VAD ÄR TRO?

När ordet ”tro” används i Bibeln handlar det om fast övertygelse grundad på säkra bevis. Om man tror på Gud är man fullt övertygad om att han kommer att uppfylla alla sina löften.

HUR VISADE MOSE TRO?

Mose hade så stark tro på Guds löften att det påverkade hela hans liv. (1 Moseboken 22:15–18) Han kunde leva ett bekvämt liv i lyx och överflöd i Egypten, men han valde bort det. Han ville hellre ”bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att ha den tillfälliga njutningen av synd”. (Hebréerna 11:25) Var det ett förhastat beslut som han fick ångra? Nej, Bibeln berättar att Mose ”stod fast” vid sitt beslut ”som om han såg den Osynlige”. (Hebréerna 11:27) Mose behövde inte ångra sina beslut som grundades på tro.

Mose hjälpte dessutom andra att stärka sin tro. Tänk vad som hände när israeliterna kände sig fångade i en fälla, mitt emellan faraos armé och Röda havet. Israeliterna blev panikslagna när de insåg hur det hela kunde sluta, och de ropade högt till Jehova och Mose. Hur reagerade Mose?

Han hade förmodligen ingen aning om att Gud skulle dela Röda havet och öppna en flyktväg för israeliterna. Men Mose var övertygad om att Gud skulle göra något för att beskydda sitt folk. Och han ville att hela folket skulle vara övertygade om samma sak. Det står att han sa till folket: ”Var inte rädda. Stå fasta och se den räddning som Jehova skall utföra för er i dag.” (2 Moseboken 14:13) Lyckades Mose stärka tron hos sina medisraeliter? Absolut, för Bibeln säger inte bara om Mose utan om hela folket: ”I tro gick de genom Röda havet som på torra land.” (Hebréerna 11:29) Tack vare en stark tro kunde Mose och alla andra som efterliknade honom klara stora påfrestningar.

VAD KAN VI LÄRA OSS?

Vi efterliknar Mose om vi låter Guds löften påverka vårt liv. Jehova har lovat att vi ska få det vi behöver, om vi låter tillbedjan för honom ha första prioritet. (Matteus 6:33) Det kan vara svårt att inte bli påverkad av att människor i allmänhet satsar på att få det bra materiellt. Men om vi gör vårt bästa för att leva enkelt och är inriktade på tillbedjan för Jehova, så kommer han att se till att vi har det vi behöver. Han ger oss garantin: ”Jag skall under inga omständigheter släppa dig, inte heller under några omständigheter överge dig.” (Hebréerna 13:5)

Vi vill också hjälpa andra att stärka sin tro. Föräldrar har en enastående möjlighet att bygga upp tron hos sina barn. När barnen blir äldre behöver de ha den grundläggande kunskapen att Gud finns och att han har gett oss normerna för vad som är rätt och fel. Dessutom behöver barnen förstå att det går bäst för oss i livet om vi följer de normerna. (Jesaja 48:17, 18) Föräldrar ger sina barn en mycket värdefull gåva när de hjälper barnen att bli övertygade om att Gud existerar ”och att han belönar dem som uppriktigt söker honom”. (Hebréerna 11:6)