Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  oktober 2013

 MÅNADENS TEMA | VAD HANDLAR BIBELN OM?

Goda nyheter för alla människor

Goda nyheter för alla människor

När Jesus uppväcktes från de döda blev lärjungarna stärkta i sin övertygelse och entusiasm. Aposteln Paulus reste till exempel tvärs över Mindre Asien och Medelhavet för att organisera församlingar och styrka de kristna så att de skulle kunna stå emot moraliska prövningar och våldsamt motstånd. Trots svårigheter blomstrade kristendomen och spred sig vida omkring.

Paulus hamnade senare i fängelse. Men till och med då skrev han brev med råd och uppmuntran till de kristna församlingarna. Han varnade dem för ett ännu större hot – avfällighet. Med Guds heliga andes hjälp förutsåg han att ”förtryckande vargar” skulle komma in i församlingen och ”förvränga sanningen för att dra bort lärjungarna efter sig”. (Apostlagärningarna 20:29, 30)

I slutet av det första århundradet hade avfallet börjat. Vid den tiden lät den uppståndne Jesus aposteln Johannes se en symbolisk syn av framtiden, som nu finns nedtecknad i Uppenbarelseboken. Som Johannes skrev kan varken motståndare eller falska lärare hindra Gud från att fullt ut genomföra sina ursprungliga avsikter med jorden och människorna. ”Varje nation och stam och språk och folk” kommer att få höra de goda nyheterna om Guds rike. (Uppenbarelseboken 14:6) Jorden kommer att bli ett paradis, och alla som vill göra Guds vilja kan få leva där.

Låter det här som ”goda nyheter”? Läs i så fall mer om det budskap Gud har gett oss människor i Bibeln och vad du kan ha för nytta av det nu och i framtiden.

Du kan läsa Bibeln själv på www.jw.org. Där kan du också läsa broschyrerna Bibeln – Vad handlar den om? och Goda nyheter från Bibeln! och boken Vad lär Bibeln? samt andra publikationer som handlar om varför man kan tro på Bibeln och hur man kan tillämpa dess praktiska råd i familjen och i andra delar av livet. Du kan också be ett Jehovas vittne om mer information.

(Grundat på Apostlagärningarna, Efesierna, Filipperna, Kolosserna, Filemon, 1 Johannes, Uppenbarelseboken.)