Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

VAKTTORNET AUGUSTI 2014

Är Gud intresserad av dig?

Hur visar han det i så fall?

Är Gud intresserad av dig?

Bryr sig den allsmäktige Guden verkligen om dig?

Gud vakar över dig

Varför kallas han ”en Gud som ser”?

Gud förstår dig

När Gud utforskar ditt hjärta ser han inte bara dina brister.

Gud kan trösta dig

Känner du att dina problem är obetydliga när du tänker på alla de miljoner människor som har det värre?

Gud vill nå fram till dig

Tror du på Gud men har svårt att känna dig nära honom?

Jag förde mitt eget krig mot våld och orättvisor

Antoine Touma var framstående inom kung fu, men orden i 1 Timoteus 4:8 förändrade hans liv.

”Lyssna till den här drömmen”

Styvfamiljer kan lära sig mycket av Josefs speciella familjesituation.

Vem skapade Gud?

Är det emot sunt förnuft att tro att Gud alltid har funnits?

Svar på bibelfrågor

Kan det vara så att inte alla religioner kommer från Gud?

Läs mer online

Är Gud en opersonlig kraft?

I Bibeln sägs det att Gud skapade allting med hjälp av dynamisk energi, men bryr han sig om oss?