Har du någon gång blivit diskriminerad? Har någon avvisat dig, vägrat betjäna dig eller behandlat dig föraktfullt på något annat sätt på grund av din hudfärg, etniska bakgrund eller sociala ställning? I så fall är du inte ensam. Men det finns en uppmuntrande tanke: Sådan kränkande behandling är visserligen vanlig här på jorden, men den existerar inte i himlen. Aposteln Petrus sa med stor övertygelse att ”Gud inte är partisk”. (Läs Apostlagärningarna 10:34, 35.)

Petrus uttalade de här orden i en väldigt oväntad miljö – hemma hos en icke-jude som hette Cornelius. Petrus, som var född jude, levde vid en tid då judarna betraktade människor av andra folk som orena och menade att de inte fick umgås med dem. Varför var då Petrus hemma hos Cornelius? Helt enkelt därför att Jehova Gud hade sammanfört dem. Petrus hade fått en syn där han fick höra orden: ”Vad Gud har förklarat rent – sluta upp med att kalla det befläckat.” Utan att Petrus visste om det hade även Cornelius fått en syn dagen före. Han fick se en ängel som uppmanade honom att sända bud efter Petrus. (Apostlagärningarna 10:1–15) När Petrus förstod att Jehova låg bakom det hela, kunde han inte vara tyst.

”Jag inser i sanning att Gud inte är partisk”, sa Petrus. (Apostlagärningarna 10:34) Det grekiska ord som återges med ”partisk” betyder ordagrant ”en som tar emot ansikten”. (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures) Bibelkännaren Richard Lenski säger om det här ordet: ”Det syftar på en domare som ser en man i ansiktet och avkunnar sin dom, inte utifrån fakta i målet, utan utifrån vad han tycker om mannen.” Gud gör inte skillnad på människor på grund av etnisk tillhörighet, nationalitet, social ställning eller några andra yttre faktorer.

Jehova ser i stället vad som finns i vårt hjärta. (1 Samuelsboken 16:7; Ordspråksboken 21:2) Petrus fortsatte: ”Han tar emot den som fruktar honom och som gör det som är rättfärdigt, vilken nation han än tillhör.” (Apostlagärningarna 10:35) Att frukta Gud betyder att respektera och ära honom, förtrösta på honom och undvika allt som han ogillar. Att göra det som är rättfärdigt betyder att göra det som är rätt i Guds ögon. Jehova tycker om dem som känner vördnad för honom och därför drivs att göra det som är rätt. (5 Moseboken 10:12, 13)

När Jehova ser ner från himlen ser han oss bara som en enda stor mänsklig familj.

Om du blivit utsatt för diskriminering eller fördomar har du all anledning att känna dig uppmuntrad av Petrus ord. Jehova drar människor från alla nationer till den sanna tillbedjan. (Johannes 6:44; Apostlagärningarna 17:26, 27) Han lyssnar och besvarar sina tillbedjares böner oavsett hudfärg, nationalitet eller social ställning. (1 Kungaboken 8:41–43) Vi kan lita på att när Jehova ser ner från himlen så ser han oss bara som en enda stor mänsklig familj. Gör inte det här att du vill lära känna vår opartiske Gud bättre?

Förslag till bibelläsning i juni:

Johannes 17-21Apostlagärningarna 1-10