Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  oktober 2014

 ETT SAMTAL VID DÖRREN

När började Guds rike styra? (Del 1)

När började Guds rike styra? (Del 1)

Så här skulle ett samtal kunna låta när ett Jehovas vittne ringer på. Vi tänker oss att ett vittne som heter Kenneth besöker en man som heter Jonas.

FORTSÄTT SÖKA EFTER SVAR

Kenneth: Det är verkligen trevligt att diskutera Bibeln med dig, Jonas. * Sist jag var här kom vi ju in på det här med Guds rike. Du frågade varför vi vittnen tror att det började styra år 1914.

Jonas: Ja, jag läste i något som jag fått av dig att Guds rike började styra 1914. Det gjorde mig nyfiken eftersom du har sagt att ni grundar alla era läror på Bibeln.

Kenneth: Ja, det stämmer.

Jonas: Jag har läst hela Bibeln, men jag kan inte komma ihåg att jag stött på något om 1914. Jag gick också in på en bibel på nätet och gjorde en sökning, men jag fick inga träffar på ”1914”.

Kenneth: Jag måste berömma dig för att du har läst igenom hela Bibeln. Du måste verkligen tycka om Guds ord.

Jonas: Ja, Bibeln är fantastisk.

Kenneth: Ja, visst är den! Och vad bra att du vänder dig till Bibeln när du vill få svar på dina frågor. Det är precis det som Bibeln uppmuntrar till, att man ”fortsätter att söka” efter svar. * Du anstränger dig verkligen, och det är bra.

Jonas: Tack. Jag vill ju förstå det jag läser. Därför kollade jag upp lite mer om 1914 i den där boken vi brukar läsa i. Där stod det något om en kung som drömde om ett stort träd som skulle huggas ner och som sedan skulle börja växa igen. Något sådant var det i alla fall.

Kenneth: Du menar nog profetian i Daniel, kapitel 4. Den handlar om en dröm som den babyloniske kungen Nebukadnessar drömde.

Jonas: Precis. Jag läste profetian flera gånger, men ska jag vara ärlig förstod jag inte riktigt vad den har med Guds rike eller 1914 att göra.

Kenneth: Det är inte så konstigt. Inte ens Daniel förstod helt vad han hade fått skriva ner!

Jonas: Jaså?

Kenneth: Titta här vad han säger i Daniel 12:8: ”Jag hörde det, men jag förstod det inte.”

Jonas: Då är det inte mig det är fel på. Det känns ju bra.

Kenneth: Och anledningen till att han inte förstod var att det inte var Guds rätta tid att låta människor helt och fullt förstå betydelsen av profetiorna i Daniels bok. Men i dag kan vi det.

Jonas: Vad menar du?

Kenneth: Jo, se vad som står i nästa vers, Daniel 12:9: ”Orden hålls hemliga och förseglas  intill ändens tid.” Så de här profetiorna skulle inte förstås förrän långt senare, under ”ändens tid”. Och snart har vi kommit fram till ett kapitel i vårt studium som tar upp olika bevis för att vi nu lever under den här perioden. *

Jonas: Men kan du förklara den här profetian för mig?

Kenneth: Jag ska försöka.

NEBUKADNESSARS DRÖM

Kenneth: Jag kan börja med att sammanfatta vad Nebukadnessar såg i sin dröm. Sedan kan vi gå in på vad den betyder.

Jonas: Okej.

Kenneth: Nebukadnessar drömde om ett enormt träd som nådde ända upp till himlen. Sedan hörde han Guds budbärare befalla att trädet skulle huggas ner. Stubben skulle däremot lämnas kvar i jorden. Efter ”sju tider” skulle trädet börja växa igen. * Profetian uppfylldes i första hand på kung Nebukadnessar själv. Även om han var en framträdande kung – som ett träd som når ända till himlen – höggs han ner för ”sju tider”. Kommer du ihåg vad som hände med honom?

Jonas: Nej, inte riktigt.

Kenneth: Jo, Bibeln visar att Nebukadnessar förlorade sitt förstånd, tydligen i sju år. Under den här perioden kunde han inte härska som kung. Men efter de sju tiderna fick han tillbaka sitt förstånd och blev återinsatt som kung. *

Jonas: Okej, så långt är jag med. Men vad har det här att göra med Guds rike och 1914?

Kenneth: Kort sagt har profetian två uppfyllelser. Den första inträffade när det blev ett avbrott i kung Nebukadnessars styre. Den andra uppfyllelsen inbegriper ett avbrott i Guds styre. Det är alltså den andra uppfyllelsen som har med Guds kungarike att göra.

Jonas: Men hur kan man veta att profetian har en uppfyllelse som handlar om Guds rike?

Kenneth: För det första finns det en antydan om det i profetian. Enligt Daniel 4:17 uttalades profetian ”för att de levande skall inse att den Högste är härskare i mänsklighetens kungarike och att han ger det åt vem han vill”. Lade du märke till uttrycket ”mänsklighetens kungarike”?

Jonas: Ja, det står att ”den Högste är härskare i mänsklighetens kungarike”.

Kenneth: Precis. Vem tror du ”den Högste” är?

Jonas: Jag antar att det är Gud.

Kenneth: Det stämmer. Så det här visar att profetian inte bara handlar om Nebukadnessar. Den inbegriper också ”mänsklighetens kungarike”, dvs. Guds styre över människorna. Och det känns logiskt om man tittar på sammanhanget.

Jonas: Hur menar du då?

BOKENS CENTRALA TEMA

Kenneth: Det finns ett centralt tema som återkommer i Daniels bibelbok, nämligen upprättandet av Guds rike med hans son Jesus som kung. Vi kan titta på ett exempel om vi bläddrar tillbaka några kapitel. Skulle du kunna läsa Daniel 2:44?

Jonas: Okej. Det står: ”Och i dessa kungars dagar skall himlens Gud upprätta ett kungarike som aldrig skall fördärvas. Och kungariket skall inte överlåtas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa kungariken, men självt skall det bestå för oöverskådliga tider.”

Kenneth: Tack. Tycker du att det låter som att den här versen har med Guds rike att göra?

Jonas: Hmm. Jag vet inte riktigt.

 Kenneth: Såg du att det stod att det här riket skulle ”bestå för oöverskådliga tider”? Guds rike kommer att bestå för evigt, men det är väl inget man kan säga om mänskliga styren, eller hur?

Jonas: Nej, det är nog sant.

Kenneth: Daniel 7:13, 14 finns en annan profetia som pekar fram emot Guds rike och som handlar om dess framtida regent. Här står det: ”Åt honom gavs herravälde och ära och kungamakt, för att alla folk, folkgrupper och språk skulle tjäna honom. Hans herravälde är ett herravälde som består till oöverskådlig tid och som inte skall försvinna, och hans kungarike är ett kungarike som inte skall fördärvas.” Finns det något i den här profetian som låter bekant?

Jonas: Ja, det talas om ett kungarike.

Kenneth: Helt riktigt. Och det är inte vilket kungarike som helst. Lägg märke till att det sägs att det skulle ha makt över ”alla folk, folkgrupper och språk”. Det här riket skulle med andra ord styra över hela jorden.

Jonas: Det tänkte jag inte på. Men det är sant, så står det ju.

Kenneth: Det står också att den här kungens ”herravälde är ett herravälde som består till oöverskådlig tid och som inte skall försvinna, och hans kungarike är ett kungarike som inte skall fördärvas”. Visst påminner det mycket om det som står i Daniel 2:44?

Jonas: Ja, det gör det.

Kenneth: Ska vi sammanfatta vad vi kommit fram till så här långt? Profetian i Daniels fjärde kapitel skrevs ner för att alla människor skulle inse att ”den Högste är härskare i mänsklighetens kungarike”. Det antyder att den här profetian har en större uppfyllelse än den som gällde kung Nebukadnessar. Och dessutom finns det flera profetior i Daniels bok som handlar om att Gud ska upprätta ett rike där hans son är kung. Tycker du att det känns rimligt att profetian i kapitel 4 också har med Guds rike att göra?

Jonas: Jag antar det. Men jag ser fortfarande ingen koppling till 1914.

”SJU TIDER SKALL GÅ”

Kenneth: Först får vi gå tillbaka till kung Nebukadnessar. Det var han som representerades av det stora trädet i den första uppfyllelsen. Hans styre avbröts när trädet höggs ner och lämnades för sju tider, dvs. när han förlorade förståndet under en period. De sju tiderna avslutades när Nebukadnessar fick tillbaka sitt förstånd och blev återinsatt som kung. I den andra uppfyllelsen skulle Guds styre avbrytas under en tidsperiod, men det skulle inte bero på någon brist hos Gud.

Jonas: Vad menar du?

Kenneth: På Bibelns tid sa man att kungarna i Jerusalem satt på ”Jehovas tron”. * Det betydde att de representerade Gud när de styrde över hans folk. Men med tiden blev de flesta kungarna olydiga mot Gud, och de flesta av undersåtarna följde deras dåliga exempel. På grund av israeliternas olydnad tillät Gud att babylonierna besegrade dem år 607 före vår tideräkning. Från  och med då fanns det ingen kung som representerade Jehova i Jerusalem. Guds styre hade på så sätt avbrutits. Hänger du med så långt?

Jonas: Jag tror det.

Kenneth: År 607 markerade alltså början på de sju tiderna, den period då det skulle vara ett avbrott i Guds styre. Efter de sju tiderna skulle Gud tillsätta en ny kung som skulle representera honom, men den här gången skulle kungen vara i himlen. Det är då de andra profetiorna som vi läste i Daniels bok uppfylls. Så den stora frågan är: När slutade de sju tiderna? Om vi får veta svaret på den frågan vet vi också när Guds rike började styra.

Jonas: Okej, så du menar att de slutade 1914?

Kenneth: Precis! Du är helt rätt ute.

Jonas: Men hur vet man det?

Kenneth: Jo, när Jesus var på jorden antydde han att de sju tiderna fortfarande pågick. * Det måste alltså röra sig om en mycket lång period. De sju tiderna började hundratals år innan Jesus kom till jorden, och de fortsatte även efter det att han återvänt till himlen. Kom också ihåg att den här profetian i Daniel inte skulle kunna förstås helt förrän under ”ändens tid”. * Intressant nog fanns det uppriktiga bibelforskare på 1800-talet som undersökte den här och andra profetior noga. De kom fram till att de sju tiderna skulle sluta 1914. Det som har hänt i världen sedan dess bekräftar att 1914 var det år då Guds rike började styra i himlen. Då började de sista dagarna, eller ändens tid. Jag förstår om det är mycket att ta in på en gång.

Jonas: Ja, jag kommer absolut att behöva gå igenom allt det här igen innan jag får rätsida på det.

Kenneth: Det förstår jag. Det tog ett tag för mig också innan alla bitarna föll på plats. Men jag hoppas i alla fall att vårt samtal har hjälpt dig att förstå att det vi tror om Guds rike har sin grund i Bibeln.

Jonas: Absolut. Jag är verkligen imponerad av att ni vittnen grundar alla era uppfattningar på Bibeln.

Kenneth: Och jag märker att du också vill ha en stark grund för din tro. Men som sagt, det är mycket att ta in. Du har säkert fortfarande många frågor. Vi har ju kommit fram till att de sju tiderna har med Guds rike att göra och att de började 607 före vår tideräkning. Men hur kan vi veta att de avslutades exakt år 1914? *

Jonas: Ja, det skulle jag vilja veta.

Kenneth: Med Bibelns hjälp kan man komma fram till exakt hur långa de här sju tiderna är. Skulle du vilja att vi pratar om det nästa gång jag kommer? *

Jonas: Gärna det.

Har du någon fråga om Bibeln? Undrar du vad Jehovas vittnen tror på eller vad som skiljer dem från andra religioner? Passa på att fråga nästa gång du träffar ett Jehovas vittne. Han eller hon svarar gärna på dina frågor.

^ § 5 Jehovas vittnen erbjuder kostnadsfria bibelkurser. Under en sådan här kurs samtalar man om Bibelns läror ämne för ämne.

^ § 21 Se kapitel 9 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.

^ § 63 I sin profetia om de sista dagarna sa Jesus: ”Jerusalem [som representerade Guds styre] skall trampas ner av nationerna tills nationernas fastställda tider har löpt ut.” (Lukas 21:24) Avbrottet i Guds styre pågick alltså fortfarande när Jesus var på jorden och skulle fortsätta ända fram till de sista dagarna.

^ § 67 Se tillägget ”1914 – ett viktigt år enligt Bibelns profetior” i boken Vad lär Bibeln?

^ § 69 Nästa artikel i den här serien kommer att behandla bibelverser som visar hur lång den här tidsperioden är.