Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  november 2013

 MÅNADENS TEMA | LÖGNER SOM GÖR DET SVÅRT ATT ÄLSKA GUD

Lögnen som gjorde Gud grym

Lögnen som gjorde Gud grym

VAD MÅNGA TROR

”Själarna i dem som dör i dödssyndens tillstånd kommer omedelbart efter döden ned i helvetet, där de lider helvetets kval, den ’eviga elden’.” (Katolska kyrkans katekes) Vissa religiösa ledare säger att helvetet är ett tillstånd av evig avskildhet från Gud.

SANNINGEN FRÅN BIBELN

”Den själ som syndar, den skall .” (Hesekiel 18:4) ”De döda vet ingenting alls.” (Predikaren 9:5) Om själen dör och inte vet något, hur kan den då lida den ”eviga elden” eller uppleva smärtan av att för evigt vara avskild från Gud?

De hebreiska och grekiska ord som ibland har översatts med ”helvetet” i Bibeln syftar faktiskt på mänsklighetens grav. När Job till exempel led av en plågsam sjukdom sa han i bön till Gud: ”Jag önskar att du kunde gömma mig i min grav [”i helvete”, Karl XII:s svenska översättning].” (Job 14:13, Holy Bible—Easy-to-Read Version) Job ville få vila, men inte på ett ställe där man pinas eller är avskild från Gud. Han ville vila i graven.

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

Grymhet är inget som drar oss närmare Gud, snarare tvärtom. ”Redan som barn fick jag lära mig om helveteselden”, säger Rocío, som bor i Mexiko. ”Jag var så förskräckt att jag inte kunde tänka mig att Gud hade några fina egenskaper. Jag trodde att han var elak och intolerant.”

Det Bibeln säger om Guds domar och de dödas tillstånd förändrade hur Rocío såg på Gud. ”Jag kände mig fri – som om en stor känslomässig börda lyftes bort från mina axlar”, säger hon. ”Jag började förstå att Gud har vårt bästa för ögonen, att han älskar oss och att jag kunde älska honom. Han är som en far som håller sina barn i handen och vill deras bästa.” (Jesaja 41:13)

Många har ansträngt sig för att leva gudfruktigt därför att de varit rädda att hamna i helvetet, men Gud vill inte att man ska tjäna honom av rädsla. Jesus sa i stället: ”Du skall älska Jehova, din Gud.” (Markus 12:29, 30) Och när vi förstår att Gud inte handlar orättvist i dag, kan vi också lita på att han kommer att döma rättvist i framtiden. Precis som Jobs vän Elihu kan vi med säkerhet säga: ”Gud gör sannerligen inte något ont, den Väldige handlar aldrig orätt!” (Job 34:10, Bibel 2000)