Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  maj 2015

 MÅNADENS TEMA | ÄR SLUTET NÄRA?

Du kan överleva slutet!

Du kan överleva slutet!

Bibeln säger att slutet kommer att inbegripa förödelse: ”Det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad.” (Matteus 24:21, 22, Bibel 2000) Men Gud lovar att många människor ska få överleva: ”Världen försvinner, ... men den som gör Guds vilja består för evigt.” (1 Johannes 2:17)

Vad behöver du göra för att överleva slutet för den här världen och bestå för evigt? Ska du börja bunkra konserver? Nej. Bibeln uppmanar oss att göra andra prioriteringar. Det sägs: ”Då nu allt detta således skall upplösas, vad slags människor bör då inte ni vara, med gärningar som hör ett heligt uppförande och gudhängivenhet till, medan ni väntar på Jehovas dags närvaro.” (2 Petrus 3:10–12) Vad ingår i ”allt detta” som ska upplösas? Sammanhanget visar att det är de styrande i den här onda världen och alla människor som väljer deras styre hellre än Guds. Naturligtvis hjälper inget konservförråd vid en sådan förödelse.

Vår överlevnad är snarare beroende av att vi vänder oss till Jehova Gud och lär oss hur han vill att vi ska uppföra oss. (Sefanja 2:3) Vi kan inte bara göra som den stora massan och ignorera de tydliga varningssignalerna för att vi lever i en speciell tid. Vi måste i stället vara sådana som ”väntar på Jehovas dags närvaro”. Jehovas vittnen kan visa dig från Bibeln hur du kan överleva denna dag.

Ta reda på mer

GODA NYHETER FRÅN BIBELN!

Vad är de goda nyheterna?

Undersök vad Guds goda nyheter är, varför de är viktiga nu och vad vi bör göra.

BIBELFRÅGOR

Vad behövs för att förstå Bibeln?

Oavsett vilken bakgrund du har kan du förstå Guds budskap i Bibeln.