Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

VAKTTORNET MAJ 2014

Kan någon förutsäga framtiden?

Svaret kan förändra ditt liv.

Ibland rätt men oftast fel

Vem har visat sig bäst på att förutsäga framtiden?

Kan någon förutsäga framtiden?

Det finns en framtidsprognos man kan lita på.

Tror Jehovas vittnen på Jesus?

Varför kallar de sig i så fall inte Jesus vittnen?

Visste du?

Varför begärde judarna att Jesus ben skulle krossas? Kunde David verkligen döda Goljat med bara en slunga?

Hon överlevde ett smärtsamt svärdshugg

Om du har förlorat någon du älskar är Jesus mamma, Maria, ett bra exempel.

Svar på bibelfrågor

Om det är Gud som styr världen, varför är det då så mycket lidande och elände?

Läs mer online

Innehåller Bibeln Guds tankar?

Många bibelskribenter gav Gud äran för sina verk. Varför det?