Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 VÅRA LÄSARE FRÅGAR

Varför tillåter Gud att de starka förtrycker de svaga?

Varför tillåter Gud att de starka förtrycker de svaga?

Bibeln innehåller några upprörande berättelser om hur starka har förtryckt svaga. Ett exempel gäller Nabot och kung Ahab, som styrde i Israel på 900-talet f.v.t. * Ahab lät sin fru Isebel befalla att Nabot och hans söner skulle dödas så att han kunde få Nabots vingård. (1 Kungaboken 21:1–16; 2 Kungaboken 9:26) Hur kunde Gud tillåta sådant grovt maktmissbruk?

”Gud ... kan [inte] ljuga.” (Titus 1:2)

Vi ska börja med att se på ett viktigt skäl: Gud kan inte ljuga. (Titus 1:2) Vad har det med förtryck att göra? Jo, redan från början varnade Gud människorna och sa att det skulle leda till döden om de gjorde uppror mot honom. Döden har mycket riktigt blivit en del av vår verklighet sedan upproret i Edens trädgård. Det allra första dödsfallet var faktiskt en följd av att Kain missbrukade sitt övertag och mördade sin bror Abel. (1 Moseboken 2:16, 17; 4:8)

Bibeln sammanfattar människans fortsatta historia så här: ”Människa har haft makt över människa till hennes skada.” (Predikaren 8:9) Har de orden visat sig stämma? Jehova Gud varnade sitt folk israeliterna och sa att deras kungar skulle vara förtryckande och få dem att ropa högt till honom. (1 Samuelsboken 8:11–18) Till och med den vise kung Salomo lade orimligt tunga skatter på folket. (1 Kungaboken 11:43; 12:3, 4) Och onda kungar, som Ahab, var ännu mer förtryckande. Men om Gud hade förhindrat allt sådant maktmissbruk, skulle han då inte ha gjort sig själv till en lögnare?

”Människa har haft makt över människa till hennes skada.” (Predikaren 8:9)

Tänk också på att Satan påstår att människor bara tjänar Gud av själviska motiv. (Job 1:9, 10; 2:4) Om Gud skyddade alla sina tjänare från allt förtryck, skulle det då inte framstå som att Satan hade rätt? Och om Gud förhindrade allt förtryck i världen, skulle han då inte göra sig skyldig till grovt bedrägeri? I så fall skulle många kunna dra slutsatsen att människor kan styra sig själva utan Guds hjälp. Men Bibeln säger raka motsatsen – att människan inte har förmågan att styra sig själv. (Jeremia 10:23) Det som behövs är att Guds rike tar över makten. Det är bara då som alla orättvisor kan upphöra.

Men betyder det här att Gud inte gör någonting alls åt förtryck? Nej. Vi ska se på två saker han gör: För det första avslöjar han förtryckets sanna natur. Bibeln beskriver till exempel i detalj Isebels intriger mot Nabot. Den visar också att det ytterst är en mäktig härskare som ligger bakom sådana onda handlingar, en härskare som vill dölja sin identitet. (Johannes 14:30; 2 Korinthierna 11:14) Bibeln avslöjar att det är Satan Djävulen. Genom den här kunskapen hjälper Gud oss att hålla oss borta från att själva förtrycka andra. På så sätt skyddar han också vår eviga framtid.

För det andra ger Gud oss ett säkert hopp om att allt förtryck ska upphöra. När vi ser hur han avslöjade, dömde och straffade Ahab, Isebel och många andra förtryckare, kan vi också lita på hans löfte att han ska straffa alla onda en dag. (Psalm 52:1–5) Gud lovar också att han ska kompensera dem som älskar honom för allt det lidande de har fått utstå. * Det kommer en tid då den trogne Nabot och hans söner ska få leva för evigt i ett paradis på jorden där det inte finns några orättvisor. (Psalm 37:34)

^ § 3 Se artikeln ”Efterlikna deras tro” i det här numret.

^ § 8 Se kapitel 11 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.