Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Kan du lita på din kyrka? – Krig

Kan du lita på din kyrka? – Krig

Alberto tjänstgjorde i armén i nästan tio års tid. Han berättar: ”Vår fältpräst välsignade oss och sa: ’Gud är med er.’ Men jag tänkte: ’Jag ska ut och döda trots att Bibeln säger: ”Du skall inte dräpa.”’”

Ray låg i flottan under andra världskriget. En gång frågade han fältprästen: ”Du kommer ombord och ber för våra soldater och för vår seger. Har inte fienden också en präst som gör det?” Fältprästen svarade bara att Herrens vägar är outgrundliga.

Om du är missnöjd med det svaret är du inte ensam.

VAD SÄGER BIBELN?

Jesus sa att ett av de största buden är att ”älska din nästa som dig själv”. (Markus 12:31) Satte Jesus en gräns för vilka man behöver visa kärlek, grundat på var de bor eller vilken nationalitet de tillhör? Nej. Han sa till sina lärjungar: ”Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Johannes 13:34, 35) Den kärlek de visade varandra skulle vara så unik att den fungerade som ett kännetecken. De skulle inte bara avstå från att ta varandras liv. De skulle också vara villiga att ge sina liv för varandra.

De första kristna levde som Jesus hade lärt. The Encyclopedia of Religion säger: ”De tidiga kyrkofäderna, däribland Tertullianus och Origenes, bekräftade att de kristna inte fick ta människoliv, en princip som hindrade dem från att ingå i den romerska hären.”

HUR ÄR DET MED JEHOVAS VITTNEN?

Eftersom Jehovas vittnen finns i nästan varje land, hamnar de ibland på båda sidor om stridslinjen i en konflikt. Trots det gör de allt de kan för att bevara den kärlek som kännetecknar de sanna kristna.

Har religiösa ledare lärt ut sann kristen kärlek?

Ett exempel är konflikten mellan hutuer och tutsier i Rwanda 1994, där Jehovas vittnen höll sig fullständigt neutrala. Vittnen från ena stammen skyddade vittnen från den andra, ofta med fara för sina liv. Vid ett tillfälle tillfångatogs två hutuvittnen som hade skyddat vittnen som var tutsier. Hutuer från Interahamwe-milisen sa till dem: ”Ni måste dö eftersom ni har hjälpt tutsier att komma undan.” Tragiskt nog blev båda hutuvittnena avrättade. (Johannes 15:13)

Vad tycker du: Stämmer Jehovas vittnens uppförande med det som Jesus sa om självuppoffrande kärlek?