Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  mars 2013

Jesu uppståndelse betyder liv!

Jesu uppståndelse betyder liv!

JESU uppståndelse var inte bara en händelse i det flydda som saknar betydelse för oss i dag. Paulus pekade på hur viktig den var när han skrev: ”Nu har Kristus uppväckts från de döda, förstlingen av dem som har somnat in i döden. Ty eftersom döden har kommit genom en människa, kommer också de dödas uppståndelse genom en människa. Ty alldeles som alla dör i Adam, så skall också alla göras levande i Kristus.” (1 Korinthierna 15:20–22)

Jesus uppväcktes den 16 nisan år 33, den dag då judarna bar fram förstlingen av den tidigaste spannmålsskörden inför Jehova Gud i templet i Jerusalem. Genom att kalla Jesus för ”förstlingen” antydde Paulus att också andra skulle få möjlighet att uppstå från de döda.

Det Paulus sedan sa visar vad som blev möjligt genom Jesu uppståndelse: ”Eftersom döden har kommit genom en människa, kommer också de dödas uppståndelse genom en människa.” Eftersom vi har ärvt synd och ofullkomlighet från Adam dör vi alla. Men när Jesus gav sitt fullkomliga mänskliga liv som en lösen, öppnade han en möjlighet för människor att bli fria från synd och död genom en uppståndelse. Paulus sammanfattade det fint i Romarna 6:23: ”Den lön synden betalar ut är död, men den gåva Gud ger är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.”

Jesus förklarade själv vad hans död och uppståndelse hade för betydelse för oss. Så här sa han om sig själv: ”Människosonen [måste] höjas upp, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv.” (Johannes 3:14–16)

Tänk dig – ett liv utan smärta, lidande och sorger! (Uppenbarelseboken 21:3, 4) Vilket fantastiskt framtidshopp! Bibelkännaren David E. Garland formulerade det på det här sättet: ”Medan kyrkogårdar påminner oss om hur kortvarigt livet är, kan uppståndelsen försäkra oss om hur kortvarig döden är.” Ja, Jesu uppståndelse betyder verkligen liv!