Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  november 2013

 LÄR KÄNNA GUD

”Han belönar dem som uppriktigt söker honom”

”Han belönar dem som uppriktigt söker honom”

Sätter Jehova Gud värde på det människor gör för att behaga honom? Vissa skulle svara nej på den frågan och mena att han inte är intresserad av oss. Men ett sådant påstående ger en mycket felaktig bild av honom. Bibeln, Guds eget ord, är tydlig på den här punkten. Den försäkrar oss om att Jehova Gud uppskattar dem som troget gör hans vilja. Lägg märke till vad Paulus säger i Hebréerna 11:6.

Vad krävs för att glädja Jehova? ”Utan tro är det omöjligt att behaga honom”, skriver Paulus. Lägg märke till att Paulus inte säger att det är svårt att behaga Gud utan tro. Han säger faktiskt att det är omöjligt. Med andra ord är tro ett grundläggande krav för att kunna behaga Gud.

Vad slags tro är det då Jehova vill se? Versen tar upp två viktiga inslag i vår gudstro. För det första måste vi ”tro att han är till”. Bibel 2000 använder uttrycket ”tro att han finns”. Hur skulle vi över huvud taget kunna behaga Gud om vi tvivlade på hans existens? Men verklig tro inbegriper mer än så, för även demonerna tror att Jehova finns. (Jakob 2:19) Vår tro på Gud bör driva oss att göra något, nämligen att leva på ett sätt som han tycker om. (Jakob 2:20, 26)

För det andra måste vi tro att han är den som ”belönar”. En person som har verklig tro är fullständigt övertygad om att hans ansträngningar att leva på ett sätt som gläder Gud inte är bortkastade. (1 Korinthierna 15:58) Hur skulle vi kunna behaga Jehova om vi tvivlade på hans förmåga eller önskan att belöna oss? (Jakob 1:17; 1 Petrus 5:7) En person som drar slutsatsen att Gud är likgiltig, otacksam och småaktig känner inte honom.

Vilka är det som Jehova belönar? ”Dem som uppriktigt söker honom”, säger Paulus. Ett referensverk för bibelöversättare säger att det grekiska ordet för ”uppriktigt söker” inte betyder ”att man försöker finna” Gud, snarare att man närmar sig Gud ”för att tillbe honom”. (A Handbook on The Letter to the Hebrews) Ett annat referensverk, Expository Dictionary of Bible Words, förklarar att detta verb står i en form som anger intensitet och koncentrerad ansträngning. Ja, Jehova belönar dem vars tro får dem att tillbe honom helhjärtat och nitiskt. (Matteus 22:37)

Hur skulle vi kunna behaga Jehova om vi tvivlade på hans förmåga eller önskan att belöna oss?

Hur belönar Jehova dem som tjänar honom troget? Han har lovat dem evigt liv på en paradisisk jord – en underbar framtid som visar djupet av hans generositet och kärlek. (Uppenbarelseboken 21:3, 4) Men redan nu upplever de som uppriktigt söker Jehova många välsignelser. Med hjälp av Guds heliga ande och visheten i hans ord lever de ett rikt och tillfredsställande liv. (Psalm 144:15; Matteus 5:3)

Ja, Jehova är verkligen en uppskattande Gud som aldrig glömmer den trogna tjänst hans tillbedjare utför. Får det här dig att vilja lära känna honom bättre? Ta i så fall reda på hur du kan utveckla och visa det slag av tro som Jehova rikt belönar.

Förslag till bibelläsning i november

Titus 1–3; Filemon 1–25; Hebréerna 1–13Jakob 1–5