”’Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.’ Detta är det största och första budet.” Jesus Kristus, år 33. *

En del tycker det är svårt att älska Gud. För dem verkar han vara mystisk, avlägsen och till och med grym. Så här har några uttryckt det:

  • ”Jag bad till Gud om hjälp, men samtidigt kändes han så långt borta, nästan omöjlig att nå. För mig var Gud något abstrakt utan känslor.” – Marco, Italien.

  • ”Även om jag hade en djup tro kändes Gud så avlägsen. Jag tänkte att han var en sträng Gud som bara straffade oss. Jag trodde inte att han hade några varma känslor.” – Rosa, Guatemala.

  • ”Som liten flicka trodde jag att Gud letade fel och straffade oss så fort vi gjort något misstag. Längre fram upplevde jag honom som otillgänglig, som en statsminister som styrde över sitt folk men som egentligen inte var intresserad av dem.” – Raymonde, Kanada.

Vad tror du? Är det omöjligt att älska Gud? Den frågan har troende brottats med i århundraden. På medeltiden var det till och med så att merparten som tillhörde kristna kyrkor inte riktade sina böner direkt till Gud. Varför inte? Därför att de hade en sjuklig fruktan för honom. Historikern Will Durant uttrycker det så här: ”Hur skulle en enkel syndare våga frambära sina böner inför en så skräckinjagande och avvisande härskare?”

Hur uppstod uppfattningen att Gud är ”skräckinjagande och avvisande”? Vad lär egentligen Bibeln om Gud? Kan sanningen om Gud göra det lättare för dig att älska honom?