Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 Våra läsare frågar

Varför firar inte alla jul?

Varför firar inte alla jul?

Varje år firar nästan två miljarder människor jul till minne av Jesu födelse den 25 december, samtidigt som minst 200 miljoner andra firar samma högtid den 7 januari. Men ytterligare miljoner andra väljer att inte fira jul över huvud taget. Varför det?

Det kan bero på att de tillhör en icke-kristen religion. De kan till exempel vara judar, hinduer eller shintoister. Och ateister, agnostiker, fritänkare eller sekulära humanister betraktar julberättelsen som en myt.

Men ett förvånansvärt stort antal människor som tror på Jesus tar avstånd från julens traditioner. Varför det? De framhåller åtminstone fyra skäl.

För det första: De tror inte att Jesus föddes vare sig i december eller i januari. I Bibeln nämns inte något speciellt datum, utan där sägs det bara: ”I samma trakt fanns det också herdar som bodde utomhus och höll vakt om natten över sin hjord. Och plötsligt stod Jehovas ängel bredvid dem, och ... ängeln sade till dem: ’... I dag har det åt er fötts en Räddare, som är Kristus, Herren.’” (Lukas 2:8–11)

Fakta visar att Jesus förmodligen föddes i början av oktober, när herdarna fortfarande kunde tillbringa nätterna utomhus med sina hjordar. På landsbygden runt Betlehem är december och januari de kallaste månaderna på året. Så då håller herdarna sina hjordar inomhus om nätterna.

För det andra: Det enda som Jesus gav sina efterföljare särskild befallning om att högtidlighålla var minnet av hans död, inte hans födelse, och det skulle göras genom en enkel gemenskapsmåltid. (Lukas 22:19, 20) Lägg också märke till att varken Markusevangeliet eller Johannesevangeliet nämner någonting om Jesu födelse.

Det enda som Jesus gav sina efterföljare särskild befallning om att högtidlighålla var minnet av hans död, inte hans födelse.

För det tredje: Det finns inga historiska bevis för att de första kristna firade Jesu födelse. Men de högtidlighöll minnet av hans död. (1 Korinthierna 11:23–26) Det var först mer än 300 år efter Jesu födelse som till bekännelsen kristna började fira jul den 25 december. Intressant nog förbjöds julfirandet i England genom ett parlamentsbeslut i mitten av 1600-talet. Den allmänna domstolen i Massachusetts i USA fattade samma beslut. Varför det? I boken The Battle for Christmas sägs det: ”Det finns inga bibliska eller historiska skäl till att förlägga Jesu födelse till den 25 december.” Det sägs också att för puritanerna var ”julen inget annat än en hednisk högtid som fått en kristen etikett”.

Det här för oss fram till det fjärde skälet: Den motbjudande bakgrunden till julfirandet. Julfirandet kan spåras tillbaka till det hedniska Rom, där man firade en blandning av olika högtider till ära för jordbruksguden Saturnus och solguden Sol Invictus eller Mithra. Antropologerna Christian Rätsch och Claudia Müller-Ebeling, som tillsammans gett ut boken Pagan Christmas, skrev: ”I likhet med många andra förkristna sedvänjor och trosuppfattningar blev det årliga firandet av solens återkomst nu tillägnat Jesu födelse.”

Det här kanske har ökat din förståelse för att sanna kristna väljer att inte fira jul.