Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  mars 2013

 LÄR KÄNNA GUD

”Vilket bud är först av alla?”

”Vilket bud är först av alla?”

Vad förväntar Gud av oss? Finns det en oändlig samling regler vi måste följa? Nej, som väl är. Guds egen Son, Jesus Kristus, visade att Guds förväntningar på oss kan sammanfattas i ett enda ord. (Läs Markus 12:28–31.)

Tänk på i vilket sammanhang Jesus sa det här. Han höll på att undervisa i templet den 11 nisan, några dagar före sin död. Hans fiender försökte sätta dit honom genom att ställa kontroversiella frågor. Varje gång gav han dem svar på tal. Till slut fick han följande fråga: ”Vilket bud är först av alla?” (Vers 28)

Detta var en omdebatterad fråga. En del judar försökte komma fram till vilken av de mer än 600 lagarna i Moses lagsamling som var ”först”, eller viktigast. Andra tycks ha menat att alla lagarna var lika viktiga och att man inte fick mena att någon vägde tyngre än en annan. Hur skulle Jesus svara på den här frågan?

Som svar nämnde han inte ett bud, utan två. Först sa han: ”Du skall älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt sinne och av hela din styrka.” (Vers 30; 5 Moseboken 6:5) Orden ”hjärta”, ”själ”, ”sinne” och ”styrka” syftar inte på helt skilda saker. * Versen betyder helt enkelt: Vi måste älska Jehova med hela vår person, hela vårt intellekt och alla våra resurser. Ett bibliskt uppslagsverk uttrycker det så här: ”Gud ska älskas fullständigt och helhjärtat.” (The Expositor’s Bible Commentary) Om man älskar Gud på det här sättet gör man sitt allra bästa för att leva varje dag på ett sätt som gör honom glad. (1 Johannes 5:3)

Därefter sa Jesus: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” (Vers 31; 3 Moseboken 19:18) Kärleken till Gud och till medmänniskan hänger nära ihop. Om vi älskar Gud älskar vi även vår nästa. (1 Johannes 4:20, 21) Om vi älskar andra lika mycket som vi älskar oss själva, behandlar vi dem så som vi själva vill bli behandlade. (Matteus 7:12) Då visar vi att vi älskar den Gud som har skapat både oss och alla andra människor till sin avbild. (1 Moseboken 1:26)

Allt Jehova förväntar av sina tjänare kan sammanfattas i ett enda ord: kärlek.

Hur viktiga är buden att älska Gud och nästan? ”Inget annat bud är större än dessa”, sa Jesus. (Vers 31) I parallellskildringen sa han att alla andra bud hänger på dessa två. (Matteus 22:40)

Det är inte svårt att leva upp till Guds krav. Allt han förväntar av oss kan sammanfattas i ett enda ord: kärlek. Det har alltid varit – och kommer alltid att vara – kärnan i sann tillbedjan. Men kärlek handlar inte bara om ord och känslor – den visas i handling. (1 Johannes 3:18) Se därför till att ta reda på hur du kan uppodla och visa kärlek till Jehova, den Gud som ”är kärlek”. (1 Johannes 4:8)

Förslag till bibelläsning i mars

Markus 9-16Lukas 1-6

^ § 6 I Bibeln syftar ”själ” på hela personen. ”Själ” kan därför omfatta ”hjärta”, ”sinne” och ”styrka”.