Jesus talade om många olika ämnen under sin jordiska tjänst. Han lärde till exempel sina efterföljare hur man ska be, hur man kan behaga Gud och hur man kan bli verkligt lycklig. (Matteus 6:5–13; Markus 12:17; Lukas 11:28) Men det ämne som han pratade om mer än något annat, det som låg honom varmast om hjärtat, var Guds rike. (Lukas 6:45)

Som förra artikeln visade kretsade allt i Jesus liv kring att predika ”de goda nyheterna om Guds kungarike”. (Lukas 8:1) Han gav verkligen ut av sig själv och gick hundratals kilometer runt om i Israel för att tala med andra om Guds rike. De fyra evangelierna berättar om Jesus tjänst och nämner riket över 100 gånger. I de flesta fall var det Jesus egna ord, och då utgör det förmodligen bara en bråkdel av allt vad han sa om Guds rike. (Johannes 21:25)

Varför var Guds rike så viktigt för Jesus när han var här på jorden? En orsak var att han visste att Gud hade utvalt honom som kung i det här riket. (Jesaja 9:6; Lukas 22:28–30) Men Jesus försökte inte få makt eller ära för egen del. (Matteus 11:29; Markus 10:17, 18) Han framhöll riket av helt andra orsaker. Den främsta orsaken till att Jesus var och är intresserad av Guds rike är att han vet vad det ska göra för dem han älskar – hans himmelske Far och hans trogna efterföljare. *

VAD RIKET SKA GÖRA FÖR JESUS FAR

Jesus älskar verkligen sin himmelske Far. (Ordspråksboken 8:30; Johannes 14:31) Han uppskattar hans fantastiska egenskaper, som hans kärlek, omtanke och rättvisa. (5 Moseboken 32:4; Jesaja 49:15; 1 Johannes 4:8) Så Jesus måste verkligen hata de lögner som sprids om hans Far, till exempel att Gud är likgiltig för människors lidande eller att han till och med vill att vi ska lida. Det här är en orsak till att Jesus så entusiastiskt berättade ”de goda nyheterna om kungariket” – han visste att riket med tiden skulle rentvå hans Fars namn. (Matteus 4:23; 6:9, 10) Hur ska det gå till?

Genom sitt rike ska Jehova vidta drastiska åtgärder som kommer att få positiva effekter för mänskligheten. Han ska trösta trogna människor och ”torka varje tår från deras ögon”. Han kommer att ta bort själva orsakerna till tårar – ”döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer”. (Uppenbarelseboken 21:3, 4) Guds rike kommer att ta bort allt som gör att människor lider. *

 Det är inte konstigt att Jesus var ivrig att berätta för andra om Guds rike. Han visste att det skulle visa hur kraftfull och omtänksam hans Far verkligen är. (Jakob 5:11) Jesus visste också att riket skulle betyda mycket för andra han älskar – hans efterföljare.

VAD RIKET SKA GÖRA FÖR TROGNA MÄNNISKOR

Långt innan Jesus kom till jorden levde han i himlen tillsammans med sin Far. Gud använde honom för att skapa allt annat, från det fantastiska universum med alla dess oräkneliga stjärnor och galaxer till vår vackra planet med dess djur och natur. (Kolosserna 1:15, 16) Men av allt som hade skapats var det människorna som Jesus älskade mest. (Ordspråksboken 8:31)

Jesus kärlek till människor kännetecknade hela hans tjänst. Redan från början förklarade han att han hade kommit till jorden för att ”förkunna goda nyheter” för dem som hade det svårt. (Lukas 4:18) Men Jesus pratade inte bara om att hjälpa människor. Gång på gång visade han sin kärlek. Vid ett tillfälle när en stor folkskara hade samlats för att höra Jesus tala kände han ”medlidande med dem, och han botade de sjuka bland dem”. (Matteus 14:14) Vid ett annat tillfälle sa en man med en smärtsam sjukdom att han trodde att Jesus kunde bota honom om han bara ville. Jesus, som verkligen kände för mannen, svarade: ”Jag vill. Bli ren.” (Lukas 5:12, 13) När Jesus såg sin vän Maria sörja sin bror Lasarus ”suckade han”, ”blev upprörd” och ”brast i tårar”. (Johannes 11:32–36) Sedan gjorde han något helt otroligt – han väckte Lasarus till liv igen, trots att han varit död i fyra dagar! (Johannes 11:38–44)

Jesus var naturligtvis medveten om att den lindring han gav bara var tillfällig. Han visste att de som han hade botat så småningom skulle bli sjuka igen och att de som han hade uppväckt skulle dö igen. Men han visste också att Guds rike kommer att ta bort sådana problem för gott. Därför gjorde Jesus inte bara underverk, utan han förkunnade också ivrigt ”de goda nyheterna om kungariket”. (Matteus 9:35) Hans underverk visade i liten skala vad Guds rike ska göra över hela jorden. Vi ska se vad Bibeln lovar för framtiden.

 • Inga sjukdomar.

  ”Då skall de blindas ögon öppnas, och de dövas öron skall höra. Då skall den halte klättra som en hjort, och den stummes tunga skall ropa högt av glädje.” Dessutom kommer ingen att säga: ”Jag är sjuk.” (Jesaja 33:24; 35:5, 6)

 • Ingen död.

  ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Psalm 37:29)

  ”Han skall uppsluka döden för alltid, och den suveräne Herren Jehova skall torka tårarna från alla ansikten.” (Jesaja 25:8)

 • De döda får liv igen.

  ”Alla som är i minnesgravarna skall höra hans röst och komma ut.” (Johannes 5:28, 29)

  ”Det skall ske en uppståndelse.” (Apostlagärningarna 24:15)

 • Ingen hemlöshet eller arbetslöshet.

  ”De skall bygga hus och bo i dem; och de skall plantera vingårdar och äta deras frukt. De skall inte bygga för att någon annan skall bo där; de skall inte plantera för att någon annan skall äta. ... Mina utvalda skall göra fullt bruk av sina händers verk.” (Jesaja 65:21, 22)

 • Inga krig.

  ”Han får krigen att upphöra intill jordens yttersta ände.” (Psalm 46:9)

  ”Nation skall inte lyfta svärd mot nation, och de skall inte mer lära sig att föra krig.” (Jesaja 2:4)

 • Ingen matbrist.

  ”Jorden skall ge sin avkastning. Gud, vår Gud, skall välsigna oss.” (Psalm 67:6)

  ”Det skall bli fullt med brödsäd på jorden, på bergens topp skall det vara ett överflöd.” (Psalm 72:16)

 • Ingen fattigdom.

  ”Den fattige skall inte för alltid vara glömd.” (Psalm 9:18)

  ”Han skall befria den fattige som ropar på hjälp, också den nödställde och den som ingen hjälpare har. Han skall ha medlidande med den ringe och den fattige, och de fattigas själar skall han rädda.” (Psalm 72:12, 13)

Nu när du har sett vad Guds rike ska göra i framtiden inser du säkert varför det betyder så mycket för Jesus. När han var på jorden berättade han gärna om riket för alla som ville lyssna, eftersom han visste att det skulle ta bort alla de problem vi brottas med i dag.

Tilltalas du av det Bibeln säger om Guds rike? Hur kan du i så fall få reda på mer om det här riket? Och hur kan du få uppleva de välsignelser som riket ska föra med sig? Nästa artikel kommer att svara på de frågorna.

^ § 5 I den här artikeln talar vi om Jesus känslor i presens eftersom Jesus nu befinner sig i himlen. Även sedan han kom tillbaka till himlen har Guds rike utan tvekan varit en hjärtesak för honom. (Lukas 24:51)

^ § 8 För att få veta mer om varför Gud har tillåtit lidandet under en tid, se kapitel 11 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.