VAD MÅNGA TROR

Den kristna religionens ”tre huvudriktningar – katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan – bekänner en Gud i tre personer: Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den heliga Anden. Enligt kristen teologi är denna bekännelse inte ett erkännande av tre gudar, utan dessa tre personer är i själva verket en.” (The New Encyclopædia Britannica)

SANNINGEN FRÅN BIBELN

Jesus, Guds son, påstod aldrig att han var jämlik sin Far eller av samma väsen som han. Han sa i stället: ”Jag ... går min väg till Fadern, eftersom Fadern är större än jag.” (Johannes 14:28) Han sa också till en av sina efterföljare: ”Jag far nu upp till min Fader och er Fader och till min Gud och er Gud.” (Johannes 20:17)

Den heliga anden är inte en person. De första kristna blev ”uppfyllda av helig ande”, och Jehova sa: ”Jag [skall] utgjuta något av min ande över varje slag av kött.” (Apostlagärningarna 2:1–4, 17) Den heliga anden är ingen del av en treenighet. Den är Guds verksamma kraft.

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

Enligt de katolska teologerna Karl Rahner och Herbert Vorgrimler är treenigheten ”något som inte kan förstås utan uppenbarelse, och inte ens sedan den uppenbarats kan den helt begripas”. Kan man verkligen älska någon som är omöjlig att lära känna och förstå? Treenighetsläran är faktiskt ett hinder för att känna och älska Gud.

Marco, som citerades i en tidigare artikel, upplevde treenighetsläran som ett hinder. ”Jag trodde att Gud dolde vem han var för mig”, säger han, ”och det gjorde att han kändes ännu mer avlägsen, mystisk och onåbar.” Men ”Gud är inte en förvirringens Gud”. (1 Korinthierna 14:33, American Standard Version) Han har inte dolt sin identitet för oss, utan han vill att vi ska lära känna honom. Jesus sa: ”Vi tillber vad vi känner.” (Johannes 4:22)

”När jag lärde mig att Gud inte var treenig”, säger Marco, ”kunde jag äntligen få ett personligt förhållande till honom.” Om vi ser Jehova som en verklig person i stället för en mystisk främling, är det mycket lättare att älska honom. Bibeln säger: ”Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, eftersom Gud är kärlek.” (1 Johannes 4:8)