Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  december 2012

Tror du att du har levt förut?

Tror du att du har levt förut?

”Att man återvänder till livet är ett faktum, och det är ett faktum att de levande kommer från de döda och att de dödas själar lever.” – PLATON, GREKISK FILOSOF, 400-TALET F.V.T., SOM CITERADE SOKRATES.

”Eftersom själen måste ha en kropp och samtidigt inte är kropp, kan den finnas i vilken kropp som helst och förflytta sig från en kropp till en annan.” – GIORDANO BRUNO, ITALIENSK FILOSOF, 1500-TALET V.T.

”Ingenting är dött: människor verkar bara döda ... och där står de och tittar ut genom fönstret, friska och krya, i en ny och främmande förklädnad.” – RALPH WALDO EMERSON, AMERIKANSK ESSÄFÖRFATTARE OCH POET, 1800-TALET.

HAR du någon gång undrat vem du egentligen är? Har du någon gång känt att du har levt förut? I så fall är du inte ensam. Sedan urminnes tider har människor från olika kulturer funderat över sådana frågor. I sitt sökande efter svar har en del vänt sig till reinkarnationsläran. Den här läran säger att när en person dör lämnar en osynlig ”själ” kroppen och återföds i en annan kropp – en människa, ett djur eller rentav en växt – och att denna återfödelse sedan fortsätter.

 En sådan uppfattning kan verka tilltalande för vissa, men hur kan vi veta om den stämmer eller inte? Vad säger Guds ord, Bibeln, om det här? Men vi ska börja med att besvara frågan: Var kommer uppfattningen ifrån?

Var uppstod reinkarnationsläran?

Enligt historiker och forskare började invånarna i det forntida Babylon, en stad som grundades mer än 2 000 år före Kristus, leka med tanken att människans själ var odödlig. ”De babyloniska teologerna spekulerade en hel del om odödlighetens dilemma”, skrev Morris Jastrow j:r i sin bok The Religion of Babylonia and Assyria. För babylonierna ”var döden en övergång till ett annat slags liv”, förklarade han. ”Det som låg till grund för den primitiva teorin att man fortsätter att existera för evigt i någon form var utan tvekan att det var omöjligt att förlika sig med tanken att ens eget medvetande skulle upphöra att finnas till för all framtid.”

Sedan började uppfattningar om själavandring och återfödelse ta form också i andra delar av den forntida världen. Indiska filosofer utarbetade ett trossystem som gick ut på att själen återföds om och om igen och att lagen om orsak och verkan, karma, styr i vilken kropp själen återföds. Inflytelserika grekiska filosofer antog också reinkarnationstanken och gav den stor spridning.

På senare tid har intresset för reinkarnationen ökat i västvärlden. Kända personer och den yngre generationen har fascinerats av österländska religiösa idéer och sedvänjor. I dag finns det en uppsjö av böcker och internetsidor som diskuterar människors påstådda erfarenheter från ett tidigare liv. Något som snabbt blivit populärt i många länder är vad som kallas tidigare liv-terapi (TLT). Med hjälp av hypnos försöker man komma åt människors minnen från deras tänkta tidigare liv för att på så sätt förstå deras nuvarande hälsa och beteendemönster.

Är reinkarnationsläran sann?

Även om tron på reinkarnationen har forntida rötter behöver vi ett svar på den viktigaste frågan: Är läran sann? Och de som är kristna vill veta om den stämmer med Bibeln och den kristna tron. (Johannes 17:17) Eftersom vår Skapare, Jehova Gud, är källan till allt liv och en Gud ”som uppenbarar hemligheter”, avslöjar han saker om livet och döden som människor annars inte skulle ha känt till. Vi kan tryggt vända oss till hans ord, Bibeln, för att få svar på våra frågor i det här ämnet. (Daniel 2:28; Apostlagärningarna 17:28)

Det är inte svårt att hitta svaren om vi låter Bibeln tolka sig själv. I Första Moseboken 3:19 står det vad Gud sa till Adam efter det att Adam och Eva hade brutit mot hans befallning. Gud sa: ”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd tills du vänder åter till marken, för av den är du tagen. För stoft är du, och till stoft skall du vända åter.” Adam skapades från markens stoft. När han dog återvände han till stoft. Som vi ser uttryckte sig Gud tydligt i den här frågan. När en människa dör återföds hon alltså inte som någon annan utan upphör att existera. * Alldeles som värme och kyla, torrt och vått, ljus och mörker är varandras motsatser, är död motsatsen till liv. De döda är döda och inget annat! Är inte det enkelt och logiskt?

Minnen från tidigare liv måste därför ha andra förklaringar. Man vet ännu inte helt hur människans sinne, inbegripet det undermedvetna, fungerar eller vilka effekter medicinering eller traumatiska upplevelser får. Den enorma informationsmängd som finns bevarad i hjärnans minnesbank kan skapa drömmar och fabricera minnen som är så starka att de upplevs som verkliga. Och i några fall skapar onda andemakter mystiska erfarenheter som kan få det overkliga att kännas verkligt. (1 Samuelsboken 28:7–19)

 Det är en naturlig önskan att vilja leva och att känna till framtiden. Men var kommer den önskan från? Bibeln säger om Skaparen: ”Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan.” (Predikaren 3:11, Svenska Folkbibeln) Människan har alltså en inre önskan att leva för evigt.

Om vår Skapare, Jehova Gud, har lagt en önskan att leva för evigt i människans inre, är det bara logiskt att han också skulle förklara hur den önskan kan bli en verklighet. Bibeln berättar att Skaparen i sin godhet har lovat att lydiga människor ska välsignas med evigt liv i ett paradis på jorden. Gud inspirerade kung David att säga: ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Psalm 37:29) Något annat som Gud har lovat är att han ska återföra de döda till liv igen. (Apostlagärningarna 24:15; 1 Korinthierna 15:16–19)

Uppståndelsen – ett hopp som bevisats vara sant

Bibeln innehåller åtta ögonvittnesskildringar om människor som uppstått från de döda tillbaka till liv här på jorden. * Berättelserna visar att det handlar om en uppståndelse och inte om en reinkarnation. Familj och vänner kände genast igen dem som återfick livet. Inte en enda gång behövde släktingar leta bland nyfödda i när och fjärran för att försöka ta reda på om deras döda släktings reinkarnerade själ återfötts i något av dessa spädbarn. (Johannes 11:43–45)

Det är en stor tröst att Bibeln visar att de allra flesta av dem som har dött kommer att få tillbaka livet i uppståndelsen i Guds nya värld, som snart ska ersätta dagens onda värld här på jorden. (2 Petrus 3:13, 14) Just nu befinner sig miljarder människors livsmönster bevarade i Jehovas oändliga, fullkomliga minne, i minnet hos den Gud som till och med kommer ihåg alla stjärnors namn! (Psalm 147:4; Uppenbarelseboken 20:13) När han återskapar generation efter generation av människor till liv i sin nya värld, kommer de att kunna spåra sitt släktträd och personligen lära känna sina förfäder. Vilken fascinerande och spännande framtidsutsikt!

^ § 13 Mer information finns i kapitel 6, ”Var är de döda?”, i boken Vad lär Bibeln?, som ges ut av Jehovas vittnen.

^ § 18 De åtta skildringarna finns i 1 Kungaboken 17:17–24; 2 Kungaboken 4:32–37; 13:20, 21; Lukas 7:11–17; 8:40–56; Johannes 11:38–44; Apostlagärningarna 9:36–42; 20:7–12. När du läser de här berättelserna, lägg då märke till att det fanns många ögonvittnen. En nionde skildring beskriver Jesu Kristi uppståndelse.