Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  maj 2015

 MÅNADENS TEMA | ÄR SLUTET NÄRA?

Vad innebär ”slutet”?

Vad innebär ”slutet”?

”Slutet är nära!” Vad kommer du att tänka på när du hör de orden? Tänker du på en präst som med vild blick och Bibeln i högsta hugg dundrar ut budskapet från sin predikstol? Eller tänker du dig en skäggig gammal man i ett gathörn med en lång rock och en skylt om domedagen? En del blir skrämda av sådana här situationer, medan andra ställer sig skeptiska eller rentav blir roade.

Bibeln konstaterar faktiskt: ”Slutet [skall] komma.” (Matteus 24:14) Slutet beskrivs också som ”Guds, den Allsmäktiges, stora dag” och ”Har-Magedon”. (Uppenbarelseboken 16:14, 16) Det finns många märkliga uppfattningar om det här ämnet, och inte ens kyrkorna brukar kunna ge några raka och enkla svar. Bibeln är däremot mycket tydlig när det gäller slutet, både vad det är och vad det inte är. Med hjälp av Guds ord kan vi också få veta om slutet är nära. Och framför allt får vi veta hur vi kan överleva! Men först ska vi reda ut några missuppfattningar och ge en definition. Vad är ”slutet” enligt Bibeln?

 VAD SLUTET INTE ÄR

 1. SLUTET ÄR INTE EN STOR, BRINNANDE FÖRINTELSE AV JORDEN.

  Bibeln säger: ”Han [Gud] har grundat jorden på dess fästen, den skall aldrig i evighet bringas att vackla.” (Psalm 104:5) Den här och andra bibelverser försäkrar oss om att Gud aldrig kommer att förinta jorden eller tillåta att den blir förintad. (Predikaren 1:4; Jesaja 45:18)

 2. SLUTET ÄR INTE EN SLUMPARTAD, OPLANERAD HÄNDELSE.

  Enligt Bibeln har Gud bestämt en tidpunkt för slutet. Vi läser: ”Om den dagen eller timmen vet ingen något, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Ta er ständigt i akt, håll er vakna, för ni vet inte när det är den fastställda tiden.” (Markus 13:32, 33) Gud, ”Fadern”, har alltså fastställt en exakt tid när han ska ingripa.

 3. SLUTET ÄR INTE NÅGOT SOM ORSAKAS AV MÄNNISKOR ELLER ASTEROIDER.

  Vad eller vem orsakar då slutet? I Uppenbarelseboken 19:11 sägs det: ”Jag såg himlen öppnad, och se, en vit häst. Och han som satt på den kallas Trofast och Sann.” I vers 19 står det: ”Jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade för att föra krig mot honom som satt på hästen och mot hans här.” (Uppenbarelseboken 19:11–21) Mycket i den här beskrivningen är symboliskt, men av det här kan man ändå förstå att Gud kommer att låta en änglahär förgöra hans fiender.

Det Bibeln har att säga om slutet är verkligen goda nyheter.

VAD SLUTET ÄR

 1. SLUTET FÖR MÄNNISKANS MISSLYCKADE STYRELSEFORMER.

  Bibeln förklarar: ”Himlens Gud [skall] upprätta ett kungarike som aldrig skall fördärvas. Och kungariket skall inte överlåtas till något annat folk. Det  skall krossa och göra slut på alla dessa kungariken, men självt skall det bestå för oöverskådliga tider.” (Daniel 2:44) Som det kom fram under punkt tre är det ”jordens kungar och deras härar” som ska tillintetgöras, de som samlats ”för att föra krig mot honom som satt på hästen och mot hans här”. (Uppenbarelseboken 19:19)

 2. SLUTET FÖR KRIG, VÅLD OCH ORÄTTVISOR.

  ”Han [Gud] får krigen att upphöra intill jordens yttersta ände.” (Psalm 46:9) ”Det är de rättrådiga som skall bo på jorden, och det är de klanderfria som skall lämnas kvar på den. Men de ondskefulla skall utrotas från jorden, och förrädarna skall ryckas bort från den.” (Ordspråksboken 2:21, 22) ”Se! Jag gör allting nytt.” (Uppenbarelseboken 21:4, 5)

 3. SLUTET FÖR RELIGION SOM SVIKIT GUD OCH MÄNNISKOR.

  ”Profeterna profeterar lögn, och prästerna underkuvar andra med den makt de har. ... Men vad skall ni göra när slutet på det kommer?” (Jeremia 5:31) ”Många skall säga till mig på den dagen: ’Herre, Herre, profeterade vi inte i ditt namn och drev ut demoner i ditt namn och utförde många kraftgärningar i ditt namn?’ Och likväl skall jag då bekänna för dem: Jag har aldrig känt er! Gå bort ifrån mig, ni som utövar laglöshet.” (Matteus 7:21–23)

 4. SLUTET FÖR DEM SOM HÅLLER FAST VID DAGENS ORÄTTVISA SYSTEM.

  Jesus Kristus sa: ”Detta är grundvalen för domen: att ljuset har kommit i världen men människorna har älskat mörkret mer än ljuset, för deras gärningar var onda.” (Johannes 3:19) Bibeln beskriver en tidigare världsomfattande förintelse som inträffade under den trogne Noas dagar. ”Världen på den tiden [drabbades] av förintelse då den översvämmades av vatten. Men genom samma ord är de himlar och den jord som nu finns sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga människorna skall dömas och förintas.” (2 Petrus 3:5–7)

Lägg märke till att den kommande domedagen jämförs med förintelsen av ”världen” på Noas tid. Vilken värld var det som förintades då? Det var inte jordklotet, utan ”de ogudaktiga människorna”, Guds fiender. På samma sätt kommer de som valt att bli Guds fiender att förgöras under den framtida domedagen. Men Guds vänner kommer att bli räddade, precis som Noa och hans familj blev. (Matteus 24:37–42)

Tänk hur underbart det kommer att bli på jorden när Gud tagit bort all ondska! Det Bibeln har att säga om slutet är verkligen goda nyheter. Men du kanske ändå undrar: Säger Bibeln något om när slutet ska komma? Är det nära? Hur kan jag överleva?