FÖR en tid sedan fanns den här rubriken i den koreanska tidningen The Chosun Ilbo: ”Underbara Shim Cheong kände inte till Jesus – kom hon till helvetet?”

Rubriken väckte känslor eftersom Shim Cheong är en ung kvinna i en populär koreansk sägen som offrar sitt liv för att hjälpa sin blinde far. Hon är en mycket älskad karaktär i koreansk kultur och har med tiden blivit själva sinnebilden för en tillgiven och trogen dotter.

För många är det en orättvis, för att inte säga stötande, tanke att en så fin person skulle straffas i ett helvete bara för att hon inte var en döpt kristen. Man menar ju att hon levde i en tid då det kristna budskapet ännu inte hade nått hennes trakter.

I tidningsartikeln hade man också en intervju med en präst. Man frågade honom om det var så att alla som dött och som inte haft möjlighet att lära sig något om Jesus har hamnat i helvetet. Vad svarade han? ”Det vet vi inte. Vi förmodar bara att [sådana personer] blir föremål för Guds försyn.”

ETT KRAV FÖR RÄDDNING

The New Catholic Encyclopedia konstaterar: ”Dopet är nödvändigt för frälsning. Kristus själv sa att om man inte blir pånyttfödd av vatten och den heliga Anden kan man inte komma in i Guds rike (Joh 3:5).” Därför tror en del att de som dött utan att vara döpta kastas i helveteselden eller plågas på något annat sätt efter döden.

Många andra tycker att den här läran är helt absurd. Det finns miljoner människor som dött utan att veta något om Bibeln. Har de gjort sig förtjänta av evig pina? Vad säger Bibeln om det här?

BIBELNS HOPP

Bibeln visar tydligt att Gud inte förbiser dem som aldrig haft någon chans att lära sig hans lagar och bud. Apostlagärningarna 17:30 ger oss försäkran: ”Gud [har] haft överseende med en sådan okunnighets tider.” Så vilket hopp ger Bibeln för dem som har dött utan att ha fått lära sig om Gud?

Vad betyder Jesus ord: ”Du skall vara med mig i paradiset”?

Svaret kan man se i det Jesus sa till en av brottslingarna som avrättades tillsammans med honom. Mannen sa: ”Jesus, kom ihåg mig, när du kommer in i ditt kungarike.” Vad svarade Jesus? ”I sanning säger jag dig i dag: Du skall vara med mig i paradiset.” (Lukas 23:39–43)

Lovade Jesus att mannen skulle få komma till himlen? Nej. Den här mannen hade inte fötts på nytt av vatten och ande, vilket är en förutsättning för att komma in i himlarnas kungarike. (Johannes 3:3–6) Jesus lovade i stället att brottslingen skulle få liv igen ”i paradiset”. Eftersom han var jude kände han antagligen till Edens trädgård, ett jordiskt paradis som beskrivs i Bibelns första bok. (1 Moseboken 2:8) Jesus löfte försäkrade honom om att han skulle få uppstå när jorden återigen är ett paradis.

Bibeln lovar faktiskt att det ska bli ”en uppståndelse för både de rättfärdiga och de orättfärdiga”. (Apostlagärningarna 24:15) ”De orättfärdiga” är de som inte levde enligt Guds rättfärdiga normer eftersom de inte kände till dem. Jesus kommer att uppväcka den ”orättfärdige” brottslingen som avrättades tillsammans med honom och miljoner, kanske miljarder, andra som levt i okunnighet. Och när de har uppstått i det jordiska paradiset kommer de att bli undervisade om vad Gud förväntar och få möjlighet att visa sin kärlek till Gud genom att göra hans vilja.

 NÄR DE ORÄTTFÄRDIGA UPPVÄCKS

Kommer de orättfärdiga som uppstår att bli dömda för sina tidigare handlingar? Nej. Romarna 6:7 säger: ”Den som har dött har nämligen blivit frikänd från sin synd.” De orättfärdiga kommer att ha betalat för sina synder genom sin död. De kommer därför att dömas för det de gör efter sin uppståndelse, inte för det de gjorde i okunnighet innan de dog. På vilket sätt har de nytta av det?

Efter uppståndelsen kommer de att få lära sig Guds lagar, som kommer att tillkännages när symboliska skriftrullar öppnas. Längre fram kommer de att bli dömda ”enligt sina gärningar”. Det betyder att utslaget grundar sig på om de har följt Guds lagar eller inte. (Uppenbarelseboken 20:12, 13) För många av dem är det här inte en andra chans, utan deras första egentliga möjlighet att lära sig om Guds vilja och leva enligt den och på så sätt få evigt liv.

Den här bibliska läran har hjälpt många att få tillbaka sin tro på Gud. Yeong Sug är en av dem. Hon uppfostrades till hängiven katolik och hade släktingar som var präster. Själv ville hon bli nunna och gick därför i kloster. Men efter ett tag blev Yeong besviken på vad som hände i klostret och lämnade det. Hon kunde inte heller acceptera helvetesläran, eftersom hon tyckte att det varken skulle vara rätt eller kärleksfullt att låta människor brinna för evigt.

Längre fram visade ett Jehovas vittne henne de här orden från Bibeln: ”De levande vet ... att de skall dö, men de döda vet ingenting alls, och de har inte längre någon lön.” (Predikaren 9:5) Vittnet hjälpte henne att förstå att hennes förfäder inte plågas i helvetet. De sover i döden i väntan på en uppståndelse.

Eftersom Yeong förstod att många människor aldrig har fått höra sanningen från Bibeln tog hon Jesus ord i Matteus 24:14 till hjärtat: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” Nu är hon också en av dem som berättar om de här goda nyheterna och delar med sig av Bibelns underbara hopp till andra.

GUD ÄR INTE PARTISK

I Bibeln sägs det att ”Gud inte är partisk, utan han tar emot den som fruktar honom och som gör det som är rättfärdigt”. (Apostlagärningarna 10:34, 35) Det här är fullkomlig rättvisa, precis vad vi kan förvänta av Gud, som ”älskar rättfärdighet och rättvisa”. (Psalm 33:5)