist.

Kungar och kejsare under medeltiden kallade ofta sina fiender för antikrister.

Den tyske reformatorn Martin Luther talade om de katolska påvarna som antikrister.

MED tanke på att uttrycket ”antikrist” har använts om allt från musik till monarker är det helt naturligt att fråga sig: Vem eller vad är antikrist? Har vi någon nytta av att veta det? Det bästa sättet att ta reda på vad antikrist syftar på borde vara att vända sig till Bibeln, där uttrycket förekommer fem gånger.

ANTIKRIST AVSLÖJAD

Den enda bibelskribent som använder ordet ”antikrist” är aposteln Johannes. I sitt första brev beskrev han antikrist med följande ord: ”Barn, det är den sista timmen, och alldeles som ni har hört att antikrist skall komma, så har det redan nu framträtt många antikrister; av detta inser vi att det är den sista timmen. De har utgått från oss, men de hörde inte till oss ... Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen.” (1 Johannes 2:18, 19, 22)

Enligt aposteln Johannes är antikrist alla som avsiktligt sprider lögner om Kristus och hans läror.

Vad lär vi oss av de orden? Johannes talade om ”många antikrister”, vilket antyder att antikrist inte är en individ, utan en kollektiv benämning. Människor eller organisationer som utgör antikrist sprider lögner, förnekar att Jesus är Kristus, eller Messias, och försöker förvränga förhållandet mellan Gud och hans son, Jesus. De påstår att de själva är Kristus eller hans representanter. Men eftersom det sägs att ”de har utgått från oss”, har de med andra ord avvikit från Bibelns sanna läror. Dessutom fanns den här gruppen när Johannes skrev sitt brev under ”den sista timmen”, ett uttryck som förmodligen syftar på den sista tiden för apostlarna.

Vad mer skrev Johannes om antikrist? När han varnade för falska profeter skrev han: ”Varje inspirerat uttalande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, det är från Gud, men varje inspirerat uttalande som inte bekänner Jesus, det är inte från Gud. Och detta är antikrists inspirerade uttalande som ni har hört skulle komma, och nu är det redan i världen.” (1 Johannes 4:2, 3) I sitt andra brev betonade han återigen det här: ”Många bedragare har nämligen gått ut i världen, sådana som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet. Detta är bedragaren och antikrist.” (2 Johannes 7) Det är tydligt att Johannes uppfattning var att antikrist är alla som avsiktligt sprider lögner om Kristus och hans läror.

”FALSKA PROFETER” OCH ”LAGLÖSHETENS MÄNNISKA”

Jesus varnade för att falska profeter skulle vara som rovlystna vargar i fårakläder.

Långt innan Johannes skrev det här hade Jesus varnat sina efterföljare: ”Se upp för de falska profeterna, som kommer till er i fårakläder  men invärtes är rovlystna vargar.” (Matteus 7:15) Paulus gav en liknande varning till de kristna i Thessalonike: ”Låt ingen förleda er på något sätt, ty först måste ju avfallet komma och laglöshetens människa, tillintetgörelsens son, uppenbaras.” (2 Thessalonikerna 2:3)

Under det första århundradet fanns det alltså redan falska profeter och avfällingar som gjorde vad de kunde för att försvaga den kristna församlingen. Alla som spred lögner och falska läror om Kristus och det han lärde inbegreps i Johannes uttryck ”antikrist”. Att Paulus kallade sådana människor för ”tillintetgörelsens son” visar hur Gud ser på dem.

AKTA DIG FÖR ANTIKRIST I VÅR TID

Hur är det i dag? Det finns fortfarande människor och organisationer som motarbetar Kristus och hans läror. De sprider medvetet lögner och villoläror för att människor inte ska kunna lära känna Fadern, Jehova Gud, och hans son, Jesus Kristus. Det är viktigt att vi aktar oss för sådana bedrägerier. Vi ska se på två exempel.

Under århundraden har kyrkorna lärt ut treenighetsläran, som innebär att Fadern och Sonen är delar av samma väsen. Detta är ett exempel på hur antikrist dolt Guds och Kristus identitet. Sådana här mystiska förklaringar hindrar uppriktiga människor från att följa Bibelns uppmaning att efterlikna Jesus och närma sig Jehova. (1 Korinthierna 11:1; Jakob 4:8)

Kyrkorna späder också på förvirringen genom att främja bibelöversättningar där Guds namn, Jehova, är utelämnat. Detta gör de trots att det namnet förekommer omkring 7 000 gånger i Bibelns grundtext. Det har lett till att Guds identitet blivit ännu mer höljd i dunkel.

Många som fått lära sig Guds namn har kunnat komma närmare honom. Så var det för en man som heter Richard, som berättar om ett samtal han hade med två Jehovas vittnen: ”De visade mig från Bibeln att Guds namn är Jehova. Jag blev så fascinerad av att Gud har ett namn. Det hade jag ingen aning om.” Från och med då började han göra förändringar i sitt liv för att leva i enlighet med Bibelns normer och glädja Jehova. Han säger vidare: ”Att jag fått reda på Guds namn har verkligen hjälpt mig att få en nära relation till honom.”

Antikrist har hållit miljoner människor i andligt mörker. Men genom att studera Guds ord, Bibeln, kan vi avslöja antikrist och de religiösa lögner som varit i omlopp i århundraden. (Johannes 17:17)

Ta reda på mer

BÖCKER & BROSCHYRER

Vem styr egentligen världen?

Bibelns svar kanske gör dig förvånad. Ta reda på varför svaret har betydelse och hur det påverkar framtiden.

BIBELFRÅGOR

Finns treenighetsläran i Bibeln?

Många religiösa inriktningar lär att Gud är treenig. Är det vad Bibeln säger?

GODA NYHETER FRÅN BIBELN!

Har Gud ett namn?

Gud har många titlar, till exempel den Allsmäktige, Skapare och Herre. Men Guds namn finns med i Bibeln nästan 7 000 gånger.