Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 MÅNADENS TEMA | VAD HANDLAR BIBELN OM?

”Vi har funnit Messias”!

”Vi har funnit Messias”!

Cirka 400 år efter att den sista boken i ”Gamla testamentet” skrevs uppfylldes Mikas profetia om Messias: Jesus föddes i Betlehem. Omkring 30 år senare, år 29, uppfylldes den första delen av Daniels profetia om Messias genom att Jesus blev döpt och smord av Gud med helig ande. Den länge efterlängtade Messias, ”avkomman”, hade kommit i precis rätt tid!

Jesus började genast utföra sitt uppdrag och ”förkunnade de goda nyheterna om Guds kungarike”. (Lukas 8:1) Precis som det var förutsagt visade han sig vara mild, omtänksam och uppriktigt intresserad av andra. Hans undervisning var praktisk och kärleksfull, och han botade ”alla slags sjukdomar”. Därigenom visade han att Gud var med honom. (Matteus 4:23) Människor i alla åldrar samlades kring Jesus och insåg: ”Vi har funnit Messias”! (Johannes 1:41)

Jesus förutsade att världen skulle drabbas av krig, jordbävningar och många andra problem precis innan hans rike skulle ta full kontroll över jorden. Han gav uppmaningen: ”Var ständigt vaksamma.” (Markus 13:37)

Jesus var en fullkomlig människa som förblev trogen mot Gud, men hans fiender dödade honom till slut. Hans död utgjorde det fullkomliga offer som kunde köpa tillbaka vad Adam och Eva förlorat – möjligheten att leva för evigt i paradiset.

Jesus död var en uppfyllelse av bibliska profetior, och det var även hans uppståndelse. Gud uppväckte honom till en mäktig andevarelse efter tre dagar. Jesus visade sig sedan för mer än 500 av sina lärjungar. Innan han for upp till himlen gav han sina efterföljare i uppdrag att sprida de goda nyheterna om honom och hans rike till ”människor av alla nationerna”. (Matteus 28:19) Hur grundligt utförde de sitt uppdrag?

(Grundat på Matteus, Markus, Lukas, Johannes, 1 Korinthierna.)