”Säg bara till, så gör jag gärna vad du än ber mig om.” Du skulle antagligen dra dig för att säga så till en främling eller till någon du bara är ytligt bekant med. Men du skulle säkert inte ha några problem med att säga det till en nära vän. Det är helt naturligt att vänner vill göra saker för varandra.

Bibeln visar att Jehova hela tiden gör sådant som han vet att de som tillber honom uppskattar. Kung David, som var en nära vän till Gud, konstaterade: ”Många är de ting du har gjort, Jehova, min Gud, ja, dina underbara gärningar och de tankar du har tänkt för oss ... De [är] fler än jag kan räkna upp.” (Psalm 40:5) Gud är till och med generös mot dem som ännu inte lärt känna honom och fyller deras ”hjärtan med mat och glädje”. (Apostlagärningarna 14:17)

Vi ställer gärna upp för dem vi älskar och respekterar.

Eftersom Jehova tycker om att göra andra glada, är det väl inte mer än rätt att de som vill vara hans vänner gör sådant som gläder hans hjärta. (Ordspråksboken 27:11) Men vad kan du specifikt göra för att glädja Gud? Bibeln svarar: ”Glöm inte att göra gott och att dela med er åt andra, ty Gud finner välbehag i sådana offer.” (Hebréerna 13:16) Betyder det att det räcker att göra gott och dela med sig för att behaga Gud?

”Utan tro är det omöjligt att behaga honom”, sägs det i Bibeln. (Hebréerna 11:6) Det är värt att lägga märke till att det var först efter att ”Abraham satte tro till Jehova” som ”han kallades ’Jehovas vän’”. (Jakob 2:23) Jesus Kristus betonade också att man måste ”utöva tro på Gud” för att få Guds välsignelse. (Johannes 14:1) Hur kan du då utveckla en tro som Gud vill se hos dem som han närmar sig? Du kan börja med att studera Guds ord, Bibeln, regelbundet. På så sätt kan du få ”den exakta kunskapen om hans vilja” och lära dig att ”fullständigt behaga honom”. När du skaffar dig mer och mer exakt kunskap om Jehova och tillämpar det du lärt dig om hans rättfärdiga normer, kommer din tro på Gud att växa. Då kommer Gud också att ta steg för att närma sig dig. (Kolosserna 1:9, 10)