Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  mars 2015

 MÅNADENS TEMA | PÅ VILKET SÄTT ÄR JESUS VÅR FRÄLSARE?

Varför vi behöver frälsning

Varför vi behöver frälsning

”Människan, av kvinna född, lever en kort tid och mättas av oro. Likt ett blomster växer hon upp och vissnar, likt en skugga flyr hon och kan ej bestå.” (Job 14:1, 2, Svenska Folkbibeln)

Människor har i alla tider drömt om att få vara unga och friska i all evighet. Men tyvärr är verkligheten en annan: alla dör vi. Ovanstående ord uttalades av Job för mer än tre tusen år sedan, och inget har förändrats sedan dess.

Människor från alla folk och kulturer längtar efter evigt liv. Bibeln säger att det är Gud som har gett oss en önskan att leva för evigt och att kunna greppa vad evigheten innebär. (Predikaren 3:11) Skulle en kärleksfull Gud ge oss en längtan som var omöjlig att tillfredsställa? Naturligtvis inte. Guds ord kallar döden för en fiende och lovar att den ska ”göras till intet”. (1 Korinthierna 15:26)

Att döden är en fiende råder det ingen tvekan om. Ingen människa vid sina sinnens fulla bruk vill dö. Utsätts vi för fara väjer vi undan, tar skydd eller flyr. Blir vi sjuka ser vi till att söka vård. Vi gör allt för att lura döden.

Trots att döden har varit en fiende sedan urminnes tider har vi anledning att tro att den kommer att ”göras till intet”. Jehova Gud skapade inte människor för att bara leva några få år och sedan dö. Hans ursprungliga avsikt var att människor skulle leva för evigt på jorden, och han genomför alltid sina avsikter. (Jesaja 55:11)

Hur kommer döden att upphöra? Historien igenom har människor försökt uppnå odödlighet utan att lyckas. I våra dagar fortsätter sökandet. Forskare har tagit fram vacciner och mediciner som har utrotat vissa sjukdomar. De har till och med forskat i våra gener för att få svar på varför vi dör. På många platser har medellivslängden faktiskt ökat jämfört med för hundra år sedan. Men ändå är döden långt ifrån besegrad. Det är precis som Bibeln säger: ”Alla återvänder till stoft.” (Predikaren 3:20)

Det är skönt att veta att vi inte är beroende av människors framsteg på det här området. Jehova Gud har nämligen redan en anordning för att frälsa, eller rädda, oss från döden. Och centralgestalten i den anordningen är Jesus Kristus.