”Den som inte kan förlåta andra river den bro som han själv måste gå över.” Dessa ord av den brittiske 1600-talshistorikern Edward Herbert understryker ett skäl till att vara förlåtande mot andra: Förr eller senare kan vi behöva be dem att förlåta oss. (Matteus 7:12) Men det finns ett ännu bättre skäl. Lägg märke till vad Paulus sa i Kolosserna 3:13. (Läs.)

Eftersom vi alla är ofullkomliga kan vi då och då irritera eller såra andra, och de kan göra detsamma mot oss. (Romarna 3:23) Hur kan vi hålla fred med våra medmänniskor? Paulus uppmanade oss under inspiration att vara toleranta och förlåtande. Det rådet är lika aktuellt i dag som när det skrevs för nästan två tusen år sedan. Låt oss se närmare på vad han sa.

”Fortsätt att ha fördrag med varandra.” Orden ”fortsätt att ha fördrag med” återger ett grekiskt ord som för tanken till att vara tolerant eller överseende. Ett referensverk säger att kristna visar den här egenskapen genom att ”vara villiga att stå ut med personer vars brister och otrevliga drag irriterar dem”. (The Expositor’s Bible Commentary) Uttrycket ”med varandra” visar att toleransen måste vara ömsesidig. När vi kommer ihåg att vi själva har irriterande drag, låter vi alltså inte andras brister störa friden mellan oss. Men hur är det om någon syndar mot oss?

”Fortsätt att ... villigt förlåta varandra.” Det grekiska ordet för ”villigt förlåta” är, enligt bibelkännaren Peter T. O’Brien, ”inte det vanliga ordet för förlåtelse ... utan ett med rikare innebörd som betonar det frikostiga i förlåtelsens natur”. Ett bibliskt kommentarverk säger att detta ord kan betyda ”att överlämna något angenämt, en ynnest, en förmån”. (The Anchor Bible) Vi visar frikostighet genom att villigt förlåta även när vi har ”orsak till klagomål mot en annan”. Men varför ska vi vara villiga att visa andra en sådan ynnest? Bland annat för att vi plötsligt kan behöva be dem att förlåta oss.

”Så som Jehova villigt har förlåtit er, just så skall också ni göra.” Det här är det främsta skälet till att villigt förlåta andra: Jehova Gud förlåter oss villigt. (Mika 7:18) Tänk ett ögonblick på den enorma ynnest Jehova visar dem som ångrar sina synder. Till skillnad från oss syndar han aldrig själv. Ändå ger han villigt ångerfulla syndare fullständig förlåtelse, fast han vet att han aldrig kommer att behöva be dessa personer att göra samma sak för honom. Jehova är verkligen det främsta exemplet på att villigt förlåta dem som ångrar sig!

Jehova är det främsta exemplet på att villigt förlåta ångerfulla syndare.

Jehovas barmhärtighet drar oss närmare honom och får oss att vilja efterlikna honom. (Efesierna 4:32–5:1) Det är bra att fråga sig själv: ”När nu Jehova så villigt förlåter mig, hur skulle jag då kunna vägra att förlåta en annan ofullkomlig människa som verkligen ångrar det han eller hon har gjort mot mig?” (Lukas 17:3, 4)