Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Mose – en man som visade ödmjukhet

Mose – en man som visade ödmjukhet

VAD ÄR ÖDMJUKHET?

Ödmjukhet innebär att man är fri från högmod och arrogans. Den som är ödmjuk tycker inte att han är bättre än andra. En ofullkomlig, ödmjuk människa måste också vara blygsam, dvs. medveten om sina begränsningar.

HUR VISADE MOSE ÖDMJUKHET?

Mose lät inte makt och myndighet stiga honom åt huvudet. När någon får myndighet märks det ganska snabbt om han är ödmjuk eller inte. Författaren Robert G. Ingersoll som var verksam på 1800-talet skrev: ”Om du vill veta hur en man egentligen är, ge honom makt.” Mose var ett fint exempel på någon som var ödmjuk. På vilket sätt?

Mose fick stor myndighet när Jehova gav honom i uppdrag att leda Israel. Men hans makt gjorde honom aldrig stolt. Tänk till exempel på hur blygsam han var när han behandlade en svår fråga om arvsrätt. (4 Moseboken 27:1–11) Det här var en viktig fråga, eftersom svaret skulle användas som prejudikat för kommande generationer.

Hur skulle Mose reagera? Skulle han tycka att han, som Israels ledare, var kvalificerad att avgöra frågan själv? Skulle han förlita sig på sina medfödda förmågor, sina år av erfarenhet eller sin ingående kunskap om hur Jehova tänker?

En stolt människa kanske hade gjort så. Men inte Mose. Bibeln berättar: ”Då lade Mose fram deras sak inför Jehova.” (4 Moseboken 27:5) Tänk bara! Fortfarande, 40 år senare som Israels ledare, litade inte Mose på sig själv utan på Jehova. Mose var helt klart en ödmjuk människa.

Mose försökte inte svartsjukt bevaka sin position. Han blev glad när andra israeliter också fick tjäna som profeter. (4 Moseboken 11:24–29) När hans svärfar föreslog att han skulle delegera något av arbetet, var han ödmjuk och tillämpade förslaget. (2 Moseboken 18:13–24) Även om Mose kände sig fysiskt stark när han blev gammal, bad han att Jehova skulle utse en efterträdare åt honom. När Jehova valde Josua stödde Mose honom helhjärtat. Han uppmanade folket att följa Josua när han ledde dem in i det utlovade landet. (4 Moseboken 27:15–18; 5 Moseboken 31:3–6; 34:7) Mose såg det säkert som ett privilegium att leda folket i tillbedjan. Men hans myndighet blev aldrig viktigare än andras bästa.

VAD KAN VI LÄRA OSS?

Vi vill aldrig låta makt, myndighet eller medfödda förmågor stiga oss åt huvudet. Kom ihåg: För att Jehova ska kunna använda oss måste vår ödmjukhet vara större än våra förmågor. (1 Samuelsboken 15:17) När vi är ödmjuka försöker vi följa Bibelns visa råd: ”Förtrösta på Jehova av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt eget förstånd.” (Ordspråksboken 3:5, 6)

Mose exempel lär oss också att inte tänka så mycket på vilken position vi har eller hur mycket vi har att säga till om.

Kan vi ha nytta av att efterlikna Mose? Absolut! När vi försöker vara ödmjuka gör vi livet lättare för dem omkring oss, och vi blir lättare att älska. Men det som är ännu viktigare är att det blir lättare för Jehova att älska oss. Han visar själv den här underbara egenskapen. (Psalm 18:35) ”Gud står emot de övermodiga, men han ger oförtjänt omtanke åt de ödmjuka.” (1 Petrus 5:5) Vetskapen om det kan driva oss att vilja vara lika ödmjuka som Mose.