Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

VAKTTORNET AUGUSTI 2013

Pornografi – oskyldigt eller farligt?

Är pornografi oskyldigt eller farligt? Vad krävs för att bli fri från ett pornografiberoende?

Pornografi – oskyldigt eller farligt?

Hur påverkas enskilda och familjer av pornografi?

”Jag började tänka på vart mitt liv var på väg”

Bibelns principer hjälpte en man från Australien att leva på ett sätt som Gud godkänner. Han lyckades förändra sitt tänkesätt och sina dåliga vanor.

Varför nämns vissa personer i Bibeln inte vid namn?

Är alla som inte namnges i Bibeln dåliga människor eller alltför obetydliga?

”Hans osynliga egenskaper ses ... tydligt”

Tror du på Gud? Finns det konkreta bevis för Guds existens?

Han hölls ”i tryggt förvar tillsammans med sju andra”

Hur överlevde Noa och hans familj den mörkaste perioden som mänskligheten upplevt?

Svar på bibelfrågor

Varför tycker inte Gud om vissa böner? Vad måste vi göra för att han ska lyssna?

Läs mer online

Undviker Jehovas vittnen före detta medlemmar?

Ibland är uteslutning nödvändigt, och det kan hjälpa personen att återvända till församlingen.