Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  maj 2014

Svar på bibelfrågor

Svar på bibelfrågor

Vem styr egentligen världen?

Skulle det verkligen vara så mycket elände och lidande om det var Gud som styrde?

Många människor tror att Gud styr världen. Men skulle det i så fall vara så mycket elände och lidande? (5 Moseboken 32:4, 5) Bibeln beskriver den som kontrollerar världen som ”den onde”. (Läs 1 Johannes 5:19.)

Hur kunde någon som är ond få makt över mänskligheten? I början av människans historia gjorde en ängel uppror mot Gud. Han uppmanade även det första människoparet att göra det. (1 Moseboken 3:1–6) De valde att följa den här upproriske ängeln, Satan, och gjorde alltså honom till sin härskare. Det är bara den allsmäktige Guden som har rätt att styra över människorna, men han vill att de själva ska välja hans styre därför att de älskar honom. (5 Moseboken 6:6; 30:16, 19) Tyvärr har de flesta blivit vilseledda och gjort samma dåliga val som det första människoparet. (Läs Uppenbarelseboken 12:9.)

Vem ska lösa mänsklighetens problem?

Kommer Satan att få fortsätta styra? Nej! Gud ska använda Jesus för att ta bort allt ont som Satan har gjort. (Läs 1 Johannes 3:8.)

Jesus kommer att få kraft från Gud att tillintetgöra Satan. (Romarna 16:20) Efter det kommer Gud att styra över världen och se till att människorna får leva i lycka och frid, som det var tänkt från början. (Läs Uppenbarelseboken 21:3–5.)