Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Svar på bibelfrågor

Svar på bibelfrågor

Vad är Guds namn?

Alla i din familj har ett namn. Vi namnger till och med våra husdjur! Skulle det då inte vara rimligt att Gud har ett namn? I Bibeln har Gud många titlar, som Gud den Allsmäktige, suveräne Herre och Skapare, men han har också ett namn. (Läs Jesaja 42:8.)

I många bibelöversättningar finns Guds egennamn med i Psalm 83:18. I Nya världens översättning av Den heliga skrift sägs det i den versen: ”Du, vars namn är Jehova, du ensam är den Högste över hela jorden.”

Varför ska vi använda Guds namn?

Gud vill att vi ska använda hans namn. När vi pratar med våra vänner använder vi ju deras namn. Ska vi då göra annorlunda när vi vänder oss till Gud? Även Jesus Kristus ville att människor skulle använda Guds namn. (Läs Matteus 6:9; Johannes 17:26.)

Men för att få vara Guds vänner måste vi känna till mer än bara vad han heter. Hur är han till exempel som person? Kan man verkligen bli nära vän med Gud? Svaren på de här frågorna hittar du i Bibeln.