Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  maj 2014

 MÅNADENS TEMA

Kan någon förutsäga framtiden?

Kan någon förutsäga framtiden?

Vi funderar alla över framtiden. Vi undrar hur livet kommer att utveckla sig för oss och vår familj och ställer oss frågor som: Kommer mina barn att få leva i en bättre värld? Kommer jorden att gå under? Finns det något jag kan göra nu för att förbättra min framtid? Det är naturligt att fundera över sådana här frågor, eftersom vi vill ha trygghet, stabilitet och ett visst mått av kontroll. Om man visste mer om framtiden skulle man kunna förbereda sig, både praktiskt och mentalt.

Så hur ser din framtid ut? Kan någon veta det? De som försöker förutsäga framtiden har ibland prickat rätt, men oftast är de inte ens nära. Det sägs även att Gud kan förutsäga framtida händelser i detalj. Han säger i sitt ord: ”Jag berättar i förväg vad som skall ske, förutsäger det som ännu inte hänt.” (Jesaja 46:10, Bibel 2000) Hur bra har han lyckats?

GUDS TRÄFFSÄKERHET

Vad har vi för nytta av att veta hur träffsäker Gud har varit i sina förutsägelser? Tänk så här: Om en meteorolog förutsagt vädret korrekt varje dag under en längre tid skulle du säkert bli imponerad. Då skulle du nog lita på hans prognos för morgondagen också. Om du på liknande sätt märkte att Gud alltid har rätt i sina förutsägelser skulle du förmodligen bli nyfiken på vad han har att säga om framtiden.

En återuppbyggd mur i Nineves ruiner.

EN STADS ÖDELÄGGELSE:

Det skulle verkligen ha varit en enastående bedrift att göra en korrekt förutsägelse om en stor stads plötsliga fall, speciellt om den varit framträdande i hundratals år. Det är precis vad Gud gjorde när han lät ett av sina språkrör tillkännage att Nineve skulle ödeläggas. (Sefanja 2:13–15) Vad säger profanhistorien om  det här? Nineve intogs av babylonierna och mederna år 632 före vår tideräkning, tydligen omkring 15 år efter Guds förutsägelse. Gud hade dessutom sagt att staden skulle bli ”en ödslig ödemark, en vattenlös trakt lik vildmarken”. Blev det så? Ja. Man kanske kunde tro att erövrarna skulle ta vara på den här staden, som med sina förstäder täckte ett område på mer än 500 kvadratkilometer. Men det gjorde de inte; de ödelade staden. Skulle någon politisk analytiker kunna förutsäga en sådan händelse så exakt?

MÄNNISKOBEN SKULLE BRÄNNAS:

Vem skulle våga sig på att uppge namnet och härstamningen på en man som 300 år senare skulle bränna människoben på ett altare – och till och med specificera i vilken stad det skulle hända? Om en sådan märklig förutsägelse slog in skulle personen som låg bakom den säkert bli berömd. Guds profet meddelade att ”en son, född åt Davids hus, vilkens namn är Josia” skulle ”bränna upp” ”människoben” på ett altare i staden Betel. (1 Kungaboken 13:1, 2) Omkring 300 år senare framträdde en kung i Davids släktlinje med det ovanliga namnet Josia. Precis som det förutsagts ”tog [Josia] benen från gravplatserna och brände upp dem på altaret” i Betel. (2 Kungaboken 23:14–16) Hur skulle man kunna göra så specifika förutsägelser utan hjälp från en övernaturlig källa?

Guds profeter förutsade Babylons fall med stor precision.

SLUTET FÖR ETT IMPERIUM:

Tänk om någon kunde förutsäga slutet för en världsmakt och dessutom ange namnet på erövraren och detaljer om hans ovanliga strategi – allt detta långt innan han ens hade fötts. Det hade varit helt otroligt. Gud meddelade att en man vid namn Cyrus skulle leda erövringen av en mäktig nation. Han skulle även frige de judiska fångarna och understödja återuppbyggandet av deras tempel. Gud förutsade också att floder skulle torkas ut som en del av Cyrus strategi och att portar skulle lämnas öppna, vilket skulle underlätta erövringen. (Jesaja 44:27–45:2) Uppfylldes alla de här detaljerna  i profetian? Historiker bekräftar att Cyrus erövring av Babylon verkligen ägde rum. Cyrus armé lyckades med ingenjörsbedriften att leda bort floden Eufrats vatten från dess normala lopp genom Babylon. Soldaterna kunde sedan komma in i staden eftersom portarna lämnats öppna. Längre fram befriade man de judiska fångarna och förklarade att de kunde återuppbygga templet i Jerusalem. Det var egentligen ganska märkligt, eftersom Cyrus inte tillbad judarnas Gud. (Esra 1:1–3) Vem förutom Gud hade kunnat förutse alla detaljerna i den här historiska erövringen?

Vi har sett tre exempel på hur träffsäkert Gud har förutsagt framtiden. Och det är ändå bara ett axplock. När den judiske ledaren Josua talade till folket slog han fast en väletablerad sanning: ”Ni vet av hela ert hjärta och av hela er själ att inte ett enda av alla de goda ord som Jehova, er Gud, har talat till er har slagit fel. De har alla blivit verklighet för er. Inte ett enda av dem har slagit fel.” (Josua 23:1, 2, 14) Folket kunde inte förneka att Guds profetior och löften verkligen var tillförlitliga. Men hur kommer det sig att de är så exakta? Det finns betydande skillnader mellan Guds och människors förutsägelser. Det är viktigt att vara medveten om det, eftersom Gud har förutsagt epokgörande händelser i en nära framtid som definitivt kommer att påverka oss alla.

GUDS FÖRUTSÄGELSER KONTRA MÄNNISKORS

Människors förutsägelser baserar sig ofta på analyser av trender och tillgängliga fakta, på forskning eller till och med på mediers spådomar. När man gjort sina förutsägelser lutar man sig tillbaka för att se vad som händer. (Ordspråksboken 27:1)

Till skillnad från människor har Gud alla fakta. Han är väl insatt i den mänskliga naturen och känner till våra svagheter. Han kan därför, när han väljer att göra det, förutse exakt hur individer eller hela nationer kommer att agera. Men det stannar inte där. Han kan också kontrollera och förändra faktorer och händelseförlopp för att försäkra sig om att utgången blir som han har tänkt. Han säger: ”Mitt ord, som går ut från min mun ... skall inte vända tillbaka till mig med oförrättat ärende, utan det skall ... ha säker framgång.” (Jesaja 55:11) Man skulle därför kunna säga att vissa av Guds förutsägelser är mer som tillkännagivanden. Han ser till att det han säger uppfylls.

DIN FRAMTID

Finns det något du säkert kan veta om framtiden för dig och din familj? Om du fick höra från säkra källor att en orkan närmade sig skulle du kunna göra något praktiskt för att rädda ditt och andras liv. Du kan reagera på liknande sätt för Bibelns profetior. Gud har tillkännagett att vi snart kommer att uppleva världsomfattande förändringar. (Se rutan ” Vad Gud har förutsagt om framtiden”.) Det framtidsscenariot skiljer sig markant från vad många så kallade experter har förutspått.

Man skulle kunna säga att berättelsen om den här världen i stora drag är färdigskriven, och redan nu kan du tjuvkika på upplösningen. Gud säger: ”Jag berättar i förväg vad som skall ske ... Jag säger: Mina planer står fast, allt jag vill, det gör jag.” (Jesaja 46:10, Bibel 2000) Du och din familj kan få en underbar framtid. Be Jehovas vittnen berätta vad Bibeln säger om framtiden. Vittnena är varken synska eller påstår sig få budskap från andevärlden. De menar inte heller att de har några övernaturliga förmågor att förutspå framtiden. De studerar helt enkelt Bibeln och kan visa dig vilka fantastiska saker Gud snart kommer att göra för dig.