Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

VAKTTORNET maj 2014 | Kan någon förutsäga framtiden?

Svaret kan förändra ditt liv.

TEMA

Ibland rätt men oftast fel

Vem har visat sig bäst på att förutsäga framtiden?

TEMA

Kan någon förutsäga framtiden?

Det finns en framtidsprognos man kan lita på.

ETT SAMTAL VID DÖRREN

Tror Jehovas vittnen på Jesus?

Varför kallar de sig i så fall inte Jesus vittnen?

Visste du?

Varför begärde judarna att Jesus ben skulle krossas? Kunde David verkligen döda Goljat med bara en slunga?

EFTERLIKNA DERAS TRO

Hon överlevde ett smärtsamt svärdshugg

Om du har förlorat någon du älskar är Jesus mamma, Maria, ett bra exempel.

Svar på bibelfrågor

Om det är Gud som styr världen, varför är det då så mycket lidande och elände?

Läs mer online

Innehåller Bibeln Guds tankar?

Många bibelskribenter gav Gud äran för sina verk. Varför det?