För att förstå varför det finns så mycket lidande och varför människor inte lyckats göra slut på det, måste vi identifiera de verkliga orsakerna till lidandet. Eftersom orsakerna varierar och är komplicerade kan vi vara glada för att Bibeln hjälper oss att identifiera dem. I den här artikeln kommer vi att se lite närmare på fem grundläggande skäl till att det finns så mycket lidande. Vi hoppas du tar dig tid att undersöka vad Bibeln säger i det här viktiga ämnet och se hur Guds ord hjälper oss att tränga djupare in i den här frågan. (2 Timoteus 3:16)

DÅLIGT LEDARSKAP

”När den ondskefulle härskar suckar folket”, säger Bibeln. (Ordspråksboken 29:2)

Historien vittnar om många diktatorer som styrt med järnhand och orsakat sina undersåtar obeskrivligt lidande. Självklart stämmer inte det här in på alla ledare. En del har verkligen velat göra något för sina medmänniskor. Men när de väl fått makten får de ofta se sina ansträngningar grusas av politiska motståndare. Eller så missbrukar de sin makt för personlig vinning, till skada för folket. ”Historien är en berättelse om ansträngningar som inte lyckats, strävanden som inte förverkligats”, sa den förre amerikanske utrikesministern Henry Kissinger.

Bibeln säger också: ”Det tillkommer inte den man som vandrar att själv styra sina steg.” (Jeremia 10:23) Ofullkomliga människor saknar den vishet och det förutseende som behövs för att hantera alla sina problem framgångsrikt. Om människor inte kan styra sina egna steg, hur ska de då kunna styra en hel nation? Visst är det tydligt att mänskliga ledare inte kan ta bort lidandet? Det är faktiskt mer regel än undantag att bristfälliga regeringar, eller dåligt ledarskap, orsakar lidande.

FALSK RELIGION

Jesus sa: ”Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Johannes 13:35)

Ledare från världens alla religioner predikar kärlek och enhet. Men i verkligheten har de inte lyckats få sina medlemmar att visa tillräckligt stark kärlek för att övervinna fördomar. I stället för att sprida kärlek har religionen ofta bidragit till splittring, trångsynthet och strider mellan olika folk och nationer. Teologen Hans Küng skriver i slutet av sin bok Christentum und Weltreligionen: ”De mest fanatiska och grymma politiska striderna är de som färgats, inspirerats och legitimerats av religionen.”

 Dessutom är det många präster som öppet tolererar sex före och vid sidan av äktenskapet såväl som homosexuella handlingar. Det har bidragit till ökningen av sjukdomar, aborter, oönskade graviditeter, upplösta äktenskap och splittrade familjer, som har lett till mycket lidande och hjärtesorg.

MÄNSKLIG OFULLKOMLIGHET OCH SJÄLVISKA BEGÄR

”Var och en prövas genom att dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande, föder det synd.” (Jakob 1:14, 15)

På grund av att vi alla är ofullkomliga har vi en benägenhet att handla fel och begå misstag och behöver kämpa mot ”begären hos vårt kött”. (Efesierna 2:3) När felaktiga begär och tillfälle sammanfaller, kan kampen bli ovanligt svår. Om vi ger efter för skadliga begär kan följderna bli förödande.

Författaren P. D. Mehta skrev: ”En enormt stor del av vårt lidande har sin grund i våra egna lustar, i vår okontrollerade nöjes- och njutningslystnad, i vår girighet och fåfänga.” Missbruk eller beroende av olika slag – alkohol, droger, spelande, sex med mera – har förstört många ”goda medborgare” och resulterat i lidande för deras familjer, vänner och andra. Med tanke på människans ofullkomliga natur måste vi hålla med om det Bibeln säger: ”Det är tydligt för alla som har ögon att se med att alla skapelser nu suckar i ett slags universellt lidande.” (Romarna 8:22, The New Testament in Modern English, J. B. Phillips)

ONDA KRAFTER

Bibeln avslöjar att Satan är ”denna tingens ordnings gud” och att mäktiga onda andar, som kallas demoner, har gjort gemensam sak med honom. (2 Korinthierna 4:4; Uppenbarelseboken 12:9)

Precis som Satan går demonerna in för att manipulera och vilseleda människor. Aposteln Paulus bekräftade det när han sa: ”Vi har inte en kamp mot blod och kött, utan mot regeringarna, mot myndigheterna, mot världshärskarna i detta mörker, mot de onda andemakterna i de himmelska regionerna.” (Efesierna 6:12)

Även om demonerna njuter av att trakassera människor är det inte deras huvudsyfte. Det är i stället att vända dem bort från den högste Guden, Jehova. (Psalm 83:18) Astrologi, magi, svartkonst och spådom är några av knepen de använder sig av för att lura och kontrollera människor. Det är därför Jehova varnar oss för sådant och erbjuder sig att beskydda dem som står emot Satan och demonerna. (Jakob 4:7)

”DE SISTA DAGARNA”

För ungefär två tusen år sedan förutsade Bibeln: ”Det skall du veta, att i de sista dagarna skall kritiska tider som är svåra att komma till rätta med vara här.”

De följande verserna lyfter fram vad som skulle känneteckna dessa kritiska tider: ”Ty människorna skall älska sig själva, vara penningkära, inbilska, övermodiga, ... utan naturlig tillgivenhet, ovilliga till någon som helst överenskommelse, baktalare, utan självbehärskning, vildsinta, utan kärlek till det goda, förrädare, egensinniga, uppblåsta av högmod, sådana som älskar njutningar mer än de älskar Gud.” Så en av de främsta orsakerna till lidandet vi ser i dag är att vi lever i ”de sista dagarna”. (2 Timoteus 3:1–4)

Med tanke på det vi gått igenom är det inte svårt att förstå varför människor inte kan få ett slut på lidandet, trots goda avsikter. Vart kan vi då vända oss för att få hjälp? Vi måste vända oss till vår Skapare, som har lovat att ”göra slut på Djävulens [och hans efterföljares] gärningar”. (1 Johannes 3:8) Nästa artikel kommer att visa hur Gud ska ta bort allt som orsakar lidande.