Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 MÅNADENS TEMA

Är slutet nära?

Är slutet nära?

Kommer Gud att låta människor fortsätta härska över varandra och hota mänsklighetens framtid? Nej, precis som vi redan har sett ska han gripa in och göra slut på århundraden av lidande och elände. Jordens och människans skapare vill att du ska veta att tiden för hans ingripande närmar sig. Men på vilket sätt ger han oss den informationen?

Vi kan ta en jämförelse: Om du ska hitta till ett ställe du inte varit på förut kanske du först går ut på nätet, tittar på en karta eller läser igenom en vägbeskrivning. När du sedan ser skyltar och kännetecken i omgivningen som stämmer med beskrivningen, kan du känna dig säker på att du närmar dig ditt mål. På ett liknande sätt har Gud gett oss sitt skrivna ord, som tydligt beskriver hur tendenserna i samhället skulle vara strax före slutet. När vi ser sådana kännetecken kan vi vara säkra på att vi lever under den tiden.

Bibeln talar om en unik tidsperiod som skulle markera början till slutet. Världssituationen och människornas attityder under den här perioden skulle skilja sig från alla andra tidsperioder i historien. Vi ska nu se på några av de varningssignaler som Bibeln nämner.

1. GLOBALA OMVÄLVNINGAR I en förutsägelse i Matteus, kapitel 24, räknas det upp flera världshändelser som skulle utgöra ett sammansatt tecken. Detta tecken skulle markera ”avslutningen på tingens ordning” och leda fram till ”slutet”. (Vers 3 och 14) Några kännetecknande drag var stora krig, matbrist, jordbävningar på den ena platsen efter den andra, ökad brottslighet, brist på kärlek och religiösa ledares sluga försök att förleda människor. (Vers 6–26) Naturligtvis har sådant här alltid funnits i viss mån. Men strax före slutet skulle alla dessa drag inträffa samtidigt under en turbulent tidsperiod. De skulle också kombineras med ytterligare tre varningssignaler.

2. MÄNNISKORS ATTITYDER Bibeln säger att den tidsperiod som skulle leda fram till slutet, ”de sista dagarna”, skulle kännetecknas av en försämring i människors attityder. Vi läser: ”Människorna skall älska sig själva, vara penningkära, inbilska, övermodiga, hädare, olydiga mot föräldrar, otacksamma, illojala, utan naturlig tillgivenhet, ovilliga till någon som helst överenskommelse, baktalare, utan självbehärskning, vildsinta, utan kärlek till det goda, förrädare, egensinniga, uppblåsta av högmod, sådana som älskar njutningar mer än de älskar Gud.” (2 Timoteus 3:1–4) Naturligtvis har det alltid funnits respektlösa människor, men det är bara under ”de sista dagarna” som den rådande inställningen är så extrem att hela perioden med rätta kan beskrivas som ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”. Har du lagt märke till den här negativa samhällstrenden?

3. JORDEN BLIR FÖRSTÖRD Bibeln säger rakt på sak att Gud ska ”störta dem i fördärvet som fördärvar jorden”. (Uppenbarelseboken 11:18) På vilket sätt har människor fördärvat jorden? Tidsperioden när Noa levde beskrivs på samma sätt. Det sägs: ”Jorden blev efter hand fördärvad i den sanne Gudens ögon, och jorden uppfylldes av våld. Så Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad.” Därför sa Gud om de depraverade människorna: ”Jag bringar fördärv över dem.” (1 Moseboken 6:11–13) Har du lagt märke till att jorden blir mer och mer uppfylld av våld? Dessutom har vi nått en unik punkt i historien: det är nu möjligt att bokstavligen förstöra vår planet och radera ut allt mänskligt liv på den. Vapnen  som krävs står redo att fyras av. Jorden förstörs på ytterligare ett sätt. De system som uppehåller livet på jorden – haven, luften vi andas, djurens och växternas ekosystem – håller på att förstöras av människans försumlighet.

Fråga dig själv: ”Skulle människorna för bara hundra år sedan kunnat förgöra sig själva?” Med tanke på dagens vapenarsenal och miljöförstöring är det nu fullt möjligt. Tekniken verkar utvecklas snabbare än människans förmåga att förstå och kontrollera konsekvenserna. Men nu ligger jordens framtid inte i människans händer. Innan det går för långt kommer Gud att ingripa och förgöra dem som förstör jorden. Det har han lovat.

4. ETT GLOBALT PREDIKOARBETE Ett annat drag i tecknet är ett arbete som saknar motstycke i historien: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matteus 24:14) Den här predikokampanjen skulle skilja sig markant från de flesta andra som pågått genom tiderna. Det budskap som skulle betonas under de sista dagarna var ”dessa goda nyheter om kungariket”. Känner du till någon religiös grupp som talar om just det ämnet? Om du gör det, rör det sig då om en lokal grupp, eller predikar de dessa goda nyheter ”på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna”?

Det predikas om Guds rike över hela världen på hundratals språk.

På webbplatsen jw.org ligger fokus på ”dessa goda nyheter om kungariket”. Där finns artiklar och publikationer som behandlar det här budskapet på mer än 700 språk. Känner du till något annat projekt som betonar de goda nyheterna om Guds rike i samma utsträckning? Men Jehovas vittnen var kända för sitt hårda arbete med att sprida budskapet om Guds rike långt före internets tid. Från och med 1939 har orden ”förkunnar Jehovas kungarike” stått på framsidan av varje nummer av Vakttornet. I en bok om olika religioner sägs det att Jehovas vittnens predikoarbete ”i stort sett saknar motstycke i intensitet och omfattning”. (The Religious Bodies of America) Det positiva budskap de predikar är att när Guds rike snart griper in ”skall slutet komma”.

EN AVGÖRANDE TIDPUNKT I HISTORIEN

Har du märkt att de fyra varningssignalerna i den här artikeln har varit tydliga under din livstid? I mer än hundra år har den här tidskriften  upplyst sina läsare om olika världshändelser, vilket har hjälpt dem att själva kunna konstatera att slutet är nära. Naturligtvis finns det skeptiker som inte håller med och som menar att fakta och statistik är subjektivt och kan manipuleras. De menar också att det är dagens intensiva informationsflöde som får det att verka som om världsförhållandena blivit sämre. Trots det finns det överväldigande bevis för att vi lever i avslutningen på en mycket speciell tid i mänsklighetens historia.

Vissa experter tror att vi står inför dramatiska förändringar här på jorden. Styrelsen för tidskriften Bulletin of the Atomic Scientists informerade år 2014 FN:s säkerhetsråd om potentiella hot mot vår existens. De skrev: ”Efter en noggrann granskning av hoten kan vi dra slutsatsen att det fortfarande råder hög risk för en teknologisk katastrof som hotar hela civilisationen.” Många människor känner sig mer och mer övertygade om att vi nått en kritisk tidpunkt i världshistorien. Utgivarna av Vakttornet och många av dess läsare tvivlar inte en sekund på att vi nu lever i de sista dagarna och att slutet är nära. Men det här är ingenting att vara rädd för, utan snarare något att se fram emot. Varför då? Därför att du kan överleva slutet!