Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  februari 2013

 LÄR KÄNNA GUD

Han är de levandes Gud

Han är de levandes Gud

Hur mäktig är Gud? Har han större makt än döden? Naturligtvis! Hur skulle döden eller någon annan ”fiende” kunna vara mäktigare än Gud den Allsmäktige? (1 Korinthierna 15:26; 2 Moseboken 6:3) Gud lovar att göra slut på döden genom uppståndelsen, och det kommer att ske i hans nya värld. * Hur säkert är det löftet? Jesus, Guds egen Son, uttrycker det med ord som ger oss hopp. (Läs Matteus 22:31, 32.)

När Jesus talade till sadducéerna, som inte trodde på en uppståndelse, sa han: ”Vad nu de dödas uppståndelse beträffar, har ni inte läst vad som uttalades till er av Gud, som sade: ’Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud’? Han är inte de dödas Gud utan de levandes.” Jesus hänvisade till samtalet som Gud hade med Mose ungefär 1514 f.v.t. vid den brinnande busken. (2 Moseboken 3:1–6) Jesus citerade vad Gud sa till Mose av en särskild anledning. Han ville betona att löftet om uppståndelsen helt säkert skulle infrias. Hur gjorde han det?

Tänk på bakgrunden. När Jehova talade till Mose var Abraham, Isak och Jakob redan döda. Abraham hade varit död i 329 år, Isak i 224 år och Jakob i 197 år. Ändå sa Jehova ”jag är”, inte ”jag var”, deras Gud. Jehova talade om de här tre forntida patriarkerna som om de fortfarande levde. Varför gjorde han det?

Jesus förklarade: ”Han [Jehova] är inte de dödas Gud utan de levandes.” Tänk ett ögonblick på vad de orden innebär. Om det inte fanns en uppståndelse skulle Abraham, Isak och Jakob vara fast för alltid i dödens grepp. Då skulle Jehova vara de dödas Gud. Det skulle betyda att döden är mäktigare än Jehova, som om han vore för svag för att befria sina trogna tjänare från dödens bojor.

Hur betraktar Jehova Abraham, Isak, Jakob och alla andra trogna tjänare som har dött? Jesus uttalade de här kraftfulla orden: ”För honom lever de alla.” (Lukas 20:38) Det är så säkert att Jehova ska uppväcka sina tjänare som har dött att ur hans perspektiv är de levande. (Romarna 4:16, 17) Jehova bevarar dem alla i sitt minne, som är obegränsat, tills det är dags för honom att ge dem livet tillbaka.

Jehova är oändligt mycket mäktigare än döden.

Hur skulle du känna det om någon av dina vänner eller släktingar fick livet tillbaka? Kom ihåg att Jehova är oändligt mycket mäktigare än döden. Inget kan stoppa honom från att uppfylla sitt löfte och uppväcka de döda. Vill du ta reda på mer om uppståndelsehoppet och den Gud som kommer att uppfylla det? När du gör det kan du lära känna Jehova bättre, han som är de levandes Gud.

Förslag till bibelläsning i februari

Matteus 22-28Markus 1-8

^ § 3 I kapitel 7 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen, kan du få veta mer om Guds löfte om en uppståndelse i en ny värld.