Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  maj 2015

Visste du?

Visste du?

Har Bibeln stöd av arkeologin?

Den assyriske kungen Sargon II, som nämns i Jesaja 20:1.

I en artikel i tidskriften Biblical Archaeology Review konstaterades det att arkeologiska fynd nu kan bekräfta existensen av minst 50 personer i de hebreiska skrifterna. Bland dem finns 14 av Judas och Israels kungar. Vissa är välkända, som David och Hiskia, medan andra är mindre kända, som Menahem och Peka. I listan återfinns även 5 faraoner och 19 kungar i Assyrien, Babylonien, Moab, Persien och Aram. Men det är inte bara monarker som kan bekräftas. Flera överstepräster, en skriftlärd och andra ämbetsmän har också stöd av arkeologin.

Det sägs vidare i artikeln att det råder ”en avsevärd enighet bland forskare” vad gäller identifieringen av alla de här individerna. Naturligtvis finns det även arkeologiska belägg för många av dem som nämns i de kristna grekiska skrifterna, däribland Herodes, Pontius Pilatus, Tiberius, Kaifas och Sergius Paulus.

När försvann lejonen från Bibelns länder?

En glaserad tegelfris från det forntida Babylon.

Trots att det inte finns lejon i Israel i dag nämns de omkring 150 gånger i Bibeln, vilket visar att det här djuret var välbekant för bibelskribenterna. Oftast talas det om lejon i symbolisk betydelse, men ibland handlar det om riktiga lejon. Det berättas bland annat att Simson, David och Benaja dödade lejon. (Domarboken 14:5, 6; 1 Samuelsboken 17:34, 35; 2 Samuelsboken 23:20) Vid andra tillfällen dödade lejon människor. (1 Kungaboken 13:24; 2 Kungaboken 17:25)

Utbredningen av det asiatiska lejonet (Panthera leo persica) sträckte sig en gång i tiden från Mindre Asien och Grekland till Palestina, Syrien, Mesopotamien och nordvästra Indien. Det här fruktade djuret är ett vanligt motiv i antik konst från ­Främre Orienten. Längs processionsgatan i den forntida staden Babylon fanns enastående avbildningar av lejon i glaserat tegel.

Korsfarare sägs ha jagat lejon i Palestina mot slutet av 1100-talet. Men lejonen verkar ha blivit utrotade i området i början av 1300-talet. Det finns dock uppgifter om att de förekom i ­Mesopotamien och Syrien fram till 1800-talet och i Iran och Irak så sent som under första halvan av 1900-talet.