Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 ETT SAMTAL VID DÖRREN

När började Guds rike styra? (Del 2)

När började Guds rike styra? (Del 2)

Så här skulle ett samtal kunna låta när ett Jehovas vittne ringer på. Vi tänker oss att ett vittne som heter Kenneth besöker en man som heter Jonas.

NEBUKADNESSARS DRÖM – EN KORT SAMMANFATTNING

Kenneth: Roligt att se dig igen. Hur är läget?

Jonas: Jo, tack. Det är bra.

Kenneth: Härligt att höra. Jag tycker att det är så trevligt med våra små studiestunder varje vecka. * Förra gången jag var här pratade vi om varför Jehovas vittnen säger att Guds rike började styra år 1914. * Vi kom ju fram till att profetian i kapitel 4 i bibelboken Daniel är viktig i sammanhanget. Minns du vad den handlade om?

Jonas: Det var väl kung Nebukadnessars dröm om ett stort träd?

Kenneth: Ja, precis. Nebukadnessar drömde om ett enormt träd som nådde ända till himlen. Han hörde en budbärare från Gud befalla att trädet skulle huggas ner men att stubben och rötterna skulle lämnas kvar i marken. Efter en period på ”sju tider” skulle trädet börja växa igen. * Vi gick också igenom att profetian har två uppfyllelser. Kommer du ihåg vad den första var?

Jonas: Den gällde Nebukadnessar själv, eller hur? Han förlorade förståndet under sju år.

Kenneth: Så var det. När Nebukadnessar tillfälligt förlorade förståndet fick hans styre ett avbrott. Men i den större uppfyllelsen av profetian skulle Guds styre få ett avbrott under sju tider. Som vi såg började de sju tiderna när Jerusalem förstördes år 607 före vår tideräkning. Från och med då fanns det ingen kung på jorden som representerade Jehova Gud. När de sju tiderna var över skulle Gud tillsätta en ny kung över sitt folk, någon i himlen. Med andra ord skulle Guds himmelska rike börja styra när de sju tiderna tog slut. Vi vet ju redan när de sju tiderna började. Så om vi kan avgöra hur länge de varade, vet vi också när Guds rike började styra. Hänger du med så långt?

Jonas: Ja, det var skönt med en sammanfattning för att fräscha upp minnet.

Kenneth: Vad bra. Då ska vi försöka ta reda på hur långa de sju tiderna var. Jag har precis läst på lite om det här för att påminna mig huvudtankarna. Jag ska försöka förklara så bra jag kan.

Jonas: Okej.

 DE SJU TIDERNA SLUTAR – DE SISTA DAGARNA BÖRJAR

Kenneth: I profetians första uppfyllelse, som handlade om Nebukadnessar, var de sju tiderna tydligen sju år. Men i den större uppfyllelsen, som har med Guds rike att göra, måste de sju tiderna vara mycket längre än sju år.

Jonas: Varför då?

Kenneth: Jo, de sju tiderna började ju när Jerusalem förstördes år 607 f.v.t. Och om vi räknar sju år från 607 hamnar vi på år 600 f.v.t. Men då hände inget särskilt som hade med Guds styre att göra. Dessutom kanske du kommer ihåg från förra gången att Jesus flera hundra år senare antydde att de sju tiderna fortfarande pågick.

Jonas: Just det, så var det.

Kenneth: Så därför måste det röra sig om en längre period.

Jonas: Hur lång då?

Kenneth: Uppenbarelseboken, som har många kopplingar till Daniels bok, hjälper oss att slå fast exakt hur långa de sju tiderna var. Den sätter likhetstecken mellan tre och en halv tid och 1 260 dagar. * Den dubbla tiden, dvs. sju tider, skulle i så fall vara 2 520 dagar. Hänger du fortfarande med?

Jonas: Ja, det gör jag. Men hur visar det här att Guds rike började styra 1914?

Kenneth: Okej, vi ska se om vi kan få ihop det här. I vissa bibliska profetior står en dag för ett år. * Om vi tillämpar den principen skulle de sju tiderna bli 2 520 år. Räknar man 2 520 år från 607 f.v.t. landar vi på år 1914. * Det är så vi kommer fram till att 1914 var året då de sju tiderna tog slut och Jesus började styra som kung i Guds rike. Och intressant nog har det sedan 1914 hänt mycket i världen som Bibeln hade förutsagt skulle hända under de sista dagarna.

Jonas: Som vad då?

Kenneth: Tänk på vad Jesus sa i Matteus 24:7. Han beskrev hur det skulle vara när han började styra i himlen: ”Nation skall resa sig mot nation och kungarike mot kungarike, och det skall vara hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra.” Lägg märke till att Jesus förutsade att det skulle vara svält och jordbävningar under den tiden. Visst har vi sett mycket av den varan de senaste 100 åren?

Jonas: Sant.

Kenneth: I den här versen förutsade Jesus också att det skulle vara krig under hans tid som kung i Guds rike. Och Uppenbarelseboken förutsade att krigen under ändens tid skulle påverka människor över hela jorden. * Kommer du ihåg vilket år första världskriget bröt ut?

Jonas: Just det! Det var 1914, samma år som du säger att Jesus började styra. Jag har faktiskt inte tänkt på det förut.

 Kenneth: Om vi pusslar ihop allt det här, profetian om de sju tiderna och andra bibliska profetior om ändens tid, blir bilden tydlig. Jehovas vittnen är övertygade om att Jesus började styra som kung i Guds rike år 1914 och att de sista dagarna började då. *

Jonas: Det kommer nog ta lite tid att smälta det här.

Kenneth: Det är inte konstigt. Det tog som sagt ett tag för mig också att förstå det här. Men jag hoppas i alla fall att vår genomgång har hjälpt dig att se att vi Jehovas vittnen grundar allt vi säger om 1914 på Bibeln, även om det året inte nämns specifikt.

Jonas: Ja, jag har alltid imponerats av det – att ni backar upp det ni säger med bibelställen. Det är inte bara egna åsikter. Men man undrar ju ändå varför det ska behöva vara så komplicerat. Varför förklarade Gud inte bara i Bibeln att Jesus skulle börja styra i himlen år 1914?

Kenneth: Det är en mycket bra fråga. Faktum är att det finns mycket som inte uttryckligen förklaras i Bibeln. Så varför såg Gud till att Bibeln skrevs på ett sätt som gör att man måste anstränga sig för att förstå den? Det kanske vi kan ta upp nästa gång jag kommer?

Jonas: Det tycker jag.

Har du någon fråga om Bibeln? Undrar du vad Jehovas vittnen tror på eller vad som skiljer dem från andra religioner? Passa på att fråga nästa gång du träffar ett Jehovas vittne. Han eller hon svarar gärna på dina frågor.

^ § 7 Jehovas vittnen erbjuder kostnadsfria bibelkurser. Under en sådan här kurs samtalar man om Bibelns läror ämne för ämne.

^ § 7 Se artikeln ”Ett samtal vid dörren: När började Guds rike styra? – Del 1” i Vakttornet för 1 oktober 2014.

^ § 24 Se tabellen ”Nebukadnessars dröm om ett träd”.

^ § 30 Se kapitel 9 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.