Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 TEMAARTIKEL: BEHÖVER MAN VARA RÄDD FÖR VÄRLDENS ÄNDE?

Behöver man vara rädd för världens ände?

Behöver man vara rädd för världens ände?

Hur känner du för 21 december 2012, det datum i mayakalendern då många trodde att det skulle inträffa världsomfattande förändringar? Beroende på vilka förväntningar du hade kanske du är lättad eller besviken, eller också kanske du rycker på axlarna åt det. Det här var ännu en förutsägelse om världens undergång som inte slog in.

Men vad ska vi då säga om Bibelns förutsägelser om ”världens ände”? (Matteus 24:3, King James Version) En del fruktar att jorden kommer att brännas upp i eld. Andra tycker att domedagsscenarier är fascinerande. Åter andra har bara tröttnat på att få höra att slutet är nära. Men bygger sådana här reaktioner verkligen på fakta?

Du kanske blir förvånad över vad Bibeln egentligen lär om slutet för den här världen. Den visar att vi faktiskt har goda skäl att se fram emot slutet, och den erkänner också att det är helt naturligt att man kan känna sig frustrerad över att det verkar dröja. Vi ska se närmare på Bibelns svar på några vanliga frågor om världens ände.

 Kommer jorden att brännas upp i eld?

BIBELNS SVAR: ”Han [Gud] har grundat jorden på dess fästen, den skall aldrig i evighet bringas att vackla.” (PSALM 104:5)

Jorden kommer inte att gå under, varken av eld eller av något annat. Bibeln lär i stället att den är mänsklighetens eviga hem. I Psalm 37:29 sägs det: ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Psalm 115:16; Jesaja 45:18)

När Gud hade skapat jorden, sa han att det han hade gjort var ”mycket gott”, och så känner han fortfarande. (1 Moseboken 1:31) Han tänker absolut inte förstöra jorden. Däremot lovar han att ”störta dem i fördärvet som fördärvar jorden” och att beskydda den från bestående skador. (Uppenbarelseboken 11:18)

Men du kanske undrar över det som står i 2 Petrus 3:7, att ”de himlar och den jord som nu finns [är] sparade åt eld”. Visar inte det att jorden ska brinna upp? Nej, för i Bibeln används uttrycken ”himlar”, ”jord” och ”eld” ibland på ett bildligt sätt. I Första Moseboken 11:1 sägs det till exempel att ”hela jorden [hade] ett enda språk och ett enda ordförråd”, och då syftar ”jorden” på det mänskliga samhället.

Sammanhanget i 2 Petrus 3:7 visar att de himlar och den jord och eld som nämns där också är symboliska. I vers 5 och 6 dras en parallell till översvämningen på Noas tid. Då gick en forntida värld under, men inte vår planet. I stället försvann ett våldsamt samhälle, ”jorden”, och även ett slags ”himlar” – de människor som styrde över det jordiska samhället. (1 Moseboken 6:11) På samma sätt förutsäger 2 Petrus 3:7 att dagens onda samhälle och dess korrupta styre kommer att försvinna för gott – som genom eld.

Vad kommer att hända vid slutet för den här världen?

BIBELNS SVAR: ”Världen försvinner, och även dess begär, men den som gör Guds vilja består för evigt.” (1 JOHANNES 2:17)

Den ”värld” som ska försvinna är inte jorden, utan de människor som inte lever i harmoni med Guds vilja. Precis som en kirurg kan operera bort en cancertumör för att rädda en  patients liv kommer Gud att ta bort de onda, så att de goda verkligen kan njuta av livet på jorden. (Psalm 37:9) På så sätt är ”världens ände” något positivt.

En sådan ljus syn på ”världens ände” kan man se i de bibelöversättningar som återger uttrycket med ”avslutningen på tingens ordning” eller ”tidsålderns slut”. (Matteus 24:3, Nya världens översättning, Svenska Folkbibeln) Om både mänskligheten och jorden ska finnas kvar efter slutet, verkar det då inte logiskt att en ny tidsålder, eller en ny världsordning, kommer att ta vid sedan? Bibeln visar att det är så, för den talar om ”den kommande tingens ordning”. (Lukas 18:30)

Jesus kallade den här framtida perioden för ”förnyelsen av allting”. (Matteus 19:28, New International Version) Han kommer då att återställa förhållandena så att allt blir som Gud hade tänkt från början och vi får njuta av:

Om vi gör ”Guds vilja”, det han förväntar av oss, behöver vi inte frukta slutet för den här världen. Då kan vi i stället se fram emot det.

Är ”världens ände” verkligen nära?

BIBELNS SVAR: ”När ni får se att detta sker, då vet ni att Guds rike är nära.” (LUKAS 21:31, Bo Giertz)

I sin bok The Last Days Are Here Again skriver professor Richard Kyle att ”plötsliga förändringar och socialt kaos skapar en perfekt atmosfär för förutsägelser om världens ände”. Detta stämmer i synnerhet när kaoset och förändringarna tycks vara svårförklarliga.

Men det var inte några särskilda händelser på deras egen tid som fick Bibelns profeter att tala om världens ände. De blev i stället inspirerade av Gud att beskriva hur förhållandena skulle vara när slutet var nära. Titta på några av dessa profetior och avgör själv om de uppfylls i vår tid eller inte.

Precis som Jesus sa kan vi förstå att slutet för den här världen är nära när vi ”ser allt detta”. (Matteus 24:33) Vi Jehovas vittnen menar att bevisen är mycket övertygande, och vi sprider vår tro till andra genom att predika i 236 länder och områden.

Innebär felaktiga förväntningar att slutet aldrig kommer?

BIBELNS SVAR: ”När de säger: ’Fred och säkerhet!’ då skall i ett nu plötslig undergång komma över dem, liksom födslovåndan över en havande kvinna; och de skall på inga villkor komma undan.” (1 THESSALONIKERNA 5:3)

Bibeln liknar slutet för den här världen vid värkarna för en gravid kvinna. Smärtan är oundviklig och kommer plötsligt. Den här liknelsen passar också in på tiden före slutet. Kvinnan känner av de allt tydligare tecknen på att förlossningen närmar sig. Hon kanske har fått ett ungefärligt datum, men även om det skulle dröja, så vet hon att barnet snart kommer att födas. På liknande sätt har felaktiga förväntningar om slutet inte förändrat det faktum att vi lever i ”de sista dagarna”. (2 Timoteus 3:1)

Men nu kanske du tänker: Om tecknet på de sista dagarna är så tydligt, varför är det då så många som inte ser det? Bibeln visar att många i ändens tid skulle nonchalera de stora förändringar som ägde rum omkring dem och hånfullt säga: ”Från den dag då våra förfäder somnade in i döden förblir ju  allt precis som det var från skapelsens början.” (2 Petrus 3:3, 4) Tecknet för de sista dagarna är alltså tydligt, men många blundar för det. (Matteus 24:38, 39)

Den här artikeln har bara tagit upp några av bevisen i Bibeln för att slutet är nära. * Vill du veta mer? Varför inte kontakta Jehovas vittnen och be om ett gratis bibelstudium? Ni kan träffas hemma hos dig eller på någon annan plats som passar. Man kan också studera via telefon. Det enda det kostar är lite tid – men fördelarna är ovärderliga.

^ § 39 Du kan läsa mer om det här ämnet i kapitel 9, ”Lever vi i ’de sista dagarna’?”, i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.