Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  december 2012

 Lär känna Gud

Finns du i Guds ”minnesbok”?

Finns du i Guds ”minnesbok”?

LÄGGER Jehova märke till om hans tjänare försöker leva efter Bibeln? Ja, det gör han! Men han ser mer än bara det goda de gör och säger. Han är till och med medveten om när de tänker på honom med uppskattning. Och han glömmer aldrig sitt folk och det de har gjort. Hur kan vi vara så säkra på det? Svaret hittar vi i Malakis bibelbok. (Läs Malaki 3:16.)

När Malaki levde, på 400-talet f.v.t., var de moraliska och religiösa förhållandena i Israel förskräckliga. Prästerna försummade sina uppgifter, och folket i allmänhet vanärade Gud genom att ägna sig åt spådom, sexuell omoral och bedrägeri. (Malaki 2:8; 3:5) Men mitt i en sådan moraliskt fördärvad miljö fanns det en grupp israeliter som förblev lojala mot Gud. Vad gjorde de?

Malaki säger: ”Då talade de som fruktar Jehova med varandra.” Gudsfruktan är en positiv egenskap. Det Malaki beskriver här är israeliter som hade en djup respekt för Gud kombinerad med en hälsosam fruktan för att misshaga honom. Lägg märke till att de som fruktade Gud talade ”med varandra”. Uppenbarligen träffades de för att tala väl om Jehova och för att uppmuntra varandra, så att de inte skulle bli missmodiga eller smittas av förfallet omkring dem.

De trogna israeliterna visade också sin respekt för Jehova på ett annat viktigt sätt: De tänkte på hans namn. En annan översättning säger ”aktar hans namn”. De ärade honom också i sina tankar. De tänkte med stor uppskattning på Jehova och hans stora namn. Var Jehova medveten om att de gjorde det?

Malaki säger: ”Jehova gav akt och lyssnade.” Från sin upphöjda boning riktade Jehova sin uppmärksamhet mot sina tillbedjare och lyssnade noga när de talade väl om honom. Han uppmärksammade också alla deras enskilda tankar och funderingar. (Psalm 94:11) Men han gjorde mer än att bara lägga märke till deras goda ord och tankar.

”En minnesbok blev skriven inför honom”, säger Malaki. Den boken är en förteckning över alla som troget har tjänat Jehova. Lägg märke till att den kallas ”en minnesbok”. * Vi förstår alltså att Jehova aldrig kommer att glömma sina trogna tillbedjare och allt det de har gjort för att upphöja och ära honom – alla deras goda handlingar, ord och tankar. Gud har också en avsikt med att han kommer ihåg dem. Han har lovat att de som har fått sitt namn outplånligt inskrivet i hans minnesbok ska få evigt liv. * (Psalm 37:29)

Visst är det uppmuntrande att veta att Jehova sätter värde på allt vi gör för att tillbe honom på rätt sätt! Orden i Malaki 3:16 bör få oss att allvarligt tänka över vårt liv. Vi bör fråga oss om vårt namn finns med i Guds ”minnesbok”. Om vi går in för att allt det vi gör, säger och tänker ska vara sådant som Jehova vill komma ihåg, kommer vårt namn att finnas med där.

Förslag till bibelläsning i december:

Nahum 1-3Malaki 1-4

^ § 8 I det hebreiska ordet för ”komma ihåg”, ”minnas”, ligger mer än att bara återkalla något i minnet. Det kan också avse att man gör något åt det man kommer ihåg.

^ § 8 Du kan läsa mer om Guds löfte om evigt liv i kapitel 3 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.