Den 11 november 1918 tog första världskriget slut. Affärerna stängde, och folk dansade på gatorna. Men glädjeyran varade inte länge. I krigets kölvatten följde en fiende som dödade fler än kulsprutorna.

I juni 1918 hade spanska sjukan invaderat de franska slagfälten. Snart blev det tydligt hur dödligt det här viruset var. Inom några månader föll fler amerikanska soldater i Frankrike offer för viruset än för fiendens kulor. När kriget sedan tog slut förde soldaterna med sig smittan till sina hemländer, och sjukdomen spred sig över hela världen.

Åren efter kriget kännetecknades också av matbrist och ekonomisk kris. I stora delar av Europa rådde det svält vid krigsslutet. 1923 var den tyska valutan näst intill värdelös. Sex år senare kraschade hela världsekonomin. Och 1939 började andra världskriget, som på många sätt var en fortsättning på det första. Vad låg bakom denna serie ofattbara katastrofer?

TECKNET PÅ DE SISTA DAGARNA

Bibelns profetior gör att vi kan se vad som ligger bakom vissa historiska händelser, och det gäller särskilt första världskriget. Jesus Kristus förutsade att det skulle komma en tid då krig, matbrist  och sjukdomsepidemier skulle svepa över jorden. (Matteus 24:3, 7; Lukas 21:10, 11) Han berättade för sina lärjungar att de här svårigheterna skulle vara ett tecken på de sista dagarna. I Uppenbarelseboken ges fler detaljer, som visar att problemen på jorden hängde ihop med ett krig i himlen. (Se rutan  ”Krig i himlen och krig på jorden”.)

Samma bibelbok beskriver fyra ryttare, som ibland kallas apokalypsens fyra ryttare. Tre av dem symboliserar samma katastrofer som Jesus förutsade: krig, svält och sjukdomar. (Se rutan  ”Rider de fyra ryttarna i dag?”) Första världskriget inledde verkligen en tid med svårigheter som sedan bara har fortsatt. Och Bibeln visar att det var Djävulen som utlöste det hela. (1 Johannes 5:19) Kommer hans inflytande någonsin att upphöra?

Uppenbarelseboken försäkrar oss om att Djävulen bara har ”en kort tidsfrist” kvar. (Uppenbarelseboken 12:12) Det är därför han är rasande och utsätter oss på jorden för gränslöst lidande. Lidandet vi ser är alltså ett bevis på att hans tid håller på att rinna ut.

 ETT SLUT PÅ DJÄVULENS VERKSAMHET

Första världskriget var verkligen en vändpunkt i historien. Det inledde en era av total krigföring, våldsamma revolutioner och misstro mot ledare. Det var också ett bevis för att Djävulen kastades ut ur himlen. (Uppenbarelseboken 12:9) Och Djävulen reagerade som en ond diktator som vet att hans dagar är räknade. Men när hans tid väl är ute kommer de problem som började med första världskriget äntligen att få ett slut.

Bibelns förutsägelser visar att Jesus Kristus, vår himmelske kung, snart ska ”göra slut på Djävulens gärningar”. (1 Johannes 3:8) Miljoner människor ber redan om att Guds rike ska komma. Gör du det? Det här riket kommer att se till att Guds vilja sker på jorden, inte Djävulens. (Matteus 6:9, 10) När Guds rike styr kommer det aldrig mer att bli några världskrig eller några krig över huvud taget. (Psalm 46:9) Om du lär dig mer om det riket kan du få uppleva den tid då det är fred över hela jorden. (Jesaja 9:6, 7)

^ § 20 Se kapitel 8 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.