Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Guds domar – Var de grymma?

Guds domar – Var de grymma?

För att få svar på den frågan ska vi helt kort se på två exempel som finns nedtecknade i Bibeln: syndafloden på Noas tid och utrotningen av kanaanéerna.

ÖVERSVÄMNINGEN PÅ NOAS TID

DU KANSKE HAR FÅTT HÖRA: ”Gud var grym när han sände syndafloden som dödade alla människor utom Noa och hans familj.”

VAD BIBELN SÄGER: Gud har sagt: ”Jag finner inte behag i den ondskefulles död, utan i att den ondskefulle vänder om från sin väg och får leva.” (Hesekiel 33:11) Så Gud fann verkligen ingen glädje i att döda de onda på Noas tid. Men varför gjorde han det då?

Bibeln visar att när Gud verkställde sådana domar i det flydda, gav han ”ett mönster för ogudaktiga med tanke på vad som skall komma”. (2 Petrus 2:5, 6) Vad var det för mönster?

För det första visade han att även om det smärtar honom att döda människor, så lägger han märke till onda individer som orsakar lidande och håller dem ansvariga för deras handlingar. När tiden är inne för det kommer han att göra slut på alla orättvisor och allt lidande.

För det andra har han alltid kärleksfullt varnat människor innan han har verkställt sina domar. Noa förkunnade Guds varning, men de flesta struntade i honom. Bibeln säger: ”De tog ingen notis förrän den stora översvämningen kom och ryckte bort dem alla.” (Matteus 24:39)

Har Gud hållit fast vid det här mönstret? Ja. Han varnade till exempel sitt folk Israel och sa att om de tog efter ondskan hos nationerna omkring dem, skulle han låta fiender invadera deras land, förstöra huvudstaden Jerusalem och föra bort dem i landsflykt. Israeliterna valde ändå att handla ondskefullt och gick så långt att de offrade sina barn. Ingrep Jehova mot dem? Ja, men först sände han gång på gång profeter som uppmanade dem att ändra sig innan det var för sent. Han sa till och med: ”Den suveräne Herren Jehova gör ingenting utan att han har uppenbarat sin förtroliga angelägenhet för sina tjänare profeterna.” (Amos 3:7)

 HUR DET HÄR BERÖR DIG: Det mönster vi ser i Jehovas tidigare handlande ger oss hopp. Vi kan tillitsfullt se fram emot att han ska döma dem som är grymma och orsakar lidande. Bibeln säger: ”De som gör det onda skall utrotas ... Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” (Psalm 37:9–11) Vad anser du om ett ingripande som befriar mänskligheten från lidande? Är det grymt, eller är det barmhärtigt?

UTROTNINGEN AV KANAANÉERNA

DU KANSKE HAR FÅTT HÖRA: ”Förintelsen av kanaanéerna var en krigsförbrytelse jämförbar med våra dagars folkmord.”

VAD BIBELN SÄGER: ”Alla hans [Guds] vägar är rättvisans vägar. En trofast Gud är han, hos honom finns ingen orättvisa.” (5 Moseboken 32:4) Man kan inte jämföra Guds ingripanden med mänskliga krig. Varför inte det? Därför att till skillnad från människor kan Gud läsa hjärtan – han kan se hur vi är inombords.

När Gud dömde städerna Sodom och Gomorra och beslutade att de skulle förstöras, undrade den trogne Abraham om det verkligen var rättvist. Han kunde inte föreställa sig att Gud skulle ”rycka bort den rättfärdige tillsammans med den ondskefulle”. Gud försäkrade honom tålmodigt att om det så bara fanns tio rättfärdiga människor i Sodom skulle han skona staden. (1 Moseboken 18:20–33) Det är tydligt att Gud granskade hjärtat hos människorna där och såg att deras ondska var djupt rotad. (1 Krönikeboken 28:9)

På samma sätt såg Gud att kanaanéerna var onda och beordrade med full rätt att de skulle dö. De var ökända för sin grymhet, bland annat för att bränna barn levande som offer. * (2 Kungaboken 16:3) Kanaanéerna visste att Jehova hade befallt israeliterna att ta hela landet i besittning. De som valde att stanna kvar och strida mot israeliterna stred därför även mot Jehova, som hade gett kraftfulla bevis för att han stod på sitt folks sida.

Dessutom var Gud barmhärtig mot de kanaanéer som övergav sin ondska och började leva enligt hans höga moralnormer. Rahab, en kanaaneisk prostituerad, räddades tillsammans med sin familj. Och när invånarna i den kanaaneiska staden Gibeon bad om nåd skonades de och deras barn. (Josua 6:25; 9:3, 24–26)

HUR DET HÄR BERÖR DIG: Vi kan lära oss något viktigt av det som hände kanaanéerna. Vi närmar oss snabbt ”den dag då de ogudaktiga människorna skall dömas och förintas”. (2 Petrus 3:7) Om vi älskar Jehova och gör hans vilja kommer det att bli till vårt bästa att han utplånar lidandet på jorden och tar bort dem som förkastar hans rättfärdiga styre.

Kanaanéerna var ökända för sin grymhet och satte sig medvetet upp mot Gud och hans folk.

Jehova påminner oss kärleksfullt om att de val föräldrar gör påverkar deras barn. Bibeln säger: ”Du skall välja livet för att du skall få leva, du och din avkomma, genom att älska Jehova, din Gud, genom att lyssna till hans röst och genom att hålla fast vid honom.” (5 Moseboken 30:19, 20) Låter detta som ord från en grym Gud eller från en Gud som älskar människor och vill att de ska välja rätt?

^ § 15 Arkeologer har hittat bevis för att kanaanéerna offrade spädbarn till sina gudar.