Tror du på Gud? Finns det konkreta bevis för att han existerar? Vi är i själva verket omgivna av bevis för att det finns en Skapare som är mäktig, vis och kärleksfull. Vad är det för bevis, och hur övertygande är de? Vi ska se hur aposteln Paulus uttryckte det när han skrev till de kristna i Rom.

Paulus skrev: ”Hans [Guds] osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda – så är de då utan ursäkt.” (Romarna 1:20) Han menade att Skaparen har signerat sitt verk. Vi ska se närmare på Paulus ord.

Guds egenskaper är synliga ”alltifrån världens skapelse”, skrev Paulus. Det grekiska ord som återges med ”värld” syftar i det här sammanhanget inte på planeten jorden. I stället syftar det på mänskligheten. * Så Paulus säger att redan de första människorna kunde se bevis för Guds egenskaper runt omkring sig.

Bevisen finns överallt omkring oss. De är inte undangömda i naturen utan ”ses ... tydligt”. Från det allra minsta till det allra största märks det tydligt att det inte bara finns en Skapare utan att han också har underbara egenskaper. Vittnar inte all fantastisk formgivning i naturen om att det finns en vis Gud? Tycker du inte att den stjärnbeströdda himlen och de svallande vågorna som slår mot land ger prov på hans makt? Och visar inte alla vackra solnedgångar och den stora variationen av mat som kittlar våra smaklökar hur mycket Skaparen älskar oss människor? (Psalm 104:24; Jesaja 40:26)

Hur tydliga är bevisen? Så tydliga att de som inte ser dem och som vägrar att tro på Gud är ”utan ursäkt”. En bibelkännare illustrerar det så här: Tänk dig en bilförare som inte bryr sig om en skylt där det står ”Vägarbete – sväng vänster”. En polis stoppar honom och börjar skriva ut böter. Föraren försöker bortförklara att han inte såg skylten. Men den förklaringen håller inte eftersom skylten är tydlig och lätt att se, och föraren har inget fel på synen. Dessutom är det förarens ansvar att se och uppmärksamma alla skyltar. Det är samma sak med bevisen för Guds existens i naturen. Den ”skylten” är tydlig och lätt att se. Som tänkande människor har vi förmågan att se bevisen. Det finns ingen ursäkt att blunda för dem.

Skaparen har signerat sitt verk.

Naturen kan kallas skapelsens bok, och den säger mycket om vår Skapare. Men det finns en annan bok som berättar mycket mer om honom – Bibeln. I den kan vi få svar på den här viktiga frågan: Vilken framtid har Gud tänkt sig för oss och vår jord? Att ta reda på svaret på den frågan kan hjälpa dig att komma närmare Gud Jehova. ”Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt” i världen omkring oss.

Förslag till bibelläsning i augusti

Romarna 1–16

^ § 5 I Bibeln sägs det också att ”världen” är skyldig till synd och behöver en räddare, och det visar tydligt att det här uttrycket syftar på mänskligheten och inte på jorden. (Johannes 1:29; 4:42; 12:47)