Så här skulle ett samtal kunna låta när ett Jehovas vittne ringer på. Vi tänker oss att ett vittne som heter Mikaela besöker en kvinna som heter Sofia.

VAD LIGGER BAKOM LIDANDET I VÄRLDEN?

Mikaela: Hej Sofia!

Sofia: Hej!

Mikaela: Vad trevligt att du var hemma. Förra gången vi träffades pratade vi om hur Gud känner när vi drabbas av svåra saker i livet. * Du nämnde att du hade tänkt på det en hel del, särskilt när din mamma blev skadad efter en bilolycka. Hur är det med henne?

Sofia: Hon har bättre och sämre dagar. I dag är det ganska bra.

Mikaela: Vad skönt. Hur klarar du av den här situationen, är det svårt att vara positiv?

Sofia: Ja, ibland undrar jag hur länge hon ska behöva lida.

Mikaela: Det förstår jag verkligen. Men kommer du ihåg att jag tog upp en fråga innan jag gick förra gången, varför har Gud inte gjort slut på alla problem om han har kraften att göra det?

Sofia: Det kan man verkligen undra!

Mikaela: Innan vi ser vad Bibeln svarar kanske vi kan titta på något som vi pratade om sist.

Sofia: Okej.

Mikaela: Vi såg ju att en av Bibelns skribenter också undrade varför Gud tillåter lidandet. Men Gud kritiserade honom inte för det, eller sa att han bara borde ha mer tro.

Sofia: Just det. Det var intressant.

Mikaela: Vi pratade om att Gud känner starkt för oss när vi har det svårt, och vi läste i Bibeln att Gud lider när vi lider. * Visst är det skönt att veta att Gud bryr sig om oss i svåra situationer?

Sofia: Ja, det är det faktiskt.

Mikaela: Och så pratade vi om Guds kraft. Eftersom han har så stor kraft, så borde han väl också kunna göra slut på allt lidande?

Sofia: Det är det jag inte fattar. Varför låter Gud så mycket hemskt hända om han kan förhindra det?

VEM TALADE SANNING?

Mikaela: Vi kan börja med att titta i Bibelns första bok, Första Moseboken. Känner du till Adam och Eva och den förbjudna frukten?

Sofia: Ja, det där har man ju hört talas om. De fick inte äta av den förbjudna frukten, men de åt ändå.

Mikaela: Ja precis. Men vad var orsaken till att Adam och Eva syndade? Det har ett direkt  samband med varför vi får lida. Skulle du vilja läsa 1 Moseboken 3:1–5?

Sofia: Okej. ”Nu visade sig ormen vara det försiktigaste av alla markens vilda djur som Jehova Gud hade gjort. Och den sade till kvinnan: ’Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av varje träd i trädgården?’ Då sade kvinnan till ormen: ’Av frukten på träden i trädgården får vi äta. Men när det gäller att äta av frukten på det träd som är mitt i trädgården har Gud sagt: ”Ni skall inte äta av den, nej, ni skall inte röra den. Gör ni det kommer ni att dö.”’ Då sade ormen till kvinnan: ’Ni kommer visst inte att dö. För Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni kommer att bli som Gud med kunskap om gott och ont.’”

Mikaela: Såg du här att det var en orm som började prata med Eva?

Sofia: Ja ...

Mikaela: Bibeln visar att det egentligen var Satan som pratade med henne genom ormen. * Satan frågade Eva vad Gud hade sagt om trädet med den förbjudna frukten. Vilket straff skulle människorna få om de åt av frukten?

Sofia: De skulle dö.

Mikaela: Precis. Sedan kom Satan med en allvarlig anklagelse mot Gud: ”Ni kommer visst inte att dö.” Han påstod att Gud ljög!

Sofia: Det där hade jag ingen koll på.

Mikaela: Och när Satan sa att Gud ljög väckte han samtidigt en fråga som skulle ta tid att besvara. Vet du vad den gick ut på?

Sofia: Nja, jag vet inte riktigt.

Mikaela: Vi kan ta en jämförelse. Om jag säger att jag är mycket starkare än du, hur skulle du motbevisa det?

Sofia: Vi får väl mäta det på något sätt.

Mikaela: Ja, vi kanske kunde ta något tungt föremål och se vem av oss som klarar av att lyfta det. Det hade varit ett ganska enkelt test.

Sofia: Ja.

Mikaela: Men om jag påstår att jag är mer ärlig än du, hur skulle vi mäta det?

Sofia: Det är inte lika lätt.

Mikaela: För att kunna avgöra vem som var mest ärlig hade det behövt gå tillräckligt med tid, tills andra kunde märka hur vi var som personer.

Sofia: Det är ju logiskt.

Mikaela: Vi kollar i Bibeln igen. Påstod Satan att han var starkare än Gud?

Sofia: Jag vet inte riktigt.

Mikaela: Nej, för Gud hade lätt kunnat bevisa att han hade fel. I stället påstod Satan att han var mer ärlig än Gud. Han sa egentligen: ”Gud ljuger för dig Eva, men jag talar sanning!”

Sofia: Intressant.

Mikaela: Eftersom Gud är så vis insåg han att det bästa sättet att bemöta den här anklagelsen var att låta tiden gå. Tiden skulle utvisa vem som talade sanning och vem som ljög.

EN VIKTIG FRÅGA

Sofia: Men Eva dog ju, så det bevisade väl att Gud talade sanning?

Mikaela: På ett sätt, men det här innebar så mycket mer. Titta igen på vers 5. Ser du här vad Satan påstår?

Sofia: Hm ... ”Den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni kommer att bli som Gud.”

Mikaela: Ja, precis! Han sa också att de skulle förstå vad som var ”gott och ont”. Satan menade alltså att Gud undanhöll dem något bra.

 Sofia: Okej.

Mikaela: Och det var ytterligare en anklagelse.

Sofia: Hur då?

Mikaela: Satan menade att Eva, och i förlängningen alla människor, skulle ha det bättre utan Gud. Men även i det här fallet visste Gud att det bästa sättet att bemöta anklagelsen var att låta Satan försöka bevisa sin sak. Därför har Gud låtit Satan styra den här världen en tid. Det är förklaringen till att det finns så mycket lidande. Det beror på att Satan, inte Gud, härskar över oss. * Men som tur är finns det goda nyheter också.

Sofia: Vad då?

Mikaela: I Bibeln får vi reda på två viktiga fakta om Gud. För det första bryr Gud sig om oss och känner för oss. Kung David skrev om det i Psalm 31:7. Han hade stora problem under sitt liv, men se här vad han säger i en bön till Gud. Vill du läsa den versen?

Sofia: Okej, det står: ”Jag vill fröjda mig och glädjas över din kärleksfulla omtanke, ty du har sett mitt betryck; du har känt till min själs nöd.”

Mikaela: Så även om kung David hade det svårt, så fick han tröst av att Gud förstod hans situation. Känns det bra att Gud vet precis vad man går igenom, även sådant som är känslomässigt jobbigt och som ingen annan riktigt förstår?

Sofia: Ja, lite.

Mikaela: Ett annat viktigt faktum är att Gud inte tillåter att lidandet fortsätter hur länge som helst. Bibeln lär att han snart kommer att göra slut på Satans onda styre. Och han kommer fullständigt radera allt ont som har hänt, till exempel det jobbiga som du och din mamma har varit med om. Får jag komma tillbaka nästa vecka och visa dig hur vi kan vara säkra på att Gud kommer att ta bort allt lidande? *

Sofia: Det går bra.

Är det något särskilt ämne som du har funderat på? Undrar du vad Jehovas vittnen tror på eller vad som skiljer dem från andra religioner? Passa på att fråga nästa gång du träffar ett Jehovas vittne. Han eller hon svarar gärna på dina frågor.