Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  april 2014

Svar på bibelfrågor

Svar på bibelfrågor

Vad ska Jesus göra i framtiden?

Jesus dog, uppväcktes och återvände till himlen år 33. Långt senare blev han insatt som kung. (Daniel 7:13, 14) I framtiden ska Jesus använda sin kungliga makt för att införa världsfred och utrota fattigdom. (Läs Psalm 72:7, 8, 13.)

Som kung kommer Jesus att rena jorden från alla orättvisor.

Jesus kommer att göra fantastiska saker när han styr över jorden. Han ska använda den makt han fått av sin Far och göra människor fullkomliga. De kommer att få leva på jorden för evigt utan att behöva bli gamla och dö. (Läs Johannes 5:26–29; 1 Korinthierna 15:25, 26.)

Vad gör Jesus i dag?

Nu leder Jesus det predikoarbete som hans sanna efterföljare utför över hela världen. De besöker människor för att visa vad Bibeln säger om Guds rike. Jesus sa att han skulle understödja det här arbetet ända tills Guds rike gör slut på alla jordiska regeringar. (Läs Matteus 24:14; 28:19, 20.)

Jesus använder den sanna kristna församlingen för att hjälpa människor att få ett bra liv. Han kommer också hjälpa dem genom den här världsordningens slut och vägleda dem in i den nya värld som Gud har lovat. (Läs 2 Petrus 3:7, 13; Uppenbarelseboken 7:17.)

Ta reda på mer

Vad lär Bibeln?

Vad är Guds kungarike?

Många känner till bönen Fader vår. Vad betyder uttrycket: ”Tillkomme ditt rike”?