Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 MÅNADENS TEMA | BEHÖVER VI GUD?

Varför vi behöver Gud

Varför vi behöver Gud

Psykologiska studier har visat att människor behöver andliga värderingar för att vara verkligt lyckliga. Det bekräftas också av människors längtan efter att vara en del av något större än de själva eller att uträtta något som tjänar ett högre syfte. För att fylla det behovet har några vigt all sin lediga tid åt konst, musik, naturen och liknande. Ändå upplever de flesta att detta inte ger dem någon djupare eller varaktig mening.

Gud vill att människor ska vara lyckliga nu och för alltid.

Att människan har en inneboende andlighet är ingen ny tanke för dem som läser Bibeln. De inledande kapitlen i Första Moseboken visar att Gud hade regelbundna samtal med de två första människorna, vilket gjorde att de kunde få en andlig relation till honom. (1 Moseboken 3:8–10) Gud skapade inte människan till att vara oberoende av honom. Vi har ett behov av att tala med honom. Det här behovet nämns ofta i Bibeln.

Jesus sa till exempel: ”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov.” (Matteus 5:3) Av de här orden kan vi förstå att en viktig faktor för att känna sig lycklig och nöjd med livet är att man fyller sitt medfödda andliga behov. Hur kan vi göra det? Jesus gav svaret: ”Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje uttalande som går ut genom Jehovas * mun.” (Matteus 4:4) På vilket sätt gör Guds uttalanden – hans tankar och anvisningar som finns i Bibeln – att vi kan få ett lyckligt och meningsfullt liv? Vi ska se på tre grundläggande sätt.

Vi behöver bra vägledning

Nu för tiden står en mängd experter och specialister redo att hjälpa oss i frågor om relationer, kärlek, familjen, konflikthantering, lycka och själva meningen med livet. Men vem skulle kunna vara bättre lämpad att ge sunda och balanserade råd på alla dessa områden än människans Skapare, Jehova Gud?

Bibeln är som en manual över livet.

 Vi kan illustrera det så här: Om du köper en kamera eller en dator utgår du från att det följer med en användarmanual eller instruktionsbok som förklarar hur man bäst använder produkten och får ut det mesta av den. Bibeln är som en sådan instruktionsbok. Den är en manual över livet som Gud, ”tillverkaren”, har gett oss, användarna. Den förklarar vad produkten har för syfte och hur man ska använda den för bästa möjliga resultat.

Precis som andra välskrivna manualer varnar Bibeln för handlingar som kan skada eller utgöra en risk för ”produkten” – vårt liv. Genvägar och tips från andra kan låta bra och till och med verka smidigare, men är det inte logiskt att tro att vi får bäst resultat och undviker problem om vi följer råden från upphovsmannen?

”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig, den som leder dig på den väg du bör vandra. Om du bara ville ge akt på mina bud! Då skulle din frid bli som en flod och din rättfärdighet som havets vågor.” (Jesaja 48:17, 18)

I Bibeln kan vi få den hjälp och ledning vi behöver.

Även om Jehova Gud ger oss råd och anvisningar, tvingar han oss inte att följa dem. Men eftersom han älskar oss och vill hjälpa oss vädjar han: ”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig, den som leder dig på den väg du bör vandra. Om du bara ville ge akt på mina bud! Då skulle din frid bli som en flod och din rättfärdighet som havets vågor.” (Jesaja 48:17, 18) Om vi följer Guds vägledning får vi helt enkelt ett bra liv. Med andra ord: För att få ett bra och lyckligt liv behöver vi Gud.

Vi behöver svar på livets stora frågor

En del bryr sig inte om Gud eftersom de tycker att mycket av det som händer i världen tyder på att han inte bryr sig om oss. De frågar sig sådant som: ”Varför får goda människor lida?” ”Varför föds oskyldiga barn med missbildningar?” ”Varför är livet så orättvist?” Det här är verkligen viktiga frågor, och att få svar på dem kan ha stor betydelse för vårt liv. Men i stället för att genast anklaga Gud för sådana problem ska vi se vad Bibeln, Guds eget ord, säger om det här.

I Första Mosebokens tredje kapitel läser vi hur Satan med hjälp av en orm försökte få det första människoparet att överträda Guds förbud att äta av frukten på trädet för kunskap om gott och ont. ”Ni kommer visst inte att dö”, sa Satan till Eva. ”För Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni kommer att bli som Gud med kunskap om gott och ont.” (1 Moseboken 2:16, 17; 3:4, 5)

Genom att säga så här påstod Satan inte bara att Gud är en lögnare utan också att hans sätt att styra är orättvist. Satan hävdade att människor skulle få det bättre om de lyssnade till honom i stället. Hur skulle de påståendena kunna besvaras? Jehova Gud valde att låta tiden utvisa om anklagelserna mot honom var sanna eller inte. Gud gav alltså Satan, och dem som väljer hans sida, en möjlighet att visa att människor får ett bättre liv utan Gud.

 Hur skulle du svara på Satans påståenden? Kan människor få ett bra liv och lyckas styra sig själva utan Gud? All orättvisa, brottslighet, sjukdom och död, allt lidande och moraliskt förfall, för att inte tala om alla krig, folkmord och andra grymheter genom historien, är tydliga bevis för att människan har misslyckats kapitalt med att styra sig själv oberoende av Gud. I stället för att lägga skulden på Gud riktar Bibeln uppmärksamheten på en av de främsta orsakerna till människors lidande: ”Människa har haft makt över människa till hennes skada.” (Predikaren 8:9)

Visst är det tydligt att vi behöver vända oss till Gud, inte bara för att få svar på livets stora frågor, utan också för att få en lösning på världens problem? Vad kommer Gud att göra?

Vi behöver Guds hjälp

Människor har länge längtat efter att få ett slut på sjukdom, åldrande och död. Mängder av tid, pengar och ansträngningar har lagts ner till knappt någon nytta alls. En del har gett sig ut på långa resor för att hitta ett livselixir, ungdomens källa, Shangri-la och liknande. Men alla förhoppningar har slutat i besvikelse.

Gud vill att människor ska ha ett bra liv och vara lyckliga. Det var hans tanke redan när han skapade människan, och den har inte förändrats. (1 Moseboken 1:27, 28; Jesaja 45:18) Jehova har försäkrat oss om att han kommer att genomföra allt som han har lovat att göra. (Jesaja 55:10, 11) Bibeln berättar om Guds löfte att återställa de paradisiska förhållanden som de första människorna gick miste om. I Bibelns sista bok kan vi läsa: ”Han [Jehova Gud] skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:4) Hur kommer Gud att ordna sådana här fantastiska förhållanden, och hur kan vi få uppleva dem?

Guds son, Jesus Kristus, lärde sina efterföljare att be om att Guds vilja skulle ske. Många känner till den bönen, som brukar kallas Fader vår, och ber den ofta själva. Den lyder: ”Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:9, 10) Ja, det är genom sitt kungarike som Jehova Gud ska ta bort alla de fruktansvärda följderna av människors styre och skapa den rättfärdiga nya värld som han lovat. * (Daniel 2:44; 2 Petrus 3:13) Men vad måste vi göra för att få uppleva det här löftet?

Jesus pekade på ett enkelt steg som vi måste ta: ”Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus.” (Johannes 17:3) Ja, med Guds hjälp är det inte omöjligt att få ett evigt liv på en paradisisk jord. Den framtidsutsikten kan vara ytterligare ett skäl till att svara ja på frågan: Behöver vi Gud?

 Dags att söka Gud

När aposteln Paulus för två tusen år sedan talade till athenare på Areopagen, eller Areskullen, sa han att Gud ”ger liv och andedräkt och allt” åt alla. Han fortsatte: ”Genom honom har vi liv och rör oss och är till, som också några av skalderna bland er har sagt: ’Vi är ju också hans ättlingar.’” (Apostlagärningarna 17:25, 28)

Det Paulus sa till athenarna är fortfarande sant. Vår Skapare ger oss luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker. Vi skulle helt enkelt inte kunna leva utan det goda vi får från Jehova. Men varför fortsätter Gud att ge det här till alla, oavsett om de bryr sig om honom eller inte? Paulus sa att det var ”för att de skall söka Gud, om de skulle kunna treva sig fram till honom och verkligen finna honom, fastän han egentligen inte är långt borta från någon enda av oss”. (Apostlagärningarna 17:27)

Skulle du vilja lära känna Gud bättre och få reda på hans löften för framtiden och hans råd för ett bra liv nu och för evigt? Prata i så fall med den person som gav dig den här tidskriften eller kontakta utgivarna. De hjälper dig gärna.

^ § 5 Jehova är Guds namn enligt Bibeln.

^ § 20 Du kan läsa mer om hur Guds kungarike ska genomföra hans vilja i kapitel 8 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen. Den går också att läsa och ladda ner på jw.org.