Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  mars 2014

 MÅNADENS TEMA

Vad Gud har gjort för dig

Vad Gud har gjort för dig

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16, Bibel 2000)

Det här kanske är den mest välkända och citerade versen i hela Bibeln. Det har sagts att ingen annan vers ”så kärnfullt sammanfattar Guds relation med människor och vägen till räddning”. Därför har den också kallats ”lilla Bibeln”. I vissa länder kan man se det här citatet eller bara ”Johannes 3:16” vid stora evenemang, på bildekaler, på väggar med graffiti och på andra platser.

De som ligger bakom sådana här budskap är förmodligen övertygade om att Guds kärlek betyder evig frälsning för dem. Hur är det med dig? Vad innebär Guds kärlek för dig? Och vad tror du att Gud har gjort som visar att han älskar dig?

”SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN”

Många människor är övertygade om att Gud skapade universum, naturen och människan. De menar att eftersom allting är så komplext och fantastiskt konstruerat måste det finnas en intelligens bakom. Många ber därför till Gud varje dag och tackar honom för livets gåva. De inser att allt de behöver för att uppehålla livet och njuta av det – mat, vatten, luft och jordens kretslopp – kommer från honom.

Det är helt rätt att tacka Gud för allt det här, eftersom han är den som har gett oss livet och det vi behöver. (Psalm 104:10–28; 145:15, 16; Apostlagärningarna 4:24) Vi inser hur mycket han älskar oss när vi tänker på allt han har gjort för att livet över huvud taget ska vara möjligt. Aposteln Paulus sa att Gud ”ger liv och andedräkt och allt” till alla människor och ”genom honom har vi liv  och rör oss och är till”. (Apostlagärningarna 17:25, 28)

Men Gud visar inte bara sin kärlek genom att ge oss det vi behöver fysiskt. Han har även upphöjt oss över djuren och skapat oss med ett andligt behov, som han också sett till att vi kan fylla. (Matteus 5:3) På det sättet får människor som gör hans vilja möjlighet att bli en del av hans familj, att bli hans barn. (Romarna 8:19–21)

Precis som fortsättningen av Johannes 3:16 säger så visade Gud sin kärlek till oss genom att sända sin son, Jesus, hit till jorden för att lära oss om Gud och för att ge sitt liv för oss. Men många kan nog ärligt säga att de inte riktigt förstår varför Jesus var tvungen att dö för mänskligheten och hur det är ett uttryck för hur mycket Gud älskar oss. Vi ska se hur Bibeln förklarar det här.

”HAN GAV ... SIN ENDE SON”

Alla människor blir sjuka, gamla och dör, det är oundvikligt. Men det var inte Guds ursprungliga tanke. I stället ville han att människor skulle få leva för evigt i ett paradis på jorden. Men det fanns ett villkor – de var tvungna att lyda honom. Om de inte gjorde det sa Gud att de skulle dö. (1 Moseboken 2:17) Tyvärr valde den första människan, Adam, att göra uppror mot Gud. Därför dog han, och döden gick i arv till alla hans avkomlingar. Aposteln Paulus förklarar det så här: ”Synden kom in i världen genom en enda människa, och döden genom synden, och döden ... spred sig till alla människor därför att de alla hade syndat.” (Romarna 5:12)

Men Gud ”älskar rättvisa”. (Psalm 37:28) Även om han inte kunde ignorera Adams uppsåtliga synd ville han inte att hela mänskligheten för all framtid skulle lida och dö bara för att en enda människa hade syndat. Han tillämpade därför den juridiska principen ”liv för liv” och balanserade på så sätt rättvisans vågskålar. (2 Moseboken 21:23, Bibel 2000) Det gjorde att de som vill lyda honom fick tillbaka möjligheten till evigt liv. Men hur skulle det fullkomliga liv som Adam förlorade kunna vinnas tillbaka? Svaret är att någon måste offra ett liv som motsvarade Adams – ett fullkomligt mänskligt liv.

Jesus var villig att komma till jorden och ge sitt liv för att rädda mänskligheten från synd och död.

Ingen av Adams ofullkomliga avkomlingar kunde betala ett sådant pris, men det kunde Jesus. (Psalm 49:6–9) Han föddes utan någon nedärvd synd och var fullkomlig, precis som Adam hade varit. Genom att offra sitt liv befriade han mänskligheten från slaveriet under synd. På så sätt gav han alla avkomlingar till det första människoparet en möjlighet att få uppleva det fullkomliga liv som Adam och Eva en gång hade. (Romarna 3:23, 24; 6:23) Måste vi göra något för att få nytta av den här fantastiska kärlekshandlingen?

 ”DE SOM TROR PÅ HONOM”

Lägg märke till att Johannes 3:16 säger att ”de som tror på honom [Jesus] inte skall gå under utan ha evigt liv”. Det innebär att det krävs något för att få den här gåvan. Om vi vill ”ha evigt liv” måste vi både tro på Jesus och lyda honom.

”Men det står ju att ’de som tror på honom’ ska få evigt liv”, kanske du tänker. ”Var kommer då det här med lydnad ifrån?” Naturligtvis måste man ha tro. Men det är bra att komma ihåg att när Bibeln talar om att tro på Jesus handlar det inte bara om att vara övertygad om hans existens. Det grekiska verb som ofta översätts med ”att tro” betecknar enligt La Bible Segond ”mer än att bara intellektuellt ge sitt samtycke till ett faktum”. Det betyder ”att troget hålla sig till”, ”att förlita sig på”. För att få Guds godkännande räcker det alltså inte att bara förstå att Jesus är vår frälsare. Man måste också uppriktigt anstränga sig för att tillämpa det som Jesus lärde ut. Utan handlingar saknar all tro värde. Bibeln säger att ”tron utan gärningar [är] död”. (Jakob 2:26) Man måste alltså utöva tro på Jesus och leva enligt sin övertygelse.

Paulus förklarar det så här: ”Kristi kärlek tvingar oss, eftersom detta är den bedömning vi har gjort: att en har dött för alla ... och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva, utan för honom som dog för dem och blev uppväckt.” (2 Korinthierna 5:14, 15) Om vi verkligen uppskattar Jesus offer kommer det att motivera oss att göra förändringar i vårt liv. Då kommer vi inte längre att leva för oss själva utan för Jesus, som dog för oss. Det innebär att det viktigaste för oss blir att leva efter det han lärde, och det kommer att påverka våra värderingar, våra val och allt vi gör. Vilken belöning kommer de som utövar tro på Jesus att få?

”INTE ... GÅ UNDER UTAN HA EVIGT LIV”

Sista delen av Johannes 3:16 berättar vilket löfte Gud ger dem som utövar tro på lösenoffret och lever enligt hans normer. Han lovar att de ”inte skall gå under utan ha evigt liv”. De här individerna tillhör två olika grupper med två olika slutmål.

Ena gruppen ska få evigt liv i himlen. Jesus sa uttryckligen till sina trogna lärjungar att han skulle bereda en plats för dem så att de skulle kunna styra tillsammans med honom. (Johannes 14:2, 3; Filipperna 3:20, 21) De som uppstår till himmelskt liv ska ”vara Guds och Kristi präster och skall härska som kungar tillsammans med honom de tusen åren”. (Uppenbarelseboken 20:6)

Det var bara ett begränsat antal av Jesus efterföljare som skulle få den förmånen. Jesus sa faktiskt: ”Var inte rädd, du lilla hjord, eftersom det har behagat er Fader att ge er kungariket.” (Lukas 12:32) Hur många skulle ingå i den här lilla hjorden? I Uppenbarelseboken 14:1, 4 står det: ”Jag såg, och se, Lammet [den uppståndne Jesus] stod på [det himmelska] Sions berg och tillsammans med det etthundrafyrtiofyra tusen, som hade dess namn och dess Faders namn skrivna på sina pannor. ... Dessa har blivit köpta från människorna som en förstling åt Gud och åt Lammet.” I jämförelse med de oräkneliga miljarder som någonsin levt på jorden är de 144 000 en ”liten hjord”. De beskrivs ju som kungar, men vilka ska de regera över?

Jesus talade om en annan grupp av trogna som kommer att få nytta av det himmelska riket. I Johannes 10:16 säger Jesus: ”Jag har andra får, som inte är av den här fållan; också dem måste jag föra fram, och de skall lyssna till min röst, och de skall bli en enda hjord under en enda herde.” De här ”fåren” ser fram emot att få leva för evigt på jorden – samma framtidshopp som Adam och Eva hade. Men hur vet vi att det är på jorden de ska leva?

 Det finns många bibelverser som beskriver att jorden ska bli ett paradis. Om du vill kan du läsa de här verserna i din egen bibel eller online på jw.org: Psalm 37:9–11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Jesaja 35:5, 6; 65:21–23; Matteus 5:5; Johannes 5:28, 29; Uppenbarelseboken 21:4. De här verserna förutsäger att krig, svält, sjukdom och död ska försvinna. De beskriver en tid när goda människor får uppleva glädjen att bygga sina egna hus, odla sin egen mark och se sina barn växa upp under fridsamma förhållanden. * Skulle du vilja vara med om det här? Vi har goda skäl att tro att de här löftena snart kommer att bli verklighet.

GUD HAR GJORT MYCKET FÖR OSS

Om du stannar upp och tänker på allt som Gud har gjort för dig och hela mänskligheten, kommer du säkert fram till att han redan har gjort en hel del. Vi har fått livet, tankeförmåga, viss hälsa och allt annat vi behöver för att leva. Och som vi har sett av Johannes 3:16 kan Guds gåva med lösen – att Jesus dog för oss – innebära ännu större välsignelser.

Evigt liv under fridfulla förhållanden, när man inte behöver oroa sig för sjukdomar, krig, svält eller död, kommer verkligen att vara ett rikt och lyckligt liv. Men det är helt upp till dig om du kommer att få uppleva det här. Så frågan är: Vad gör du för Gud?

^ § 24 För att få veta mer om de här profetiorna, se kapitel 3 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.

Ta reda på mer

Vad lär Bibeln?

Vad är Guds avsikt med jorden?

Kommer jorden någonsin att bli ett paradis som Gud bestämt? I så fall, när då?

BIBELFRÅGOR

Vad är Guds vilja med mitt liv?

Behöver du få ett speciellt tecken eller en uppenbarelse från Gud för att få veta vad han vill med ditt liv? Ta reda på Bibelns svar.